Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Marcin Stoczkiewicz

jest adiunktem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-gospodarczych aspektów tej dziedziny, w tym problematyki pomocy państwa przeznaczonej na ochronę środowiska, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarki odpAdami i ochrony środowiska w sektorze energetycznym.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska
"Recenzowana praca jest wartościowa, tak w sensie poznawczym, jak i praktycznym. W tym pierwszym dlatego, że podejmuje ważny problem badawczy pojęcia "pomocy państwa" (…) w znaczeniu nadanym mu (a właściwie stale nadawanym) przez orzecznictwo sądów UE. Praca reprezentuje wysoki i aktualny poziom wie....
75,20 zł
94,00 zł
Więcej