Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Na przełomie lat 1972/73 założony zostaje w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego głównym celem było przygotowywanie oraz edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przemianowany na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które jest obecnie nowoczesną oficyną akademicką, stosującą najwyższe standardy publikacyjne oraz dbającą o propagowanie i umiędzynarodawianie badań naukowych.  

Każdego roku Wydawnictwo publikuje ponad 300 tytułów. Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dotykają w głównej mierze tematyki podstawowych dyscyplin uniwersyteckich oraz dziedziny interdyscyplinarnej. Autorami publikacji są w dużej części pracownicy naukowi Uniwersytetu, a także wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków naukowo-akademickich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydawnictwo Uni...

Na przełomie lat 1972/73 założony zostaje w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego głównym celem było przygotowywanie oraz edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przemianowany na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które jest obecnie nowoczesną oficyną akademicką, stosującą najwyższe standardy publikacyjne oraz dbającą o propagowanie i umiędzynarodawianie badań naukowych.  

Każdego roku Wydawnictwo publikuje ponad 300 tytułów. Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego dotykają w głównej mierze tematyki podstawowych dyscyplin uniwersyteckich oraz dziedziny interdyscyplinarnej. Autorami publikacji są w dużej części pracownicy naukowi Uniwersytetu, a także wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków naukowo-akademickich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego nieustannie rozwija swój program wydawniczy, stanowiący kontynuację bogatej oferty starannie przygotowanej pod względem redakcyjnym oraz typograficznym publikacji z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumianą humanistykę. Wydawnictwo mocno stawia na odpowiednie opracowanie szaty edytorskiej publikacji poprzez m.in. nowoczesne projekty graficzne okładek, a także stosowanie dobrej jakości, ekologicznych papierów objętościowych i powlekanych.

Książki Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego to recenzowane monografie naukowe, pozycje dla specjalistów oraz serie popularnonaukowe, w tym również inicjowane specjalne projekty wydawnicze. Istotną część działalności Wydawnictwa stanowią czasopisma naukowe, których oficyna Uniwersytetu Łódzkiego jest wydawcą.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jest liderem w Polsce pod względem cyfrowego udostępniania i rozpowszechniania treści naukowych, w tym czasopism naukowych, które są lokowane w najważniejszych bazach referencyjnych (m.in. Scopus czy Web of Science).

RozwińZwiń
Sortuj:
Koncepcja odpowiedzialnego raportowania informacji niefinansowych wyzwaniem dla podmiotów sektora budowlanego
Promocja!
Promocja!

Koncepcja odpowiedzialnego raportowania informacji niefinansowych wyzwaniem dla podmiotów sektora budowlanego

Katarzyna Śmietana
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wyzwaniem dla sektora budownictwa w dobie transformacji cyfrowej staje się objęcie systemem sprawozdawania informacji, pełnego cyklu życia obiektów budowlanych. Koncepcja raportowania od tworzenia koncepcji do zarządzania majątkiem z wykorzystaniem interaktywnego i odpowiedzialnego systemu wymaga za....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Myślenie w edukacji
Promocja!
Promocja!

Myślenie w edukacji

Matthew Lipman
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tłumaczenie publikacji M. Lipmana (1923–2010) – klasyka teorii edukacji, twórcy programu Philosophy for Children, który zapoczątkował nowy ruch edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie myślenia. Książka stanowi syntezę wiedzy na ten temat. Autor skupia się na trzech formach myślenia: twórczym, krytycz....
46,67 zł
54,90 zł
Więcej
Czerwono-biało-czerwona Łódź
Promocja!
Promocja!

Czerwono-biało-czerwona Łódź

Andrzej Czyżewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
„Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość” – napisał swego czasu George Orwell. Im silniejsza, im bardziej opresyjna jest władza, tym łatwiej wprowadzać tę zasadę w życie. Co nie znaczy zarazem, że od tego rodzaju pokus wolne są rządy dem....
46,67 zł
54,90 zł
Więcej
Republika Rzymska i Wielka Brytania - kilka uwag na temat konstytucji niepisanej
Promocja!
Promocja!

Republika Rzymska i Wielka Brytania - kilka uwag na temat konstytucji niepisanej

Tomasz Tulejski, Tomasz Banach
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Autorzy proponują nowe spojrzenie na temat niepisanej konstytucji. Analizując historyczne przykłady Republiki Rzymskiej i Anglii (Wielkiej Brytanii) wskazują, że konstytucja niepisana charakteryzuje się trzema istotnymi cechami. Po pierwsze ma charakter konstytucji historycznej. Oznacza to, że główn....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
The Best Practice of Marketing Management in Polish and International Enterprises
Promocja!
Promocja!

The Best Practice of Marketing Management in Polish and International Enterprises

Kamila Szymańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka stanowi prezentację teoretycznych założeń dobrych i najlepszych praktyk zarządzania marketingowego oraz przykładów ich implementacji w biznesie. Dobrane przykłady stanowią ilustrację aktualnych wyzwań, jakie stoją przed organizacjami polskimi i międzynarodowymi , a także odpowiedzi organizac....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Rodzice więźniów
Promocja!
Promocja!

Rodzice więźniów

Angelika Cieślikowska-Ryczko
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Problematyka kryzysu penitencjarnego rodzin, choć stanowi ważne zagadnienie w ramach teorii i praktyki resocjalizacyjnej, nadal wydaje się nierozpoznana. Studium doświadczeń rodzicielskich to propozycja szczególnego wglądu w biografie ojców i matek uwięzionych (dorosłych) dzieci. Autorka w interpret....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Komes Marcellin vir clarissimus
Promocja!
Promocja!

Komes Marcellin vir clarissimus

J.Mirosław Leszka, Szymon Wierzbiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowana książka poświęcona jest piszącemu w I połowie VI w. komesowi Marcellinowi i jego Kronice, obejmującej okres od 379 do 534 r. Jest to dzieło ważne dla badaczy zajmujących się dziejami wczesnego Bizancjum. Choć Marcellin tworzył swoją Kronikę w Konstantynopolu, w środowisku, którego podst....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami
Promocja!
Promocja!

Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami

Cezary Sosnowski Piotr
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Niniejsza monografia stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko w łańcuchu dostaw. W opracowaniu zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak: istota oceny i ewaluacji dostawców, w tym przede wszystkim ewaluacji środowiskowej,– charakterystyka łańcu....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników - perspektywa organizacji
Promocja!
Promocja!

Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników - perspektywa organizacji

Izabela Bednarska-Wnuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Współczesne zmiany w relacji pracownik–organizacja sprawiają, że obecnie kwestie mobilności znajdują się w centrum zainteresowań teoretyków i praktyków gospodarczych. Podjęta w monografii problematyka ma istotne znaczenie dla tych organizacji, które są zorientowane na kreację pożądanego środowiska p....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Rozwój gospodarczy Azji Środkowej
Promocja!
Promocja!

Rozwój gospodarczy Azji Środkowej

Natasza Duraj
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego republik radzieckich Azji środkowej w aspekcie historycznym oraz w odniesieniu do aktualnej sytuacji, jaka ukształtowała się w pięciu obecnie niepodległych państwach, powstałych po rozpadzie....
36,47 zł
42,90 zł
Więcej
Karta Praw Podatnika
Promocja!
Promocja!

Karta Praw Podatnika

Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
System ochrony praw podatnika w Polsce wymaga wzmocnienia. W toku stanowienia i stosowania prawa niestety nadal dochodzi do istotnych naruszeń tych praw. Dojrzałą i skuteczną formą ich ochrony we współczesnych państwach jest Karta Praw Podatnika, czyli akt normatywny lub dokument deklaratywny w zwię....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Długowieczność w zdrowiu
Promocja!
Promocja!

Długowieczność w zdrowiu

Piotr Błajet
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Droga do zachowania sprawności w wieku senioralnym nie jest łatwa, ale możliwa. Piotr Błajet zwraca uwagę na trzy aspekty życia, które warto pielęgnować mimo upływających lat – radość, sport i seks. Poza rozważaniami teoretycznymi proponuje proste ćwiczenia i praktyki, które na długo pozwalają zacho....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych
Promocja!
Promocja!

Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych

Patryk Kowalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja stanowi pierwsze całościowe i krytyczne opracowanie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych – rozumianej w sposób autonomiczny. Przyjęto dwa najważniejsze cele badawcze o charakterze poznawczym: przedstawienie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjnej wolności je....
46,67 zł
54,90 zł
Więcej
Karol Potkański w życiu i nauce (1861-1907)
Promocja!
Promocja!

Karol Potkański w życiu i nauce (1861-1907)

Andrzej Kobak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowana publikacja jest rozprawą naukową. Dotyczy postaci ważnej dla rozwoju polskiej historiografii, jaką był Karol Potkański, a zapomnianej jakby nieco we współczesnych studiach nad narodzinami i rozwojem nowych prądów w obrębie polskiego historyzmu końca XIX i początków XX wieku. Ogromną zal....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Liegko i prosto. Urowień A2-B1. Uczebnoje posobije po russkomu jazyku
Promocja!
Promocja!

Liegko i prosto. Urowień A2-B1. Uczebnoje posobije po russkomu jazyku

Zoja Kuca, Ełona Curkan-Dróżka, Ewa Bojanowska, Elena Nevzorova-Kmech, Anna Rodak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Nowoczesny podręcznik "Liegko i prosto" został przygotowany przez doświadczonych wykładowców języka rosyjskiego dla odbiorców dorosłych, studentów i licealistów. Współczesne i ciekawe teksty o różnej stylistyce oraz materiał językowy podręcznika spełniają najnowsze kryteria glottodydaktyczne i rozwi....
50,91 zł
59,90 zł
Więcej
Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej
Promocja!
Promocja!

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Beata Jeżyńska, A.Monika Król
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Zrzeszenie w ramach izb rolniczych wszystkich producentów rolnych, bez względu na wielkość i formę organizacyjną gospodarstwa rolnego, profil i rozmiar produkcji, powiązanie z rynkiem towarowym czy organizację procesu produkcyjnego, skutkowało tym, że 25 lat temu powstała organizacja samorządu gospo....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Zbigniew Galar, Adam Sadowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka stanowi pierwsze na krajowym rynku wydawniczym całościowe opracowanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zagadnienia zostały przedstawione w konwencji odpowiadającej rzeczywistemu procesowi zarządzania ryzykiem. Ułatwia to czytelnikowi zrozum....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Obraz, obiekt, narracja
Promocja!
Promocja!

Obraz, obiekt, narracja

Mariusz Gołąb, Stefan Czyżewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Za podstawę rozważań nad kulturowym znaczeniem twórczości Zofii Rydet autorzy przyjęli „analizę etymologiczną” pojęcia fotografii. Dostrzegają oni w tym rodzaju przekazu istotny czynnik modyfikujący zachowane w tradycji pojęcia tekstu i opowieści oraz związany z nimi przykład szerzej rozumianego myś....
42,42 zł
49,91 zł
Więcej
Karl Dedecius
Promocja!
Promocja!

Karl Dedecius

Ilona Czechowska, Ernest Kuczyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
W 100. rocznicę urodzin Karla Dedeciusa (1921–2016), wybitnego humanisty i tłumacza literatury polskiej, drukiem ukazała się dwujęzyczna monografia Inter verba – inter gentes, która jest na wskroś udaną próbą zaprezentowania i uhonorowania szerokiego spektrum dokonań „Europejczyka z Łodzi” jako tran....
59,41 zł
69,90 zł
Więcej
Irit Amiel Życie
Promocja!
Promocja!

Irit Amiel Życie

Marta Tomczok
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Chociaż głównym tematem tej książki jest życie Irit Amiel w znaczeniu opowieści, a więc splatania się okoliczności czysto biologicznych z charakterystycznym dla życia zapisywaniem informacji, to jednak warto uczynić zastrzeżenie, że najważniejszym aspektem tego życia jest ludzkie wnętrze. Dopiero on....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Big Data
Promocja!
Promocja!

Big Data

E.Dawn Holmes
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia!Big data pokazuje, jak postęp technologiczny spowodowany rozwojem Internetu i cyfrowego wszechświata wpłynął na radykalną transformację nauki o danych. Czym są duże zbiory danych i jak zmieniają świat? Jaki mają wpływ na nasze codzi....
29,66 zł
34,90 zł
Więcej
Branding Krótkie Wprowadzenie 29
Promocja!
Promocja!

Branding Krótkie Wprowadzenie 29

Robert Jones
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia!Branding to potężna, komercyjna i kulturowa siła, która sprawia, że największe marki są rozpoznawalne dla milionów ludzi na całym świecie. Autor publikacji pokazuje, jak działa branding i w jaki sposób wpływa na społeczeństwo. Zasta....
29,66 zł
34,90 zł
Więcej
Witold Gombrowicz Ja!
Promocja!
Promocja!

Witold Gombrowicz Ja!

Józef Olejniczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Ja, w łachmanach, obskubany, ja pozer, renegat, zdrajca, megaloman, najświętszy od czasów Sienkiewicza i Reymonta. Z Dziennika 1967–1969 Witolda Gombrowicza Imponuje konsekwencja, z jaką Gombrowicz od debiutu, a właściwie od dzieciństwa budował własną podmiotowość, świadomie kreował to niespójne „ja....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Tuwim Pęknięcie
Promocja!
Promocja!

Tuwim Pęknięcie

Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (1894–1953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim – podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu, obywatelskie (nie)posłuszeństwo. To próba nowego, innego niż dotychczas, cz....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami
Promocja!
Promocja!

Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Anna Krasnova
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Autorka podejmuje rzadko tak szczegółowo omawianą w ramach zarządzania zasobami ludzkimi problematykę, jaką jest utrzymywanie relacji organizacji z pracownikami, którzy już w firmie nie pracują. W obecnych czasach deficytów personalnych spowodowanych względami demograficznymi, ekonomicznymi oraz spo....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Design thinking dla edukatorów
Promocja!
Promocja!

Design thinking dla edukatorów

Piotr Grocholiński, Monika Just, Małgorzata Kołodziejczak, Beata Michalska-Dominiak, Micha...
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Intencją książki jest inspirowanie do wprowadzania metod, sposobów i takiego stylu pracy z uczniami/studentami/uczestnikami szkoleń, które wyzwalają kreatywność własną i zespołową, są wsparciem w procesie adaptacji do zmian. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy doświadczamy przełomowych sytuacji,....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
Promocja!
Promocja!

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Marta Sikorska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądre....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Jędrzej Moraczewski Wspomnienia Ludzie, czasy i zdarzenia
Promocja!
Promocja!

Jędrzej Moraczewski Wspomnienia Ludzie, czasy i zdarzenia

Ilona Florczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier pierwszego rządu II Rzeczypospolitej. Jego droga do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w państwie często jest pomijana w literaturze przedmiotu. Tymczasem w listopadzie 1918 r. Moraczewski był już doświadczonym politykiem, z dużym bagażem do....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły
Promocja!
Promocja!

Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły

Michał Kowalewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja poświęcona jest zagadnieniu oceniania wspierającego, jego obecności we współczesnej dydaktyce i metodyce kształcenia, a także jego wielowymiarowym i zróżnicowanym aspektom oddziaływań, skupionym głównie na budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły. Problematyka oceny szkolnych osiągni....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Promocja!
Promocja!

Influencer marketing w dobie nowych mediów

Kinga Stopczyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Media społecznościowe zawładnęły nie tylko czasem wolnym ich użytkowników, lecz także budżetami komunikacyjnymi firm, które doskonale odnajdują się w ich przestrzeni. Stały się one również doskonałymi platformami do rozwoju influencer marketingu, a osoby influencerów zyskują tam status gwiazd. Ich n....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries
Promocja!
Promocja!

Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries

Zbigniew Kmieciak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
The book describes the evolvement and present state of administrative procedure law in nine European countries. The authors’ intention was to identify the differences and similarities in administrative procedures, the origins of which should be found in the solutions developed in times of the Habsbu....
46,67 zł
54,90 zł
Więcej
Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP
Promocja!
Promocja!

Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP

Anna Pamuła
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Transformacja cyfrowa to kierunek, który zmienia nie tylko biznesowy sposób funkcjonowania, ale ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej w organizacjach. W monografii zawarto rozważania teoretyczne dotyczące potencjału przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz wpływ....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce
Promocja!
Promocja!

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce

Leszek Kucharski, Iwona Kukulak-Dolata, Paweł Matysiak, Anna Rutkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowana czytelnikom książka stanowi zbiór czterech opracowań, które koncentrują się na funkcjonowaniu regionalnych i lokalnych rynków pracy. Pojęcie regionalnego rynku pracy jest w niniejszej publikacji utożsamiane z obszarem całego województwa, zaś lokalny rynek pracy to obszar powiatu (w tym....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Jurysprudencja 16
Promocja!
Promocja!

Jurysprudencja 16

Marcin Pieniążek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Pytanie o przyczyny dotrzymywania umów nabiera szczególnego znaczenia w czasach nasilonej depersonalizacji stosunków prawnych. Stanowi też punkt wyjścia dla przedstawionej w monografii teorii umów, wyrastającej z poglądów filozoficznych Paula Ricoeura i zogniskowanej na problematyce obietnicy oraz w....
42,41 zł
49,90 zł
Więcej
Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Promocja!
Promocja!

Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Wojciech Grabowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
W monografii pt. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne prezentowane są wyniki badań dotyczące sytuacji na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, powiązań między analizowanymi rynkami oraz ich odporności na szoki zewnętrzne. Zb....
36,47 zł
42,90 zł
Więcej
Biografie rodzinne i uczenie się
Promocja!
Promocja!

Biografie rodzinne i uczenie się

Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzi....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
Promocja!
Promocja!

Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Dominik Chojnowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
W książce autor analizuje teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ale pomimo tego jej recepcja podejmowana jest głównie poza granicami nas....
38,17 zł
44,90 zł
Więcej
Unia Europejska w gospodarce światowej
Promocja!
Promocja!

Unia Europejska w gospodarce światowej

Zofia Wysokińska, Janina Witkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące pozycji Unii Europejskiej we współczesnej gospodarce światowej w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w procesach globalizacji i międzynarodowej integracji gospodarczej. Idea zrównoważonego rozwoju, wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej, procesy....
39,87 zł
46,90 zł
Więcej
Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską
Promocja!
Promocja!

Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską

Tomasz Motowidlak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka jest poświęcona relacjom energetycznym między Ukrainą i Federacją Rosyjską, które potraktowano jako jedną z istotnych determinant funkcjonowania gospodarki Ukrainy. Stan tych relacji wpływa bowiem w znaczącym stopniu na kluczowe parametry gospodarki Ukrainy, tj. dochód narodowy brutto, bilan....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Gospodarka i społeczeństwo Rosji
Promocja!
Promocja!

Gospodarka i społeczeństwo Rosji

Natasza Duraj
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowana praca poświęcona jest problematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego Federacji Rosyjskiej w aspekcie historycznym oraz w odniesieniu do sytuacji, jaka ukształtowała się w Rosji w latach 2000–2020. Zawarto w niej także omówienie mechanizmów zjawisk zachodzących w gospodarce....
36,47 zł
42,90 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę