Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Alina Jurcewicz

Alina Jurcewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN, kierownik Polskiego i Europejskiego Zakładu Prawa Rolnego INP PAN, kierownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW; kierownik Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych; członek Zarządu (Sekretarz) Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, Delegat Narodowy PSPA do Komitetu Zarządzającego Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego z siedzibą w Paryżu; członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych; autorka wielu opracowań naukowych z zakresu polskiego i unijnego prawa rolnego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane
Promocja!
Promocja!

Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane

Alina Jurcewicz
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono wybrane, fundamentalne zagadnienia unijnego prawa rolnego, oparte na postanowieniach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które poddane zostały wszechstronnej i wnikliwej analizie interpretacyjnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pracy....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej