Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

sbp

Sortuj:
Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 / SBP

Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 / SBP

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
sbp
Książka Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 zawiera 13 artykułów, których autorami są dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze oraz pracownicy naukowi, których zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań nowoczesnych technologii w bibliotekach. Jej zasadniczym celem jes....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Komunikacja sieciowa Źródła informacji Big Data

Komunikacja sieciowa Źródła informacji Big Data

Dariusz Jaruga
sbp
Informacja to fundamentalna składowa nauk o mediach, a przestrzeń informacyjna o dużej wielkości staje się obszarem nowych badań. Tymczasem liczba treści multimedialnych wytworzonych i opublikowanych przez ludzkość osiągnęła rozmiary, które trudno nam sobie nawet wyobrazić. Pomóc w tym może Dariusz....
33,15 zł
39,00 zł
Więcej
Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku

Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku

Andrzej Buck
sbp
W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w niej....
25,20 zł
28,00 zł
Więcej
Medialno-społeczny obraz Covid-19

Medialno-społeczny obraz Covid-19

Anna Jupowicz-Ginalska, Monika Kaczmarek-Śliwińska
sbp
W Medialno-społecznym obrazie COVID-19: solidarność czy polaryzacja koncertujemy się na czasie pandemii. Wywołane przez epidemię stres, niepewność i destabilizacja nałożyły się na świat polityki, biznesu, mediów, religii czy w końcu edukacji. Z upływem czasu okazało się, że „nowa normalność” stała....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Tam, gdzie przeszła burza...

Tam, gdzie przeszła burza...

Hanna Łaskarzewska
sbp
W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna polsko-bolszewicka), dla dóbr kultury zgromadzonych na obszarze I Rzeczypospolitej. W okresie ponad siedmiu lat n....
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Druk 3D dla humanistów Teoria i praktyka w perspektywie Open Source

Druk 3D dla humanistów Teoria i praktyka w perspektywie Open Source

Dawid Kotuła Sebastian
sbp
Publikacja w prosty sposób wprowadza do pracy z drukiem 3D. Powstała z myślą o humanistach, w tym o środowisku bibliotekarskim. Wyjaśniono niezbędne terminy, wskazano open source'owe programy i urządzenia oraz pokazano, jak z nimi pracować. Niniejsza lektura pozwala nabyć niezbędnej wiedzy, odpowied....
27,21 zł
32,00 zł
Więcej
Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski Francja

Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski Francja

Dariusz Kuźmina
sbp
„Celem publikacji ? przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Biblioteki Polskiej w Paryżu i Stacji PAN w Paryżu ? jest przedstawienie historii i współczesnej działalności Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Franc....
24,30 zł
27,00 zł
Więcej
Ślady sacrum w literaturze dla dzieci

Ślady sacrum w literaturze dla dzieci

Grażyna Lewandowicz-Nosal
sbp
Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal przedstawia ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Publikacja jest zbiorem interesujących tekstów, które powstały w różnym czasie i różnych okolicznościach. Tom rozpoczyna artykuł, w któr....
26,10 zł
29,00 zł
Więcej
Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury

Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury

Robert Kotowski
sbp
Na zawartość publikacji złożyły się opracowania z wielu dziedzin szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, m.in.: bibliologii, muzeologii, historii. Książkę otwierają teksty poświęcone tematyce bibliologicznej. Dalej zamieszczone są artykuły dotyczące dziedzictwa kulturowego i zagadni....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Pro Libris Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne 2001-2021

Pro Libris Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne 2001-2021

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
sbp
Autorka wprowadza czytelników „w kontekst historyczno-polityczny Ziemi Lubuskiej i sposobów tworzenia oraz utrwalania polskości na tym terenie”. Moim zdaniem to nie tylko „kontekst”, ale znaczna część przemyśleń i uwag, których autorem jest prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, rodowita Zielonogórzanka.....
28,80 zł
32,00 zł
Więcej
Kobiety Polsce Polska Kobietom

Kobiety Polsce Polska Kobietom

Agnieszka Chamera-Nowak
sbp
Tematyka książki jednoznacznie wpisuje się w szeroki kontekst badań nad wykluczeniami, badań środowisk dyskryminowanych, także historii zapomnianych i niedocenianych. Z takich perspektyw patrzą na obszar badań liczny w tej kolekcji Autorki i Autorzy, starając się z różnych kierunków rzucać snop świa....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Mobilnie interaktywnie kompetentnie

Mobilnie interaktywnie kompetentnie

Maja Wojciechowska, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
sbp
Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wie....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Biblioteki publiczne w kryzysie doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Biblioteki publiczne w kryzysie doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Małgorzata Kisilowska
sbp
Okres pandemii i zamknięcia prowadzi wprost do pytania o sytuację bibliotek w kryzysie. Pytanie o to, czy wpłynęła ona na biblioteki, jest właściwie retoryczne. Wprowadzenie stanu epidemicznego miało swoje konsekwencje dla wszystkich podmiotów, także – niekiedy bardzo dotkliwe – dla instytucji kultu....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Książki mają swoją historię

Książki mają swoją historię

Jacek Puchalski, Elżbieta Maruszak, Mikołaj Ochmański
sbp
„Prezentowane w niniejszym tomie, zróżnicowane tematycznie, artykuły świadczą o dużej dynamice, stale prowadzonych badań w zakresie kultury i dziejów książki oraz innych mediów i stanowią kontynuację prac zapoczątkowanych m.in. przez Profesor Barbarę Bieńkowską. Jednocześnie wskazują na nowe perspek....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Praca i pasja Zbiór wywiadów

Praca i pasja Zbiór wywiadów

zbiorowa Praca
sbp
70 wywiadów. Wielogłos często zbieżnych poglądów i wizji, gdzie zapisane myśli łączą się z czynami. Zwyczajni niezwyczajni polskich bibliotek. Wytrawni dyrektorzy, kierownicy, długoletni i początkujący bibliotekarze. Wszechstronni, twórczy, mający niemałe osiągnięcia zawodowe. Bohaterowie tej książk....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Edward Potkowski Opuscula inedita.

Edward Potkowski Opuscula inedita.

Edward Potkowski
sbp
Na prezentowaną książkę składa się sześć niepublikowanych dotychczas w języku polskim tekstów Edwarda Potkowskiego z lat około 1980 do 2014. Zbiór ten może być interesujący dla Czytelnika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest trwała wartość merytoryczna ogłaszanych w nim po raz pierwszy prac. Obser....
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego

Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego

Jadwiga Sadowska, Maria Kycler
sbp
Siedemnasty tomik serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” poświęcony jest bibliotekarzom i pracownikom książki województwa śląskiego. Zamieszczamy w nim biogramy i wspomnienia o 22 zmarłych osobach, zasłużonych dla rozwoju bibliotekarstwa, informacji, czytelnictwa i szkolnictwa a....
21,60 zł
27,00 zł
Więcej
Nauka o informacji w okresie zmian X

Nauka o informacji w okresie zmian X

sbp
Niniejsza książka zawiera wybór artykułów, które dotyczą wpływu rewolucji cyfrowej na współczesne społeczeństwo oraz funkcjonujące w nim jednostki i instytucje. Artykuły te są pisemną wersją referatów wygłoszonych na konferencji lub powstały już po jej zakończeniu jako rozwinięcie tematu, który auto....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Regionalizm i tożsamość kulturowa

Regionalizm i tożsamość kulturowa

Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak
sbp
Odrodzenie lubuskiego winiarstwa jest faktem, który dociera nie tylko do świadomości mieszkańców całej Polski, ale także poza jej granice. Wina z licznych i coraz lepiej prosperujących lubuskich winnic mają już swoich fanów i koneserów. Mamy już polskie wino, które zachwyca gości i mieszkańców, budu....
26,10 zł
29,00 zł
Więcej
Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Janusz Adamowski, Dariusz Kuźmina, Jadwiga Woźniak-Kasperek
sbp
Publikacja dotyczy historii i teorii mediów, interpretacji szczegółowych zagadnień teologicznych i teologiczno-medialnych, dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, problemu ekumenizmu, architektury kościołów Rzymu, etyki związanej z początkiem życia ludzkiego, historii Kościoła. Opracowanie książkowe jes....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Narracje (re)konstrukcyjne narracje interwencyjne literackie reprezentacje dzieciństwa

Narracje (re)konstrukcyjne narracje interwencyjne literackie reprezentacje dzieciństwa

Katarzyna Wądolny-Tatar
sbp
Książka Katarzyny Wądolny-Tatar Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa poświęcona szeroko pojętym motywom dzieciństwa w literaturze to ważny głos w badaniach polskiej prozy dla dzieci, analiza różnych sposobów ukazywania historii, literatury jako med....
33,31 zł
37,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę