Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Marcin Dąbrowski

Marcin Dąbrowski, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny. Przedmiotem jego badan naukowych są przede wszystkim problemy z zakresu prawa publicznego, w szczególności konstytucyjnego i administracyjnego, w tym zagadnienia działalności organów władzy wykonawczej, sadowniczej i funkcjonowania samorządów terytorialnych.

Sortuj:
Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Marcin Dąbrowski, Andrzej Jackiewicz
Difin
Prezentowany tom komentarza dotyczy dwóch przepisów Konstytucji RP, które regulują zagadnienie ochrony środowiska (art. 74 i art. 86). Ustrojodawca zamieścił je w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 74 nakłada na władze publiczne obowiązki prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekolo....
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT

Wieczne opóźnienie Zarządzanie projektami IT

Marcin Dąbrowski
Helion
Czas, czas, czas goni nas Naglący termin, niedoczas, permanentne opóźnienie - oto najwierniejsi towarzysze i zarazem najwięksi wrogowie kierownika projektu. Nawet certyfikowani project managerowie, ludzie z ogromną wiedzą i nie mniejszym doświadczeniem, raz po raz znajdują się w sytuacji, w której p....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę