Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Janusz Sawicki

Janusz Sawicki - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk
prawnych; od 2016 r. kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ukończył aplikację sędziowską.
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Jego
zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz na autonomicznych instytucjach prawa karnego skarbowego. Autor monografii,
podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Od 2013 r. członek Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; w 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Zespołu do spraw zapobiegania
przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, którego zadaniem jest opracowanie
analiz prawnych i projektu odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
Promocja!
Promocja!

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Zarys prawa karnego skarbowego

Zarys prawa karnego skarbowego

Janusz Sawicki
Wolters Kluwer Polska
Książka obejmuje zarówno podstawy prawa karnego skarbowego materialnego: część ogólną dotyczącą zasad odpowiedzialności oraz środków penalnych oraz część szczególną grupującą poszczególne przestępstwa i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe oraz przeciwko organizacji gier hazardowych, jak....
51,70 zł
55,00 zł
Więcej