Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Wydawnictwo Naukowe PWN

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ruch rozwijający dla dzieci

Ruch rozwijający dla dzieci

Weronika Sherborne
Wydawnictwo Naukowe PWN
Światowej sławy pedagog przedstawia metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia. Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważnych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci, szczeg....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Historia filozofii Tom 1

Historia filozofii Tom 1

Władyslaw Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor - filozof i historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki, etyk, wykładowca, nauczyciel kilku pokoleń filozofów - przedstawił dzieje myśli filozoficznej jako historię myślicieli. Po omówieniu doktryn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Krótka historia etyki

Krótka historia etyki

Alasdair Macintyre
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ta to podręcznik do historii etyki, ale podręcznik niezwykły: pisany przez filozofa i erudytę zainteresowanego problemami moralnymi naszych czasów. Etyka jest tu nie tylko dyscypliną teoretyczną, zamkniętą w świecie własnych pojęć, lecz także dziedziną praktyczną, związaną z życiem określon....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R

Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwszy polski podręcznik akademicki dotyczący statystycznej analizy wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R!Program R, dostępny bezpłatnie na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU, jest wykorzystywany w badaniach naukowych i dydaktyce przez najlepsze uczelnie na świecie. Używają go pr....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Historia powszechna Średniowiecze

Historia powszechna Średniowiecze

Roman Michałowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny podręcznik historii powszechnej średniowiecza! Publikacja przedstawia dwanaście wieków dziejów Europy i regionów z nią związanych, od późnego cesarstwa rzymskiego do epoki wielkich odkryć geograficznych. Autor ukazuje procesy, które formowały społeczeństwa, narody i państwa oraz wydarzeni....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Ćwiczenia z logiki

Ćwiczenia z logiki

Barbara Stanosz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wybór zadań ułatwiających przyswojenie materiału z zakresu logiki a zwłaszcza klasycznego rachunku zdań, rachunku zbiorów i relacji.Uzupełnione i rozszerzone wydanie zawiera serię nowych przykładów, których rozwiązywanie pomoże Czytelnikowi w opanowaniu wiadomości, o jakie wzbogacono podręcznik "W....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Matematyka w ekonomii Tom 1

Matematyka w ekonomii Tom 1

Adam Ostoja-Ostaszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawy matematyczne i zastosowania w ekonomii są tu połączone niemal w jedną niepodzielną całość: przykłady z dziedziny ekonomii są bowiem prezentowane niemal natychmiast po wprowadzeniu niezbędnego minimum teorii. I choć zjawiska ekonomiczne zostały podporządkowane matematycznej strukturze wykład....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Fizjologia sportu

Fizjologia sportu

K.Birch , D.MacLaren , K.George
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka omawia: podstawy fizjologii wysiłku fizycznego; bioenergetykę ruchu; skurcz mięśni szkieletowych i jego kontrolę; adaptacje układów oddechowego i sercowo-naczyniowego do wysiłku fizycznego; nerwową i hormonalną kontrolę wysiłku fizycznego; żywienie i środki wspomagające a wydolność wysiłkową....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tekstologia

Tekstologia

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska Bartmińska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony tekstologii. Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia związane z tworzeniem, odbieraniem i przekształcaniem tekstów. Wykład został podzielony na 4 główne części: zagadnienia teoretyczne, pragmatyka tekstu, struktura i semantyka t....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Podstawy organizacji budowy

Podstawy organizacji budowy

M.Kazimierz Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesne podstawy organizacji budowy! Podręcznik zawiera niezbędne wiadomości o organizacji procesów i przedsięwzięć budowlanych. Kompleksowo omawia: metody planowania budowy ze szczególnym uwzględnieniem metod sieciowych, problematykę zagospodarowania placu budowy, podstawy procesu inwestycyjnego....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Metodyka eksperymentu

Metodyka eksperymentu

Mieczysław Korzyński
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest poświęcona obróbce statystycznej danych z eksperymentów prowadzonych w technologii wytwarzania maszyn i ich elementów. Podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej Testowanie zadań technicznych metodą weryfikacji hipotez statystycznych Planowanie badań i otrzymywanie modeli matemat....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe

Jerzy Kubowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Energia jądrowa i jej powszechne wykorzystanie ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wielkie katastrofy w Czarnobylu i Fukushimie wywołują przerażenie. Autor niniejszej książki, jako specjalista w dziedzinie energetyki, przekonuje, że poznanie technologii, budowy oraz zasad działania ele....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Matematyka Część 3 Liczby zespolone Wektory macierze Wyznaczniki Geometria analityczna i różniczkowa

Matematyka Część 3 Liczby zespolone Wektory macierze Wyznaczniki Geometria analityczna i różniczkowa

Tadeusz Trajdos
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zawiera geometrię analityczną, teorię wektorów, wyznaczników i macierzy oraz geometrię różniczkową w ujęciu tensorowym wraz ze wstępem do teorii rozmaitości różniczkowych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Matematyka Część 2 Analiza matematyczna

Matematyka Część 2 Analiza matematyczna

Witold Kołodziej, Wojciech Żakowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik zawiera rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych, wiadomości z zakresu teorii szeregów i całek niewłaściwych oraz elementy analizy funkcjonalnej.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Termodynamika techniczna.

Termodynamika techniczna.

Stefan Wiśniewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ta zawiera główne zagadnienia z termodynamiki, a wśród nich: podstawowe zasady termodynamiki termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par termodynamikę przepływów ściśliwych termodynamikę układów wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spalania termodynamikę ukła....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Dydaktyka specjalna

Dydaktyka specjalna

Joanna Głodkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddajemy do rąk Czytelników podręczniki akademickie z zakresu dydaktyki specjalnej – jedyne na rynku kompletne źródło wiedzy na ten temat. Poszczególne rozdziały publikacji Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji Autorka ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz bu....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem

Wiesław Olszak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki do przedmiotu obróbka skrawaniem. Zawarto w niej podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omówiono wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, a także technologicznych parametrów skrawania na kształtowani....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka

Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik obejmuje statykę, kinematykę i dynamikę w zakresie wymaganym na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków: mechanika i budowa maszyn, robotyka i automatyka, inżynieria materiałowa, transport, budownictwo.
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Dynamika budowli

Dynamika budowli

Krzysztof Gromysz
Wydawnictwo Naukowe PWN
(…) co warte byłyby wyniki obliczeń statycznych złożonych modeli konstrukcji budowlanych, przeprowadzone przy pomocy nawet najlepszego programu komputerowego, gdybyśmy nie potrafili w sposób analityczny rozwiązać najprostszych schematów statycznych. Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do ob....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Beton towarowy

Beton towarowy

Mariusz Januszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wzrost wymagań jakościowych i technologicznych stawianych betonowi zwykłemu oraz wymóg kontroli tych parametrów wprowadzany kolejnymi normami i przepisami, spowodowały, że jego produkcja przeniosła się z placu budowy do wyspecjalizowanych wytwórni, które z czasem przekształciły się w przedsiębiorstw....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Automatyka Podstawy teorii

Automatyka Podstawy teorii

Andrzej Dębowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wstęp do algebry 1 Podstawy algebry

Wstęp do algebry 1 Podstawy algebry

I.Aleksiej Kostrikin
Wydawnictwo Naukowe PWN
W części pierwszej omówione zostały: - równania liniowe - elementarna teoria macierzy i wyznaczników - podstawowe własności grup, pierścieni i ciał - liczby zespolone i pierwiastki wielomianów.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Zadania z analizy matematycznej 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe

Zadania z analizy matematycznej 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe

J.Wiesława Kaczor, T.Maria Nowak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwsza część trzytomowego zbioru ciekawych zadań, poświęconych różnym działom analizy matematycznej. Tom pierwszy dotyczy: liczb rzeczywistych ciągów szeregów liczbowych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Mechanika ogólna Tom 1 Statyka i kinematyka

Mechanika ogólna Tom 1 Statyka i kinematyka

Jerzy Leyko
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka uznawana za podstawowy podręcznik dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych! Zawiera wykład mechaniki ogólnej w ujęciu klasycznym rozszerzony o elementy mechaniki analitycznej: podstawowe pojęcia i zasady mechaniki, siły zbieżne na płaszczyźnie, wypadkow....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Wykłady z analizy matematycznej

Wykłady z analizy matematycznej

Ryszard Rudnicki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny podręcznik analizy matematycznej odpowiadający programowi wykładu trzysemestralnego. Przedstawiono w nim szeroki krąg zagadnień analizy matematycznej wraz z bardzo cennymi przykładami i zastosowaniami.Zakres materiału obejmuje: - rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej -....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Zadania z analizy matematycznej Tom 2

Zadania z analizy matematycznej Tom 2

J.Wiesława Kaczor, T.Maria Nowak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Druga część trzytomowego zbioru ciekawych zadań, poświęconych różnym działom analizy matematycznej. Tom drugi dotyczy: granicy i ciągłości funkcji rachunku różniczkowego jednej zmiennej ciągów i szeregów funkcyjnych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Mózg a zachowanie

Mózg a zachowanie

Elżbieta Betlejewska, Teresa Górska, Anna Grabowska, Krystyna Mostowik, Jolanta Zagrodzka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik stanowi próbę ukazania współczesnego stanu wiedzy na temat biologicznego podłoża różnorodnych form zachowania oraz psychicznych doznań zwierząt i człowieka w normie i patologii. Omówiono w nim, miedzy innymi, podstawowe właściwości neuronów i sieci neuronowych, funkcje komórek glejowych,....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa część 2

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa część 2

William Feller
Wydawnictwo Naukowe PWN
Znakomity podręcznik rachunku prawdopodobieństwa! Wznowienie drugiej części klasycznego podręcznika, należącego do kanonu literatury dotyczącej kształcenia probabilistycznego. Zalety podręcznika to: - prosty, klarowny język, choć wykorzystywany tu aparat matematyczny jest bardziej rozbudowany, -....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Inżynieria materiałowa Stal

Inżynieria materiałowa Stal

Marek Blicharski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych.Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Teoria obwodów elektrycznych

Teoria obwodów elektrycznych

Stanisław Bolkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Poradnik montera elektryka Tom 1

Poradnik montera elektryka Tom 1

Wydawnictwo Naukowe PWN
Wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku technicznego, sporządzania dokumentacji technicznej, matematyki, mechaniki oraz elektrotechniki Maszyny elektryczne, transformatory, napęd elektryczny i przekształtniki Rozdzielnice elektroenergetyczne Kompensacja mocy biernej
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Meteorologia morska z oceanografią

Meteorologia morska z oceanografią

Stefan Trzeciak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kompendium wiedzy nie tylko dla żeglarzy! Podręcznik zawiera w pierwszej części podstawowe informacje z zakresu meteorologii. Poza omówieniem procesów pogodotwórczych (fronty atmosferyczne, układy baryczne, cyklony tropikalne), obejmuje zagadnienia związane z osłoną meteorologiczną statków - ostrzeg....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Strukturalne podstawy biologii komórki

Strukturalne podstawy biologii komórki

Wincenty Kilarski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Problemy zawarte w tej książce opisane są w przejrzysty sposób w 10 rozdziałach zawierających tematy: podstawowe techniki badawcze, podstawowe typy komórek i tkanek, błona komórkowa, organizacja cytoplazmy, degradacja substratów w komórce, transformatory energii, pierwotne utleniacze - peroksysomy,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Historia myśli socjologicznej

Historia myśli socjologicznej

Jerzy Szacki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niniejsze wydanie " Historii myśli socjologicznej " nazwałem nowym, nie zaś trzecim, ponieważ dość istotnie różni się ono od pierwszego i drugiego wydania ( 1981 i 1983 ) , które różniły się od siebie wyłącznie zupełnie nieważnymi szczegółami technicznymi; wydanie drugie było w gruncie rzeczy dodruk....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Logika praktyczna

Logika praktyczna

Zygmunt Ziembiński
Wydawnictwo Naukowe PWN
Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i innych kierunków humanistycznych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Pozytywizm

Pozytywizm

Henryk Markiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wprowadzenie, podłoże społeczno polityczne, nadbudowa ideologiczna, ogólne warunki rozwoju literatury, publicystyka, proza fabularna, dramat, poezja, literatura popularno - ludowa, literatura dla młodzieży i dzieci, proza dokumentalna, krytyka i historia literatury i sztuki, inne nauki humanistyczne....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Botanika Tom 2 Systematyka

Botanika Tom 2 Systematyka

Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne wydanie znanego podręcznika, cenionego zarówno przez studentów, jak i przez uczniów szkół średnich. Tom 2 - Systematyka daje szeroki przegląd organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin. Omawia ogólne metody tej nauki, uwzględniając tzw. systematykę molekularną, w dużym zakresie formy kopa....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Parazytologia i akaroentomologia medyczna

Parazytologia i akaroentomologia medyczna

Antoni Deryło
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka zawiera oprócz informacji dotyczących biologii i morfologii pasożytów - wiadomości z zakresu epidemiologii, profilaktyki oraz diagnostyki i leczenia chorób pasożytniczych. W części wstępnej zwięźle przedstawiono historię parazytologii oraz najważniejsze zagadnienia z parazytologii ogólnej.
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Powszechna historia ustroju

Powszechna historia ustroju

Marian Klementowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji „modelowych” ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ciekawie ukazuje funkcjonowanie głównych instytucji państwowych omawianych państw oraz zmiany i ref....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

Wacław Królikowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kompozyty polimerowe to lekkie i wytrzymałe materiały konstrukcyjne o bardzo różnorodnym zastosowaniu, będące od kilkudziesięciu lat przedmiotem wielu badań. Służą one do wytwarzania różnych elementów konstrukcyjnych - części i obudów maszyn, przedmiotów codziennego użytku, elementów i konstrukcji b....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej