Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Na przełomie lat 1972/73 założony zostaje w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego głównym celem było przygotowywanie oraz edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przemianowany na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które jest obecnie nowoczesną oficyną akademicką, stosującą najwyższe standardy publikacyjne oraz dbającą o propagowanie i umiędzynarodawianie badań naukowych.  

Każdego roku Wydawnictwo publikuje ponad 300 tytułów. Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dotykają w głównej mierze tematyki podstawowych dyscyplin uniwersyteckich oraz dziedziny interdyscyplinarnej. Autorami publikacji są w dużej części pracownicy naukowi Uniwersytetu, a także wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków naukowo-akademickich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydawnictwo Uni...

Na przełomie lat 1972/73 założony zostaje w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego głównym celem było przygotowywanie oraz edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przemianowany na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które jest obecnie nowoczesną oficyną akademicką, stosującą najwyższe standardy publikacyjne oraz dbającą o propagowanie i umiędzynarodawianie badań naukowych.  

Każdego roku Wydawnictwo publikuje ponad 300 tytułów. Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dotykają w głównej mierze tematyki podstawowych dyscyplin uniwersyteckich oraz dziedziny interdyscyplinarnej. Autorami publikacji są w dużej części pracownicy naukowi Uniwersytetu, a także wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków naukowo-akademickich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego nieustannie rozwija swój program wydawniczy, stanowiący kontynuację bogatej oferty starannie przygotowanej pod względem redakcyjnym oraz typograficznym publikacji z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumianą humanistykę. Wydawnictwo mocno stawia na odpowiednie opracowanie szaty edytorskiej publikacji poprzez m.in. nowoczesne projekty graficzne okładek, a także stosowanie dobrej jakości, ekologicznych papierów objętościowych i powlekanych.

Książki Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego to recenzowane monografie naukowe, pozycje dla specjalistów oraz serie popularnonaukowe, w tym również inicjowane specjalne projekty wydawnicze. Istotną część działalności Wydawnictwa stanowią czasopisma naukowe, których oficyna Uniwersytetu Łódzkiego jest wydawcą.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jest liderem w Polsce pod względem cyfrowego udostępniania i rozpowszechniania treści naukowych, w tym czasopism naukowych, które są lokowane w najważniejszych bazach referencyjnych (m.in. Scopus czy Web of Science).

RozwińZwiń
Sortuj:
Czeska edukacja i myśl społeczna

Czeska edukacja i myśl społeczna

Bogusław Śliwerski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka jest autorskim, bardzo interesującym naukowym studium pedagogiczno-filozoficznym, opartym z jednej strony na własnych doświadczeniach i wynikających z nich perspektywach poznawczych, ale niepozbawionych prób obiektywizowania, z drugiej – na w pełni zobiektywizowanych analizach o charakterze....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
„Cud, że ręka jeszcze pisze…” / „Ein Wunder, die Hand schreibt noch…“

„Cud, że ręka jeszcze pisze…” / „Ein Wunder, die Hand schreibt noch…“

Krystyna Radziszewska, Sascha Feuchert, Hans-Jürgen Bömelburg, Monika Kucner, Jennifer Ehr...
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Innowacyjność publikacji polega nie tylko na przygotowaniu antologii literackich tekstów gettowych, które w oryginalnej wersji są rozproszone po licznych publikacjach, oraz przygotowaniu gotowych scenariuszy do pracy z młodzieżą, lecz także na poszerzeniu praktycznych propozycji dydaktycznych o kont....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej

Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej

Anna Noga Monika
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria JERZY GIEDROYC I… to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają udostępniać i przybliżać historię oraz dorobek Instytutu Literackiego w Paryżu. Proponujemy Czytelnikom indywidualne i zbiorowe monografie naukowe; naukowe edycje....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
Logika

Logika

Graham Priest
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE – książki, które zmieniają sposób myślenia!Może się wydawać, że logika nie ma wiele wspólnego z filozofią, a tym bardziej z prawdziwym życiem. Graham Priest pokazuje, jak bardzo ta koncepcja jest błędna. Bada filozoficzne korzenie, pokazuje, jak współczesna logika formalna r....
31,42 zł
34,90 zł
Więcej
Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Anna Górska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi kompleksowe opracowanie o charakterze monograficznym zagadnień związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa wyznaczających kształt tych konstrukcji prawnych. Publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
Smaki życia razem

Smaki życia razem

Aleksander Gemel, Monika Wiśniewska-Kin
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja pozwala nie tylko lepiej :zrozumieć sposób postrzegania świata przez dzieci, lecz także stanowi bardzo dobrą ilustrację tezy o wszechobecności metafor w myśleniu codziennym. Jej podstawowym celem było jednak stworzenie przestrzeni teoretycznej dla działań w zakresie krytycznej rewizji zał....
40,49 zł
44,99 zł
Więcej
Wojna Salazara

Wojna Salazara

Bartosz Kaczorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
„Portugalia w II wojnie światowej udziału nie wzięła. Leżące na peryferiach europejskiego kontynentu państwo w latach 1939–1945 odegrało jednak znacznie ważniejszą rolę, niż mogłoby to wynikać z powszechnej opinii na ten temat. Mimo swojej neutralności udzieliło bowiem szerokiej pomocy aliantom, w k....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Poezje i przekłady

Poezje i przekłady

Korwin Kossakowski Antoni, Pawlata Małgorzata
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Bibliotheca Litteraria ma na celu upowszechnienie w zintegrowanej formie dokonań edytorskich łódzkiego środowiska naukowego, zwłaszcza polonistycznego. Służy uprzystępnieniu możliwie szerokiemu gronu czytelników dzieł ważnych z punktu widzenia dziejów literatury polskiej. Edycje ukazują się w cztere....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce

Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce

Monika Wachowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne to regionalne biblioteki specjalne, które odgrywają istotną rolę w upowszechnianiu technologii informacyjno­komunikacyjnych w oświacie, inspirowaniu i organizowaniu edukacji czytelniczej i medialnej, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, a także....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju

Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju

Tadeusz Markowski, J.Maciej Nowak, Małgorzata Blaszke, Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Konieczność zintegrowanego podejścia do współczesnej polityki rozwoju narzuca potrzebę wprowadzenia do języka naukowego i praktyki planistycznej nowych pojęć, pozostających dotychczas poza bezpośrednią sferą praktyki planistycznej i decyzyjnej lub wykorzystywanych tylko w wąskich ujęciach sektorowyc....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Biologia medyczna w ćwiczeniach

Biologia medyczna w ćwiczeniach

Joanna Kaźmierczak, Dorota Michalska-Hejduk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, popularnie nazywane Wieżą Babel, jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Szkoła jutra? Tradycja i (r)ewolucje w edukacji

Szkoła jutra? Tradycja i (r)ewolucje w edukacji

Klaudia Jeznach, Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Monografia jest przede wszystkim zapisem innowacyjnych praktyk edukacyjnych, eksperymentów i propozycji rozwiązań szkolnych w zwykłej, codziennej praktyce, mogących stanowić o sile tej książki. Nie tyle bowiem chodzi dziś o budowanie teoretycznych podstaw, które na nic się zdają w szkolnej rzeczywis....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Międzymorze - wizja, iluzja, czy… racja stanu?

Międzymorze - wizja, iluzja, czy… racja stanu?

Przemysław Waingertner
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Praca przynosi syntetyczne przedstawienie idei Międzymorza zarówno w sferze formowania się samej koncepcji, jak też jej praktycznej realizacji. Autor w sposób przemyślany i kompetentny przedstawia narodziny pomysłu w czasach najdawniejszych, prowadząc go meandrami dynastycznej polityki Piastów oraz....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Censorship of Literature in Post-War Poland: In Light of the Confidential Bulletins for Censors from

Censorship of Literature in Post-War Poland: In Light of the Confidential Bulletins for Censors from

Anna Wiśniewska-Grabarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
The author’s focus on a relatively neglected field of censorship research – the bulletins – and attempt to provide a systematic account of their role and nature marks the key innovative aspect of the work. I deeply appreciate and admire the colossal labour that the author has undertaken to produce t....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
O twórczości Andrzeja Zimniaka

O twórczości Andrzeja Zimniaka

Adam Mazurkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Autor monografii podejmuje próbę dokonania całościowej interpretacji dorobku literackiego Andrzeja Zimniaka – pisarza science fiction, ale także poety oraz popularyzatora wiedzy naukowej – przeprowadzoną z uwzględnieniem obszernego i złożonego kontekstu kulturowego (rozwój i przemiany fantastyki nau....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku

Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku

Tomasz Bocheński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tomasz Bocheński zabiera czytelnika w podróż po nowych, śmiałych interpretacjach twórczości najwybitniejszych pisarzy XX wieku: Wiesława Myśliwskiego, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza, Juliana Tuwima i Witkacego. Ta osobista wyprawa, wyznaczana zaczerpniętą z muzykologii kategorią improwizacji –....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Jakub Przyłuski (1512-1554)

Jakub Przyłuski (1512-1554)

Michał Kuran, Maria Wichowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tom ma charakter monograficznego ujęcia działalności Jakuba Przyłuskiego – pisarza i prawnika z XVI wieku. Autorzy poszczególnych artykułów zebrali dotychczasową wiedzę na jego temat i znacząco ją poszerzyli. Cenne są tłumaczenia łacińskich utworów Przyłuskiego, [...] zostały omówione zachowane list....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa

Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa

Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, N.Ivan Petrov, Małgorzata Skowr...
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jednym z podstawowych składników historii recepcji literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis oraz szczegółowa analiza wymagają zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficzn....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Cenzorskie lekcje literatury

Cenzorskie lekcje literatury

Marzena Woźniak-Łabieniec
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Cenzorskie lekcje literatury zawierają niezwykle cenne ustalenia w dwóch – powiązanych ze sobą – obszarach: historii literatury i historii peerelowskiej cenzury. Obydwie te sfery w czasach PRL wzajemnie się dopełniają, dopowiadają i komentują. Marzena Woźniak-Łabieniec ukazuje związki ideologii i sz....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Materiał dowodowy. Szkice drugie

Materiał dowodowy. Szkice drugie

Roman Zimand
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria JERZY GIEDROYC I… to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają udostępniać i przybliżać historię oraz dorobek Instytutu Literackiego w Paryżu. Proponujemy Czytelnikom indywidualne i zbiorowe monografie naukowe; naukowe edycje....
47,92 zł
59,90 zł
Więcej
Państwo, które działa

Państwo, które działa

Wojciech Woźniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Praca wypełnia lukę w wiedzy o polityce Finlandii. Autor przedstawia słabo znane i często zaskakujące fakty, które składają się na wyjaśnienie współczesnego sukcesu polityki publicznej tego kraju. Dzięki prezentowanej monografii można zrozumieć, jak kompleksowe zewnętrzne czynniki, w tym położenie g....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Wpływ polityki gospodarczej Sankt-Petersburga na rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrow

Wpływ polityki gospodarczej Sankt-Petersburga na rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrow

Wiktor Kowalczyk Rafał
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
To pierwsza w polskiej historiografii gospodarczej monografia ukazująca wpływ polityki gospodarczej Sankt-Petersburga na rozwój – strategicznego dla całej gospodarki Królestwa Polskiego – górnictwa węgla kamiennego z Zagłębia Dąbrowskiego. Autor prezentuje ewolucję tej polityki, począwszy od nieefek....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Zarys pedagogiki sportu

Zarys pedagogiki sportu

Arkadiusz Kaźmierczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Nie ulega wątpliwości, że to podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu, ale jestem przekonana, że jego czytelnikami może być znacznie większa grupa osób: studenci innych kierunków studiów w akademiach wychowania fizycznego, w uniwersytetach medycznych (na przykład kierunku zdrowie publiczne) oraz w....
41,04 zł
45,60 zł
Więcej
Filozofia fizyki

Filozofia fizyki

Dawid Wallace
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE – książki, które zmieniają sposób myślenia!Filozofia fizyki zajmuje się najważniejszymi teoriami współczesnej fizyki – teorią kwantów, teoriami przestrzeni, czasu i symetrii oraz fizyką termiczną – i ich zadziwiającymi implikacjami pojęciowymi. Głębsze zrozumienie tych teori....
31,42 zł
34,90 zł
Więcej
Organizacja konferencji naukowych

Organizacja konferencji naukowych

Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja stanowi innowacyjną i ciekawą propozycję całościowego ujęcia problematyki konferencji naukowych. Autorzy na podstawie analizy stanu badań przedstawili piętnaście zagadnień teoretycznych stanowiących o istocie problemu. Omówili m.in. typologie i formy spotkań naukowych, formy wystąpień nau....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Czytanie interaktywnych obrazów

Czytanie interaktywnych obrazów

Katarzyna Prajzner
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Gry komputerowe są obecnie jednymi z najgwałtowniej i najciekawiej rozwijających się mediów. Książka łączy perspektywy badawcze teorii gier, filmu i literatury, groznawstwa, aby ukazywać, czym gry komputerowe są, w jaki sposób tworzą się relacje między nimi a graczami, a przede wszystkim jak funkcjo....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Wykładniki spójności w tekstach pisanych przez obcokrajowców

Wykładniki spójności w tekstach pisanych przez obcokrajowców

Magdalena Karasek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Czytelnik znajdzie w publikacji analizę mechanizmów spójności językowej w tekstach pisanych przez obcokrajowców, którzy przystąpili do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, a następnie klasyfikację stosowanych przez nich wykładników. Autorka bada, jak zmieniają się sposoby wiązani....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Bizancjum

Bizancjum

Peter Sarris
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia!Publikacja stanowi syntezę dziejów i znaczenia Bizancjum, które po przetrwaniu upadku zachodnioeuropejskiego Cesarstwa Rzymskiego w V w. rozkwitało jako jedna z najpotężniejszych sił gospodarczych, kulturalnych i militarnych w Europ....
31,42 zł
34,90 zł
Więcej
Jurysprudencja 19/2022. Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy

Jurysprudencja 19/2022. Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy

Tomasz Duraj
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Niniejsza monografia stanowi podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” zorganizowanej dnia 3 grudnia 2020 r. przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Tomasza Duraja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwers....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Władysław Bieńkowski - krytyk „realnego socjalizmu” (1906-1991)

Władysław Bieńkowski - krytyk „realnego socjalizmu” (1906-1991)

Bartłomiej Kapica
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Zapalczywy, ugnieciony jakby z siarki i saletry, duch wiecznej Negacji w ciele satyra (był ogromnie brzydki, ale tą typową brzydotą, o której się mówi, że jest „fascynująca”). Wolność była dla niego bogiem. Najulubieńszym fragmentem Żeromskiego był dla niego monolog Czarowica „Puśćcie mnie kraty…” [....
43,92 zł
54,90 zł
Więcej
Migrations in the Slavic Cultural Space From the Middle Ages to the Present Day

Migrations in the Slavic Cultural Space From the Middle Ages to the Present Day

A.Zofia Brzozowska, P.Kręzel , I.Lis-Wielgosz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
The volume consists of materials that were presented during the international scientific conference entitled Migrations in the Slavic Cultural Space, held at the Department of Slavic Philology of the University of Lodz on May 6, 2022, in cooperation with researchers from the Institute of History Bel....
47,92 zł
59,90 zł
Więcej
Edukacja do samodzielności

Edukacja do samodzielności

Aldona Pobojewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja jest zapowiadaną trzecią częścią monografii poświęconej metodzie edukacyjnej nazwanej warsztatami z dociekań filozoficznych. Dwie pierwsze części wydane w jednym tomie Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka (2019) traktują o podstawach teoretycz....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Wstęp do lingwistyki w biznesie

Wstęp do lingwistyki w biznesie

Stanisław Goźdź-Roszkowski, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik przygotowany z myślą o studentach i wykładowcach kierunku lingwistyka dla biznesu – interdyscyplinarnego kierunku o profilu praktycznym, mającego na celu zapewnienie studentom zarówno kompetencji lingwistycznych, jak i menedżerskich. Zawier....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Wybrane zagadnienia z frazeologii rosyjskiej wraz ze słownikiem rosyjskich jednostek stałych

Wybrane zagadnienia z frazeologii rosyjskiej wraz ze słownikiem rosyjskich jednostek stałych

Agata Piasecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Niniejsza publikacja w bezpośredni sposób nawiązuje do problemów poruszonych w Zarysie frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne), który w 2021 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Niektóre kwestie były we wspomnianym opracowaniu zaledwie z....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia

Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia

Mateusz Filipczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
To nowatorskie opracowanie z zakresu teorii i dogmatyki prawa karnego, obejmujące kompleksowe przedstawienie autorskiego modelu teoretycznego zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia w kontekście zagrożenia dóbr prawnych i znaczenia jego braku. Adresowane jest przede w....
49,41 zł
54,90 zł
Więcej
Klitajmestra

Klitajmestra

Gwyneth Lewis
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Gwyneth Lewis wprowadza antyczny mit w realia świata po apokalipsie katastrofy żywnościowej, gdy zrujnowana przez człowieka planeta nie może go już wyżywić. Taka sytuacja powoduje rozkład więzi społecznych i zanik norm etycznych w relacjach międzyludzkich, ludzie zaczynają się nawzajem „pożerać”. Ka....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach Chronografii Teofanesa Wyznawcy

Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach Chronografii Teofanesa Wyznawcy

Błażej Cecota
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka dotyka kwestii zrozumienia islamu i kultury pierwszych muzułmanów przez Teofanesa Wyznawcę, głównego autora Chronografii. W monografii podjęto tematykę stworzonego przez bizantyńskiego historyka wizerunku Muhammada, Proroka nowej wiary, a także samych jej wyznawców. Podjęto kilka zagadnień s....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
To, co naturalne

To, co naturalne

Robert Spaemann
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Robert Spaemann pyta o jednostkę i jej istotę w kontekście współczesnych nauk przyrodniczych oraz nawiązującej do nich filozofii, która redukuje człowieka do statusu jednej z istot naturalnych. W jaki sposób powinniśmy pojmować przyrodę, aby siebie samych móc rozumieć jako istoty naturalne? Jak jedn....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Geopolityka

Geopolityka

Klaus Dodds
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia!Geopolityka pozwala zrozumieć sens aktualnych zdarzeń i zjawisk, w tym konfliktów, kryzysów, porozumień i projektów, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. W jaki sposób rozumienie geografii kształtuje politykę i ekonomię?....
31,42 zł
34,90 zł
Więcej
Wokół antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna

Wokół antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna

P.Witold Glinkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Uchwycona przez Landmanna „luka antropiczna” jest tym, co wyróżnia człowieka, który w odróżnieniu od innych żywych istot jest zarazem twórcą kultury oraz jej beneficjentem. Ta szczególna sytuacja człowieka stanowi konsekwencję jego ontycznego niedoposażenia, na które składa się niewyspecjalizowanie....
35,91 zł
39,90 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę