Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Lena Kondratiewa-Bryzik

Lena KondratiEwa-Bryzik
- doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN; autorka licznych publikacji z dziedziny praw człowieka, w szczególności dotyczących praw kobiet i problematyki bioetycznej, w tym monografii Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych (2009); laureatka konkursu "Państwa i Prawa" na najlepszą rozprawę doktorską; stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Sortuj:
Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii

Lena Kondratiewa-Bryzik, Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Wolters Kluwer Polska
Celem publikacji jest identyfikacja i analiza problemów związanych z rozwojem biotechnologii z perspektywy praw człowieka. Szczególny nacisk został położony na międzynarodowe, europejskie i krajowe uregulowania dotyczące biotechnologii i bioetyki, w tym m.in. takich zagadnień jak: zgoda na interwe....
76,49 zł
85,00 zł
Więcej