Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Maria Hulicka

Maria Hulicka – doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Jagielloński), Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004–2012 kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010–2013 członek Administrative and Finance Committee FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) w Darmstadt, wskazana do komitetu przez MNiSW. Od 2014 r. członek zespołu unijnych ekspertów ds. reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w pracach Zespołu prof. M. Kwieka, opracowującego założenia do Ustawy 2.0 w 2016 r. (opracowywała założenia do modelu finansowania jednostek w systemie szkolnictwa wyższego oraz zasad gospodarki finansowej uczelni). Była współwykonawcą ekspertyz wykonanych na zlecenie MNiSW nt. modelów zarządzania uczelniami w Polsce, upadłości szkół wyższych, a także kierownikiem prac nad ekspertyzą pt. „Metodologia przeprowadzania etatyzacji w uczelniach publicznych w 2008 r.” Brała udział w opracowaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad gospodarki finansowej uczelni z 2006 r. jako członek Zespołu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami różnych podmiotów. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w dużych korporacjach biznesowych. Członek rad nadzorczych spółek uniwersyteckich. Legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym publikowanym w językach angielskim i polskim, obejmującym rozdziały w monografiach i artykuły naukowe poświęcone problematyce finansów (np.: Internal and external sources of financing for universities. The practice of Good Governance; Chapter 4 [w:] The Modernisation of European Universities, Peter Lang, 2012; Wybrane problemy zarządzania finansami uczelni; rozdział w książce Doskonalenie systemów organizacyjnych pod red. Prof. Łukasza Sułkowskiego i Krzysztofa Wacha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, w druku). 

Sortuj:
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Iryna Degtyarova, Marcin Dokowicz, Maria Hulicka, Tomasz Jędrzejewski, Anna Mrozowska, Paw...
Wolters Kluwer Polska
Obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
124,50 zł
249,00 zł
Więcej