Facebook

Letnia wyprzedaż w Profinfo.pl do -90%

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Wydawnictwo C.H. BECK

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Promocja!
15 %

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Żelazowska Wioletta
C.H. Beck

Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). Kodeks cywilny:5.10.2021 r. – ustawa z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509),30.6.2022 r. – ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustaw – Kodeks cywilny, ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2459). Prawo o aktach stanu cywilnego:14.1.2022 r. – ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978),2.6.2022 r. – ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978). Kodeks postępowania cywilnego:Nowy tekst jednolity z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz .1805),11.10.2021 r. – ustawa z 11.8.2021 r. o kasach zapomogowo- pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666),30.11.2021 r. – ustawa z 1.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052),23.12.2021 r. – ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2262),1.1.2022 r. – ustawa z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),1.1.2022 r. – ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270),1.1.2022 r. – ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328),4.1.2022 r. – ustawa z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1),10.1.2022 r. – ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2289),30.6.2022r. – ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustaw – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2459),1.7.2022 r. – ustawa z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177),1.10.2022 r. – ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece:14.1.2022 r. – ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978),1.7.2022 r. – ustawa z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177). Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:Nowy tekst jednolity z 17.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2257),1.1.2022 r. – ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). EDYCJA CYWILNA zawiera 15 aktów prawnych:Kodeks cywilny,Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,Kodeks postępowania cywilnego,Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego,Ustawę o komornikach sądowych,Ustawę o kosztach komorniczych,Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych,Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie,Rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy
Promocja!
15 %

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks karny:Nowy tekst jednolity z dnia 2.12 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345),1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 grudnia 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2054),12.1.2022 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447). Kodeks postępowania karnego:12.1.2022 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447). Kodeks karny wykonawczy:1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054),6.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 22). Kodeks wykroczeń:Nowy tekst jednolity z 14.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008),30.11.2021 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052),24.12.2021 r.– ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269),1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328),17.9.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:31.8.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1595),1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). Kodeks karny skarbowy:1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),13.2.2023 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427). Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469). EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych:Kodeks karny,Przepisy wprowadzające Kodeks karny,Kodeks wykroczeń,Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń,Kodeks postępowania karnego,Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Ustawę o świadku koronnym,Kodeks karny wykonawczy,Kodeks karny skarbowy,Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,Ustawę o opłatach w sprawach karnych,Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks pracy Pracownicze plany kapitałowe Ubezpieczenia 50 innych aktów prawnych
Promocja!
15 %

Kodeks pracy Pracownicze plany kapitałowe Ubezpieczenia 50 innych aktów prawnych

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 6 stycznia 2022 r.EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawneZalety serii:Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu. Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie. Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą. Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Prawo o postępow
Promocja!
15 %

Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Prawo o postępow

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych:Kodeks postępowania administracyjnego,Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Ustawa o samorządzie gminnym,Ustawa o samorządzie powiatowym,Ustawa o samorządzie województwa,Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych,Ordynacja podatkowa,Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych,Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu,Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie - wyciąg,Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych - wyciąg,oraz 13 innych rozporządzeń. Zalety serii:Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu. Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie. Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą. Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych
Promocja!
15 %

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:Nowy tekst jednolity z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). Kodeks spółek handlowych:30.11.2021 r. – ustawa z 1.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym:8.12.2021 r. – ustawa z dnia 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U z 2021 r. poz. 1641),1.6.2022 r. – ustawa z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106),1.6.2022 r. – ustawa z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów, oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 1598),5.7.2022 r. – ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:Tekst jednolity z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909). Prawo upadłościowe:15.9.2021 r. – ustawa z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów, oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 1598),10.12.2021 r. – ustawa z 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2140),1.7.2022 r. – ustawa z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177). Prawo restrukturyzacyjneTekst jednolity z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588),10.12.2021 r. – ustawa z 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z poz. 2140),1.7.2022 r. – ustawa z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177). Prawo przedsiębiorców1.1.2022 r. – ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2105),7.3.2022 r. – ustawa 2.12.2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24),1.7.2022 r. – ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2105),1.1.2023 r. – ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2105). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji24.9.2021 r. – ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655). Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:16.12.2021 r. – ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2317). Prawo wekslowe:24.9.2021 r. – ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655).

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Podatki 2022 z aktualizacją online
Promocja!
15 %

Podatki 2022 z aktualizacją online

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym. Format A4 zapewniający wygodę korzystania w codziennej pracy. Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.Zbiór obejmuje najnowsze regulacje związane z tzw. Polskim Ładem. Przepisy dotyczą m.in.:podwyższenia do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych;podwyższenia do 120 000 zł kwoty, po przekroczeniu której ma zastosowanie stawka 32%;rozszerzenia katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych;wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych). W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:Ordynację podatkową,ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,ustawę o podatku od towarów i usług,ustawę o podatku akcyzowym,ustawę o podatku od spadków i darowizn,ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,ustawę o opłacie skarbowej,ustawę o podatkach lokalnych,ustawę o podatku tonażowym,ustawę o doradztwie podatkowym,ustawę o rachunkowości,ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,oraz rozporządzenia wykonawcze. Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

101,15 zł
119,00 zł
Więcej
Prawo karne
Promocja!
15 %

Prawo karne

Lech Gardocki
C.H. Beck

W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę.Publikacja została podzielona na dwie części, z których część ogólna porusza kwestie związane zzagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny,nauką o przestępstwie,nauką o karze,środkami karnymi i środkami zabezpieczającymi. Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.:przeciwko życiu i zdrowiu,wolności,wymiarowi sprawiedliwości,obrotowi gospodarczemu. W 22. wydaniu uwzględniono dotychczasowe zmiany w prawie, m.in. w zakresie:innego opisu niektórych typów przestępstw, np. lichwy (art. 304 KK) czy nielegalnej adopcji (art. 211a KK),wprowadzenia nowych typów przestępstw, jak kradzież szczególnie zuchwała (art. 278a i art. 115 § 9a KK),rozszerzenia, drogą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pojęcia przestępnej aborcji, wykluczając z katalogu legalnych zabiegów aborcję z powodów embriopatologicznych. Ważną sprawą poruszoną w podręczniku jest też kwestia uwspółcześnienia definicji przestępstwa zgwałcenia w związku ze zmianą dominujących poglądów na ten temat w wielu państwach europejskich i w związku z treścią art. 36 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r.Poza tym wzbogacona została literatura przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego.Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, a także dla tych, którzy są zainteresowani problematyką prawa karnego.

50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo mediów
Promocja!
15 %

Prawo mediów

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska
C.H. Beck

Najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem szeroko rozumianych mediów: prasy, telewizji, radia i Internetu. W podręczniku omówiono:zasadę wolności wypowiedzi,regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie,przekaz medialny w mediach,ochronę dóbr osobistych w działalności mediów oraz odpowiedzialności za treści medialne. Poruszono także takie zagadnienia jak ochrona dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami dostępnymi w mediach czy nowe zjawiska związane z mediami: trolling, postprawdę, fake news, deepfakes.Rozwój nowych technologii powoduje powstawanie nowych zjawisk, a otoczenie technologiczne podlega ciągłym i dynamicznym zmianom. Wymaga to przyjrzenia się tym procesom. W interesie każdego państwa i każdego obywatela leży dysponowanie skutecznym potencjałem bezpieczeństwa, zapewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom występującym w przestrzeni informacyjnej.Mamy nadzieję, że zawarte w poszczególnych rozdziałach rozważania przyczynią się także do szerszej dyskusji na temat istotnych, a budzących kontrowersje zagadnień prawa mediów.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo informatyczne i geoinformacyjne
Promocja!
15 %

Prawo informatyczne i geoinformacyjne

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
C.H. Beck

W podręczniku Prawo informatyczne i geoinformacyjne zawarto omówienie zagadnień znajdujących się na pograniczu prawa i nowych technologii w zakresie, jaki wymagany jest na uniwersyteckim kursie tego przedmiotu.W publikacji podjęto próbę usystematyzowania prawa informatycznego w istniejącym porządku prawnym.Ponadto omówiono następujące zagadnienia:filozoficzne podwaliny prawa informatycznego,wprowadzenie i opis nowych technologii, w tym rodzajów danych i rodzajów aplikacji geolokalizacyjnych,analizę produktów informatycznych i baz danych,licencje otwarte,internet rzeczy i internet ludzi,handel elektroniczny,zasady ochrony danych osobowych,analizę danych przestrzennych i modele ich rozpowszechniania. Podręcznik skierowany jest do studentów prawa, informatyki i geoinformacji.

67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Ochrona własności intelektualnej
Promocja!
15 %

Ochrona własności intelektualnej

Grzegorz Michniewicz
C.H. Beck

Podręcznik "Ochrona własności intelektualnej" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu poruszanej tematyki. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:praw autorskich i praw pokrewnych,intelektualnej własności przemysłowej,wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych,topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, oznaczeń geograficznych,twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Wiedza z zakresu własności intelektualnej zawarta w podręczniku uniemożliwi Czytelnikom popełnianie plagiatu oraz bezprawnego wykorzystywania zarówno dzieł z zakresu prawa autorskiego czy praw pokrewnych, jak i projektów wynalazczych, znaków towarowych/usługowych czy oznaczeń geograficznych.

55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Promocja!
15 %

Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski
C.H. Beck

Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów na podstawie aktualnego stanu prawnego.Stan prawny: 1 maja 2021 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.Repetytorium składa się z czterech części:PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI – zawierające niezbędne informacje z danej dziedziny prawa oraz odpowiedzi z właściwą podstawą prawną oraz odesłaniem do konkretnego artykułu KAZUSY Z ROZWIĄZANIAMI – oparte na aktualnym stanie prawnym i przykładowym orzecznictwie, uczące prawniczego myślenia. TABLICE – czytelnie prezentujące zagadnienia i ułatwiające wzrokowe zapamiętanie haseł i definicji. TESTY – sprawdzające poziom przygotowania z danej tematyki. Zagadnienia zawarte w książce dotyczą m.in.:zasad procesu karnego,przesłanek procesowych,stron procesowych i innych uczestników postępowania,czynności procesowych,dowodów,środków przymusu,postępowania przed sądem I instancji,nadzwyczajnych środków zaskarżenia,postępowania szczególnego. Książka zawiera:Praktyczne pomoce w formie pytań i kazusów. Ponad 550 pytań testowych. Przejrzystą prezentację treści w formie 50 tablic i schematów. Prawie 400 stron czystej wiedzy › przekonaj się sam! Szybko i skutecznie przygotuj się do egzaminu!

50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo pracy Podręczniki
Promocja!
15 %

Prawo pracy Podręczniki

Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk
C.H. Beck

W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa pracy,pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych. Może on być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów innych kierunków studiów, w tym również i tych, którzy nie studiowali innych dziedzin prawa. Literatura, orzecznictwo oraz dodatkowe uwagi o charakterze szczegółowym (wydrukowane mniejszą czcionką) czynią go również użytecznym dla osób, które szerzej interesują się tą dziedziną prawa, a zwłaszcza przygotowują prace magisterskie i seminaryjne z prawa pracy.Książka jest także przydatna dla praktyków. Większość rozważań może być pomocna dla zrozumienia i rozstrzygnięcia podstawowych kwestii praktycznych.

55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Prawo konstytucyjne współczesnej Polski
Promocja!
15 %

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski

Marek Zubik
C.H. Beck

Prezentujemy 2. wydanie podręcznika "Prawo konstytucyjne współczesnej Polski", który stał się bestselerem w 2020 roku.W publikacji w 17 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono:zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej formy stanowienia prawa miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwie organizację życia obywatelskiego. problematykę głosowania powszechnego trójpodział władzy. W 2. wydaniu podręcznika – poprawionym, zaktualizowanym i znacząco uzupełnionym w zakresie dotychczasowej treści – dodano nowy obszerny rozdział poświęcony samorządowi terytorialnemu.Struktura publikacji odpowiada strukturze Konstytucji RP. Przedstawiono w niej najnowsze trendy w praktyce ustrojowej państwa oraz odpowiadające im ustalenia nauki prawa konstytucyjnego. Wykład dotyczący norm ustrojowych został przedstawiony na tle orzeczeń sądowych, w tym ETPC, TSUE, TK, SN i NSA.Współczesny konstytucjonalizm obejmuje spory obszar zainteresowań nauk prawnych. Duży stopień szczegółowości Konstytucji z 1997 r. powoduje, że wiele jej przepisów bezpośrednio odnosi się do poszczególnych gałęzi nauk prawnych. Jednocześnie otwarcie się polskiego systemu prawa na prawo międzynarodowe oraz orzecznictwo sądowych organów międzynarodowych spowodowało, że rozwiązania konstytucyjne muszą dawać podstawę do harmonijnego funkcjonowania Polski we wspólnocie demokratycznych państw.Publikacja łączy w sobie przekaz na temat różnorodnych i bogatych w treść rozwiązań obowiązującej Konstytucji RP, ze zwięzłością omówienia poszczególnych zagadnień dotyczących teorii państwa i prawa, tak by mógł być zrozumiały również dla osób, które z prawem mają na co dzień pobieżną styczność.

84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo handlowe
Promocja!
15 %

Prawo handlowe

Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki
C.H. Beck

W podręczniku Prawo handlowe przedstawiono podstawowe regulacje z zakresu prawa handlowego.Omówiono przepisy prawa spółek oraz te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym związku. Wyjaśniono podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych oraz podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego.W wydaniu czwartym uwzględniono m.in.: pakiet zmian wprowadzonych do KSH w związku z pandemią COVID-19, które weszły w życie 31.3.2020 r., nowelizację KSH wprowadzającą tzw. dematerializację akcji i rejestry akcjonariuszy, która wchodzi w życie w całości 1.3.2021 r.Zagadnienia przedstawione w podręczniku zainteresują z pewnością nie tylko studentów wydziałów prawa i ekonomii, ale również mogą okazać się użyteczne dla praktyków – uczestników obrotu gospodarczego.

50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Publiczne prawo gospodarcze
Promocja!
15 %

Publiczne prawo gospodarcze

Zofia Snażyk, Adam Szafrański
C.H. Beck

Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej.W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:konstytucyjna regulacja gospodarki,administracja gospodarki,prawne formy działania administracji gospodarki,prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,rejestracja przedsiębiorców,działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych,działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,prawo ochrony konkurencji.

55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Prawo cywilne - część ogólna
Promocja!
15 %

Prawo cywilne - część ogólna

C.H. Beck

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego.Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów:normy prawnej, która stosunek ten wyznacza;treści stosunku, a więc praw i obowiązków podmiotów — wraz z tzw. przedmiotem stosunku prawnego, służącym do dogodniejszego określenia treści;podmiotów, które są nosicielami praw i obowiązków;zdarzeń, zwłaszcza czynności prawnych, z którymi system prawny wiąże powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:źródeł prawa cywilnego,stosowania prawa cywilnego,prawa podmiotowego,przedmiotów stosunku cywilnoprawnego,osób fizycznych i osób prawnych,czynności prawnych i innych zdarzeń cywilnoprawnych,przedstawicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury,wpływu wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną,przedawnienia i terminów zawitych. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Może jednak zainteresować również dojrzałych prawników, ponieważ można w nim znaleźć obszerne objaśnienia nowych instytucji polskiego prawa cywilnego – wyrosłych z aktualnych założeń ustroju gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2021 r.

50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo cywilne Podręcznik
Promocja!
15 %

Prawo cywilne Podręcznik

Maciej Rzewuski
C.H. Beck

Podręcznik „Prawo cywilne" jest dziełem zbiorowym dydaktyków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz sędziów sądów powszechnych okręgu olsztyńskiego. Autorzy połączyli bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne z praktyką orzeczniczą, aby w sposób zwarty i zarazem czytelny przedstawić ogół najważniejszych zagadnień polskiego prawa cywilnego.W podręczniku opracowano:część ogólną prawa cywilnego,prawo rzeczowe,część ogólną prawa zobowiązań,część szczegółową prawa zobowiązań,prawo spadkowe. Układ podręcznika dostosowany jest do zawartości merytorycznej Kodeksu cywilnego, a jego treść uwzględnia zarówno ugruntowane, jak i najnowsze poglądy przedstawicieli doktryny i stanowiska judykatury.Opracowanie stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Może być również wykorzystane jako materiał dydaktyczny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych i użyteczne kompendium wiedzy dla osób zajmujących się stosowaniem prawa cywilnego na co dzień.

58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo karne materialne Kurs skrócony
Promocja!
15 %

Prawo karne materialne Kurs skrócony

Konrad Burdziak, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Mariusz Nawrocki
C.H. Beck

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego z wykorzystaniem osiągnięć szczecińskiej szkoły prawa karnego.Treści zawarte w książce zostały dobrane w taki sposób, by Czytelnik mógł odnaleźć w niej odpowiedzi na wszystkie podstawowe (i nie tylko) pytania stawiane w kontekście problematyki nauki o przestępstwie i nauki o karze. Czytelnik dowie się zatem nie tylko tego, jakie są np. zasady odpowiedzialności karnej, lecz także tego, jakie kary i inne środki prawnokarnej reakcji na fakt popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary zostały przewidziane przez ustawodawcę i na jakich zasadach środki te są wymierzane.Aby ułatwić przyswojenie kluczowych z perspektywy danego zagadnienia informacji, poszczególne kwestie zobrazowano na schematach, w tabelach i przykładach.Częścią każdego rozdziału są tzw. zadania, obejmujące kazusy dotyczące danej problematyki oraz pytania testowe, umożliwiające Czytelnikowi zweryfikowanie swojej wiedzy.Podręcznik będzie przydatny dla studentów kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrze, bezpieczeństwo narodowe, prawo służb mundurowych, prawo medyczne i innych kierunków, przewidujących kursy podstawowe z zakresu prawa karnego materialnego. Książka może okazać się także istotną pomocą dla studentów studiów doktoranckich oraz dla aplikantów adwokackich, radcowskich czy komorniczych.

55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Logika w pigułce
Promocja!
15 %

Logika w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu logiki. W części pierwszej umieszczone zostały podstawowe informacje z zakresu semiotyki logicznej. Część druga poświęcona jest przede wszystkim dwóm podstawowym systemom logiki formalnej: rachunkowi zdań oraz sylogistyce. W części trzeciej znajduje się krótkie omówienie dwóch tematów: zbiorów oraz relacji. Ponieważ zarówno na zajęciach, jak i na egzaminach z logiki główny nacisk kładziony jest na rozwiązywanie zadań, to właśnie zadaniom poświęcono najwięcej miejsca. Wprowadzana w kolejnych rozdziałach teoria ilustrowana jest zawsze praktycznymi przykładami, a część zagadnień tłumaczona jest przy okazji rozwiązywania typowych zadań z logiki.Publikacja przeznaczona jest dla studentów mających zajęcia z logiki na takich kierunkach humanistycznych i społecznych, jak: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, historia itp.

29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego.W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 30 marca 2021 r. wraz ze zmianami wynikającymi z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320), wchodzących w życie 1.7.2021 r., 1.10.2021 r. i 1.10.2029 r.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 21 części omawiających m.in: Źródła prawa administracyjnego,Administrację rządową i samorządową,Plan zagospodarowania przestrzennego,Prawo geodezyjne i kartograficzne,Scalanie i wymianę gruntów oraz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego,Prawo o zgromadzeniach,Ustrój sądów administracyjnych,Postępowanie przed sądami administracyjnymi,Postępowanie egzekucyjne w administracji. Na końcu każdej z części znajduje test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Pardej Lucyna Wyciszkiewicz -
C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in:Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje,Przedsiębiorstwa państwowe,Prawa konkurencji,Pomoc publiczną,Prawa zamówień publicznych,Partnerstwa publiczno-prywatne,Prawo energetyczne,Prawo pocztowe,Prawo telekomunikacyjne,Prawo transportowe. Na końcu każdej z części znajduje test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

24,65 zł
29,00 zł
Więcej
Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce
Promocja!

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej
C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 8 części omawiających m.in:Zagadnienia dotyczące małżeństwa,Pokrewieństwo i powinnowactwo,Opiekę i kuratelę,Postępowanie przed sądem,Postępowanie wykonawcze,Obowiązek alimentacyjny. Na końcu każdej z części znajduje test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

21,25 zł
25,00 zł
Więcej
Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki
Promocja!
15 %

Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (zobowiązań i spadków). Opracowanie zostało podzielone na 2 działy tematyczne, w których znajdziesz 4 części omawiające m.in:Część ogólną oraz część szczegółową zobowiązań,Zagadnienia związane z dziedziczeniem,Umowy w prawie spadkowym. Na końcu każdej z części znajduje się test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

24,65 zł
29,00 zł
Więcej
Postępowanie cywilne w pigułce
Promocja!
15 %

Postępowanie cywilne w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego.Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz 15 części omawiających m.in:Pełnomocników procesowych,Koszty procesu,Pomoc prawną z urzędu,Postępowanie procesowe,Postępowanie przed sądem I instancji,Dowody i orzeczenia,Środki odwoławcze,Postępowania odrębne,Postępowanie nieprocesowe,Postępowanie zabezpieczające,Postępowanie egzekucyjne,Sąd polubowny. Na końcu każdej z części znajduje się test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Postępowanie karne w pigułce
Promocja!
15 %

Postępowanie karne w pigułce

C.H. Beck

Publikacja to kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny aktualny na dzień 30 marca 2021 r. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 24 części omawiających m.in: Czynności procesowe,Dowody,Środki przymusu,Postępowanie przygotowawcze,Postępowanie przed sądem I instancji,Postępowanie odwoławcze,Nadzwyczajne środki zaskarżenia,Koszty procesu,Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,Postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe,Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy,Postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych. Na końcu każdej z części znajduje się test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Prawo konstytucyjne w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo konstytucyjne w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

21,16 zł
24,90 zł
Więcej
Prawo finansowe w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo finansowe w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa finansowego.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

25,42 zł
29,90 zł
Więcej
Prawo medyczne w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo medyczne w pigułce

C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

21,16 zł
24,90 zł
Więcej
Prawo Unii Europejskiej w pigułce
Promocja!
15 %

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

21,16 zł
24,90 zł
Więcej
Kodeks cywilny
Promocja!
15 %

Kodeks cywilny

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

8,49 zł
10,00 zł
Więcej
Testamenty Spadki Darowizny
Promocja!
15 %

Testamenty Spadki Darowizny

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Książka zawiera: Zagadnienia ogólne Kodeks cywilny - wyciąg Dziedziczenie ustawowe Kodeks cywilny – wyciąg Testament Kodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamentów wojskowych Zachowek Kodeks cywilny – wyciąg Przyjęcie i odrzucenie spadku Kodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg Stwierdzenie nabycia spadku Kodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg Długi spadkoweKodeks cywilny – wyciąg Dział spadkuKodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg Umowy dotyczące spadkuKodeks cywilny – wyciąg Dziedziczenie gospodarstw rolnychKodeks cywilny – wyciąg Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych DarowiznaKodeks cywilny – wyciąg,Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wyciąg,Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – wyciąg,Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – wyciąg Podatek od spadków i darowiznUstawa o podatku od spadków i darowizn Indeks rzeczowy

21,25 zł
25,00 zł
Więcej
KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska
Promocja!
15 %

KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego,Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wyciąg,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

29,75 zł
35,00 zł
Więcej
KC KRO Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Promocja!
15 %

KC KRO Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 8 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające,Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych,Ustawę o rzeczach znalezionych,Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające,Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,Ustawę o timeshare,Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,Ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,Prawo prywatne międzynarodowe,Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym,Ustawę o prawach konsumenta,oraz 10 rozporządzeń. Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Aktualny stan prawny Czytelne hasła i tekst Przypisy od Redakcji Wyróżnienie najnowszych zmian Wybór aktów prawnych Indeks rzeczowy

38,25 zł
45,00 zł
Więcej
KPK Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Promocja!
15 %

KPK Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 10 stycznia 2022 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 12.1.2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447) – oznaczono je podwójnym stanem prawnym.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,Ustawę o opłatach w sprawach karnych,44 rozporządzenia,Indeks rzeczowy. Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Aktualny stan prawny Czytelne hasła i tekst Przypisy od Redakcji Wyróżnienie najnowszych zmian Wybór aktów prawnych Indeks rzeczowy

41,65 zł
49,00 zł
Więcej
Kodeks karny skarbowy
Promocja!
15 %

Kodeks karny skarbowy

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

12,76 zł
15,00 zł
Więcej
KK Kodeks karny
Promocja!
15 %

KK Kodeks karny

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

8,49 zł
10,00 zł
Więcej
Prawo wykroczeń
Promocja!
15 %

Prawo wykroczeń

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks wykroczeń,Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

11,05 zł
13,00 zł
Więcej
KSH. Kodeks spółek handlowych
Promocja!
15 %

KSH. Kodeks spółek handlowych

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 20 kwietnia 2022 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 13.10.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) – w podwójnym stanie prawnym.Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

12,76 zł
15,00 zł
Więcej
Prawo własności przemysłowej
Promocja!
15 %

Prawo własności przemysłowej

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 14 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej,Rozporządzenia,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Prawo autorskie i prasowe
Promocja!
15 %

Prawo autorskie i prasowe

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 1 lutego 2022 r.Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,Tekst ustawy Prawo prasowe,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

15,30 zł
18,00 zł
Więcej
Prawo restrukturyzacyjne
Promocja!
15 %

Prawo restrukturyzacyjne

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 14 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne,Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców,Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

15,30 zł
18,00 zł
Więcej
Taryfikator mandatowy
Promocja!
15 %

Taryfikator mandatowy

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: marzec 2022 r. Publikacja zawiera opracowanie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy oraz wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadajacą tym naruszeniom.Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowySPIS TREŚCI Wykaz skrótów 1. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy Tabela A. Wykroczenia inne niż w ruchu drogowymTabela B. I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe B. Prędkość i hamowanie C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu D. Wymijanie, omijanie i cofanie E. Wyprzedzanie

17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Prawo budowlane Warunki techniczne
Promocja!
15 %

Prawo budowlane Warunki techniczne

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 2 stycznia 2022 r.Publikacja zawiera:Tekst ustawy Prawo budowlane,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wyciąg,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

21,25 zł
25,00 zł
Więcej
Kodeks drogowy
Promocja!
15 %

Kodeks drogowy

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym,Rozporządzenie,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

24,65 zł
29,00 zł
Więcej
KPA PPSA Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Promocja!
15 %

KPA PPSA Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,Tekst ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

8,49 zł
10,00 zł
Więcej
Ordynacja podatkowa
Promocja!
15 %

Ordynacja podatkowa

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Ordynacja podatkowa,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

12,76 zł
15,00 zł
Więcej
KP Kodeks pracy
Promocja!
15 %

KP Kodeks pracy

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks pracy,Wyciąg z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

8,49 zł
10,00 zł
Więcej
Vat
Promocja!
15 %

Vat

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera: Ustawę o podatku od towarów i usług,Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z dnia 9 grudnia 2014 r.,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

21,25 zł
25,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób prawnych
Promocja!
15 %

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek od osób prawnych,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Promocja!
15 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek od osób fizycznych,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach
Promocja!
15 %

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach

Wioletta Żelazowska
C.H. Beck

Stan prawny: 14 stycznia 2022 r.Książka zawiera:Ustawę o rachunkowości,Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

15,30 zł
18,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę