Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowanie cywilne w zarysie

Postępowanie cywilne w zarysie

Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki
Wolters Kluwer Polska
Usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
Promocja!
Promocja!

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Andrzej Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych.
74,50 zł
149,00 zł
Więcej
Nadużycie prawa procesowego cywilnego
Promocja!
Promocja!

Nadużycie prawa procesowego cywilnego

Joanna Derlatka, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Andrzej Jakubecki,...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką nadużycia prawa procesowego cywilnego.
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Sądowe postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak
CURRENDA
W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w odniesieniu do no....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Notarialne tytuły egzekucyjne
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Notarialne tytuły egzekucyjne

Andrzej Marciniak
C.H. Beck
Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz konstytucyjnego. Historyczne uwarunkowania normaty....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Andrzej Marciniak
CURRENDA
Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczaj....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096-1217
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096-1217

Andrzej Marciniak
C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096-1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.:jurysdykcja krajowa (w procesie, w postępowaniu nieprocesowym, w postępowaniu zabezpieczającym i....
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367-729
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367-729

Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki
C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367-729 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referen....
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-366
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-366

Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki
C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),prokuratora, organizacji....
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Jerzy Bieluk, Andrzej Marciniak
CURRENDA
„W 2016 r. wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcj....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej