Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza

Agnieszka Niegowska, Bolesław Winiarski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe, trzecie wydanie podręcznika do polityki gospodarczej. Zawiera pełny wykład z zakresu polityki gospodarczej, koncentrując się zwłaszcza na: - polityce wzrostu gospodarczego i struktualnej, - polityce regionalnej i sektorowej, - polityce pieniężnej i budżetowej, - polityce zatrudnienia, kształto....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jacek Czaputowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Co oznacza bezpieczeństwo państwa we współczesnym świecie? Czy ogranicza się ono jedynie do przetrwania kraju i narodu? Czy współczesne państwa mogą skutecznie zapewnić sobie bezpieczeństwo? Jak koniec zimnej wojny i ataki terrorystyczne z 11 września zmieniły postrzeganie bezpieczeństwa państwa?....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Inwestycje

Inwestycje

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w cał....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dzieje sześciu pojęć

Dzieje sześciu pojęć

Władysław Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dzieje sześciu pojęć to książka należąca do kanonu dzieł Władysława Tatarkiewicza. Jest kompendium dotyczącym podstawowych pojęć estetyki: sztuki, piękna, formy, twórczości, odtwórczości i przeżycia estetycznego. Ukazuje historyczną zmienność pojęć, zagadnień i teorii estetycznych, bez zrozumienia k....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teoria chaosu dla odważnych

Teoria chaosu dla odważnych

Michał Tempczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Myśl przewodnia tej książki, będącej wprowadzeniem do teorii chaosu, podporządkowana jest tezie, iż zjawiska i procesy chaotyczne są wszechobecne i powszechne, natomiast procesy zdeterminowane, opisywane w sposób liniowy, są wyjątkami lub uproszczeniami procesów rzeczywistych - do niedawna konieczny....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Historia estetyki Tom 3

Historia estetyki Tom 3

Władysław Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tom 3 monumentalnego, w swoim czasie nowatorskiego, dzieła dziś uznawanego już za klasyczne. Przejrzysty, systematyczny i precyzyjny wykład uporządkowany chronologicznie. Tom 3 prezentuje erę nowożytną do końca XVII wieku.Walorami tej wyjątkowej pracy są liczne przytoczenia dzieł oryginalnych (w t....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

M.Anna Anielak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod jej oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katality....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Teoria mnogości

Teoria mnogości

Aleksander Błaszczyk, Sławomir Turek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny podręcznik teorii mnogości napisany przez doświadczonych wykładowców. Zawiera cztery części: - elementarny wykład ze wstępu do matematyki - aksjomatyczną terapię mnogości, arytmetykę liczb porządkowych i liczb kardynalnych - zastosowania teorii mnogości w teorii algebr Boole'a topologii,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Motywacja i osobowość
Promocja!
Promocja!

Motywacja i osobowość

Abraham Maslow
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kluczowa praca Abrahama Maslowa, uważanego za jednego z najbardziej kreatywnych psychologów XX wieku, wciąż wykorzystywana nie tylko w szeroko pojętych naukach humanistycznych i społecznych. Zaletą drugiego wydania tej książki jest rzetelna organizacja materiału. We wprowadzeniu, autorstwa Roberta F....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Wstęp do filozofii

Wstęp do filozofii

Jan Hartman
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawowy podręcznik dla rozpoczynających studia filozoficzne! Praca: wprowadza w główne kierunki, tradycje i dyscypliny filozoficzne; omawia najistotniejsze obszary przedmiotowe, takie jak: świat, człowiek, poznanie; prezentuje w porządku historycznym najważniejsze kwestie metafizyczne, epistemolo....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Zoologia dla uczelni rolniczych

Zoologia dla uczelni rolniczych

Jolanta Hempel-Zawistowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii. Książka omawia: budowę, morfologię, biologię głównych grup zwierząt, od pierwot....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Romantyzm

Romantyzm

Ryszard Przybylski, Alina Witkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje tematycznie dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe. Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy, Księstwo Warszawskie (poezja, narodziny współczesnego eseju....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Badania jakościowe w pedagogice

Badania jakościowe w pedagogice

Ewa Kos, Danuta Urbaniak-Zając
Wydawnictwo Naukowe PWN
Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutykaKsiążka poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, preze....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Podstawy fizyki Zbiór zadań

Podstawy fizyki Zbiór zadań

Jearl Walker
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi uzupełnienie podręcznika Podstawy fizyki D. Halliday’a, R. Resnicka i J. Walkera. Zawiera szereg przykładów, pytań i zadań do rozwiązania, które są kontynuacją odpowiednich fragmentów z podręcznika. Podział i kolejność rozdziałów jest zgodna z zawartością podręcznika. Niniejszy zbiór....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Analiza matematyczna

Analiza matematyczna

Witold Kołodziej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Współczesna analiza matematyczna to przedmiot trudny i zbyt obszerny, by można go było wyłożyć studentom bez odwoływania się do podręcznika. [...] W polskiej literaturze matematycznej brakuje podręcznika do analizy dostosowanego do programu studiów matematyczno-fizycznych wyższych uczelni techniczny....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Żywienie człowieka zdrowego i chorego Tom 2

Żywienie człowieka zdrowego i chorego Tom 2

Jan Gawęcki, Marian Grzymisławski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Żywienie człowieka to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu współczesnej nauki o żywieniu, dietetyki i zdrowia publicznego. Autorzy omówili: * zasady i praktyczne wskazówki prawidłowego żywienia w różnych okresach życia; * rolę żywienia w profilaktyce i leczeniu naj....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL

Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL

Tadeusz Kufel
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób: prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania, omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji, up....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Anatomia zwierząt Tom 2

Anatomia zwierząt Tom 2

Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tom 2 zawiera splanchnologię - nauka o trzewiach, bez gruczołów dokrewnych i angiologię - nauka o naczyniach. W nowym wydaniu autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zastosowali nowe naukowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne, zgodne....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Anatomia zwierząt Tom 3

Anatomia zwierząt Tom 3

Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt. Podzielony jest na 2 części. W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna. Część druga to anatomia ptaków. Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zas....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Zarządzanie i planowanie marketingowe

Zarządzanie i planowanie marketingowe

Andrzej Pomykalski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik akademicki do zarządzania i planowania marketingowego, kierowany do studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, stanowiący również znakomity poradnik dla praktyków.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Badania jakościowe Tom 1

Badania jakościowe Tom 1

Dariusz Jemielniak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teori....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Nieśmiałość
Promocja!
Promocja!

Nieśmiałość

G.Philip Zimbardo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przezwyciężając nieśmiałość, sławimy samo życie, odkrywamy w sobie zdolność do kochania i energię życiową, której dawniej nie mieliśmy odwagi dostrzec. Takie odkrycie w nas samych, w naszych dzieciach, partnerach, przyjaciołach warte jest każdego wysiłku. P.G. Zimbardo Książka wybitnego amerykańskie....
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Psychologia stresu

Psychologia stresu

Irena Heszen
Wydawnictwo Naukowe PWN
Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii stresu! Irena Heszen, ceniony ekspert w dziedzinie psychologii stresu, prowadzi nas przez krytyczny przegląd teorii stresu, analizę procesu radzenia sobie, jego efektywności, kosztów i konsekwencji. Przybliża kwestionariuszowe i alternaty....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni

Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni

Jacek Unold
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zarys problematyki zarządzania informacją Cyberprzestrzeń jako obszar zarządzania informacją Jednostka w społeczności wirtualnej jako podmiot zarządzania informacją Metody i narzędzia zarządzania informacją w cyberprzestrzeni Wykorzystanie algebry Boole'a w zaawansowanym procesie wyszukiwania inform....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Mechanika teoretyczna

Mechanika teoretyczna

W.Rubinowicz , W.Królikowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Mechanika teoretyczna Rubinowicza – klasyka gatunku! Kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej, stanowiącej część fizyki teoretycznej. Książka zawiera między innymi wykład mechaniki punktów materialnych, układów punktów materialnych oraz ciał sztywnych, czy opis teorii Hamilt....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Nauki pomocnicze historii

Nauki pomocnicze historii

Józef Szymański
Wydawnictwo Naukowe PWN
Mija niespełna 20 lat od ukazania się poprzedniego wydania podręcznika. Autor zwlekał z nowym wydaniem, mniemając, że kolejne pokolenie uczonych winno dostarczyć nową wersję wiedzy w zakresie nauk pomocniczych historii. Tak się nie stało, bo i kształt metodologiczny, i zadania tej warstwy nauki hist....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Kultury narodowe u korzeni

Kultury narodowe u korzeni

Antonina Kłoskowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kultury narodowe u korzeni Co to jest naród i jak powstał? Czy można zmienić przynależność narodową? Czym są mniejszości narodowe? Kultury narodowe u korzeni to jedna z najważniejszych prac z socjologii narodu, której oddziaływanie wykracza daleko poza granice Polski. Autorka patrząc na zagadnienie....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wsparcie społeczne stres i zdrowie

Wsparcie społeczne stres i zdrowie

Roman Cieślak, Helena Sęk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Czy każda pomoc i w każdej sytuacji wspiera? Jakie są rodzaje, mechanizmy i formy wsparcia społecznego? Od czego zależy skuteczność udzielanej pomocy? Autorzy książki, analizując proces i mechanizmy wsparcia społecznego, próbują wyjaśnić, w jakich warunkach wsparcie społeczne sprzyja zdrowiu jednost....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

J.David Kiemle, M.Robert Silverstein, X.Francis Webster
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe polskie tłumaczenie w całości oparte na siódmym wydaniu bardzo popularnego na świecie podręcznika identyfikacji związków organicznych za pomocą metod spektroskopowych. Po raz pierwszy został wydany w 1963 roku i od tego czasu ukazywały się kolejne jego wydania uwzględniające najnowsze osiągnięc....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Historia powszechna Wiek XIX

Historia powszechna Wiek XIX

Andrzej Chwalba
Wydawnictwo Naukowe PWN
Szeroka panorama XIX wieku na świecie! Odważne spojrzenie na długi wiek XIX z perspektywy nie tylko Europejczyków, ale i mieszkańców innych części świata. Podręcznik omawia szerokie spektrum przemian cywilizacyjnych, procesów społecznych i wydarzeń politycznych. Zadowoli on wszystkich poszukujących....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Obliczenia biochemiczne

Obliczenia biochemiczne

Roman Gondko, Alojzy Zgirski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik zawiera szereg objaśnień, zasad i metod postępowania w biochemii eksperymentalnej. Zgromadzono wiele przykładów matematycznej interpretacji podstawowych zagadnień z biochemii. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wstępem teoretycznym niezbędnym do zrozumienia rozwiązywanych problemów. W ka....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Ekonomika kultury

Ekonomika kultury

Dorota Ilczuk
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Przesłanie książki jest jednoznaczne: nie wystarczy wdrożyć optymalnego zestawu wymiernych parametrów (prawo, technologia, finanse, kwalifikacje i in.), aby osiągnąć wysoki poziom rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Wcześniej czy później o swoje prawa upomni się kultura. Jeśli się pominie ów nie....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Regiony turystyczne świata część 1 Europa

Regiony turystyczne świata część 1 Europa

Włodzimierz Kurek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część pierwsza omawia kraje europejskie. Publikacja zawiera m.in.: - szcze....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Meteorologia i klimatologia

Meteorologia i klimatologia

Krzysztof Kożuchowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowy podręcznik akademicki do meteorologii i klimatologii!Co to jest efekt cieplarniany? Czy klimat się zmienia? Jak powstają krople deszczu? Jak wieje wiatr? Co to jest równowaga atmosfery? Jak nazywają się chmury?Odpowiedzi na te i inne pytania, wraz z elementami historii badań atmosfery, znaj....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Andrzej Kaźmierczak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z międzynarodowym....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Biologia komórki roślinnej Tom 1 Struktura

Biologia komórki roślinnej Tom 1 Struktura

Lech Ratajczak, Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny, bardzo oczekiwany podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej. Jego motywem przewodnim są ścisłe związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem. W książce uwzględniono najnowsze koncepcje naukowe oparte na wynikach badań. W tomie 1 zebrano informacje do....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Psychologia Kluczowe koncepcje Tom 2 Motywacja i uczenie się

Psychologia Kluczowe koncepcje Tom 2 Motywacja i uczenie się

Robert Johnson, Vivian McCann, Philip Zimbardo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy psychologicznej, podanej w niezwykle przystępny i przyjazny sposób. Nowe wydanie zostało zaktualizowane o wyniki badań z ostatnich lat oraz najbardziej aktualne zagadnienia. Podręcznik ten może służyć zarówno studentom, jak i entuzjastom....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz stosowane w praktyce standardy, modele i metody pracy. Książa zawiera odniesienia....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Zachowania konsumentów

Zachowania konsumentów

Małgorzata Bartosik-Purgat
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja na temat wpływu procesów globalizacyjnych na zachowania konsumentów. Jest wynikiem współpracy naukowców i praktyków z wiodących polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo informacyjne Nowe wyzwania

Bezpieczeństwo informacyjne Nowe wyzwania

Krzysztof Lidermann
Wydawnictwo Naukowe PWN
Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, to uaktualniona wersja publikacji z 2012 roku. Książka skierowana jest do wszystkich specjalistów zajmujących się, z racji wykonywanego zawodu, bezpieczeństwem informacyjnym, a także studentów takich specjalności jak: bezpieczeństwo komputerów, bezpieczeńs....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej