Facebook

§ Społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości

Społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z uzasadnieniem

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych z uzasadnieniem

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa o Sądzie Najwyższym z uzasadnieniem założeń

Projekt ustawy - Prawo o ustroju prokuratury z uzasadnieniem

Szeroka koalicja organizacji pozarządowych oraz prawników połączyła siły i stworzyła wspólną koncepcję tego, jak zbudować nowoczesne sądownictwo i prokuraturę. Jest to pakiet ustaw i rekomendacji towarzyszących, które rozwiązują kluczowe problemy systemu.

Projekty nie są projektami jakiejkolwiek opcji politycznej, to projekty społeczne, które powstały w ramach działań obywatelskich. Są wkładem środowisk prawniczych skupiających osoby świadome odpowiedzialności za losy kraju w budowanie nowoczesnego państwa prawa stojącego na staży wolności i praw wszystkich swoich obywateli. W ten sposób realizujemy wyzwanie, że rządy prawa to wszystkich sprawa.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę