Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Mechanika ogólna Tom 1

Mechanika ogólna Tom 1

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne, poprawione wydanie znanego podręcznika z zakresu mechaniki ogólnej. Tom 1 prezentuje m.in. podstawowe pojęcia i zasady statyki, zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi, szczególne przypadki układów sił, prawa tarcia, sposoby obliczania środków ciężkości i elementy statyki wykr....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Mechanika ogólna Tom 2

Mechanika ogólna Tom 2

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne, poprawione wydanie drugiego tomu znanego podręcznika z zakresu mechaniki ogólnej. Prezentuje zasady zachowania dla punku materialnego oraz informacje na temat geometrii mas, pracy, mocy i energii kinetycznej. Autor prezentuje ponadto dynamikę ruchu kulistego ciała sztywnego oraz teorię uder....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Obliczenia konstrukcji prętowych

Obliczenia konstrukcji prętowych

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Drugie, rozszerzone wydanie znanego podręcznika przeznaczonego jest dla studentów kierunków „mechanika i budowa maszyn” i „budownictwo” oraz słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez wydziały mechaniczne (konstrukcyjne) i budownictwa lądowego wyższych szkół technicznych. W książce omówio....
75,60 zł
84,00 zł
Więcej
Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika

Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik Zadania z mechaniki ogólnej Część 3 Dynamika stanowi ostatnią część trzyczęściowego zbioru zadań. Większość rozdziałów została poprzedzona krótkim wstępem teoretycznym i wskazówkami metodycznymi koniecznymi do rozwiązywania zadań. W każdym rozdziale rozwiązano tez pewną liczbę przykładów.....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Zadania z mechaniki ogólnej Część 1 Statyka

Zadania z mechaniki ogólnej Część 1 Statyka

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niniejszy podręcznik stanowi pierwszą część zbioru zadań obejmującego statykę, kinematykę i dynamikę. Przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunku mechanika oraz może być przydatny dla innych kierunków studiów.
57,59 zł
64,00 zł
Więcej
Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów

Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Statyka obejmuje: podstawowe pojęcia i zasady statyki zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi prawa tarcia sposoby obliczania środków ćiężkości Wytrzymałość materiałów zawiera: podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów zagadnienia rozciągania, ściskania, zgniatania, skręcan....
57,59 zł
64,00 zł
Więcej
Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka

Zadania z mechaniki ogólnej Część 2 Kinematyka

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik obejmuje statykę, kinematykę i dynamikę w zakresie wymaganym na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków: mechanika i budowa maszyn, robotyka i automatyka, inżynieria materiałowa, transport, budownictwo.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Mechanika ogólna Tom 1 Statyka i kinematyka

Mechanika ogólna Tom 1 Statyka i kinematyka

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka zawiera podstawowe pojęcia i zasady statyki, zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi, szczególne przypadki układów sił, prawa tarcia, sposoby obliczania środków ciężkości i elementy statyki wykreślnej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, inżynier....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika

Mechanika techniczna Tom 2 Kinematyka i dynamika

Jan Misiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kinematyka obejmuje: podstawowe pojęcia i określenia kinematyki, kinematykę punktu, ruch ciała sztywnego, ruch złożony punktu, ruch płaski ciała sztywnego, ruch kulisty ciała sztywnego Dynamika zawiera: podstawowe pojęcia i określenia dynamiki, dynamikę punktu, zasoby ruchu dla punktu materialnego,....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę