Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Indecki Krzysztof

Krzysztof INDECKI - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łodzkiego, kierownik Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego międzynarodowego, w tym m.in. monografii "Przestępstwo paserstwa w polskim kodeksie karnym z 1969 r. Analiza dogmatyczna" (Łódź 1991), "Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego" (Łódź 1998).

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę