Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości
Promocja!
Promocja!

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości

Adamek-Hyska Dorota, Iwona Kumor, Marzena Strojek-Filus, Wszelak Aneta
CeDeWu
Książka skierowana do środowisk naukowych związanych z rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych wyceną aktywów, pasywów oraz elementów wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Uwzględniając zmiany, jakie zachodz....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Polityka rachunkowości grup kapitałowych
Promocja!
Promocja!

Polityka rachunkowości grup kapitałowych

Marzena Remlein, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Świetla
CeDeWu
Książka omawia zakres i znaczenie polityki rachunkowości oraz czynniki wpływające na politykę rachunkowości grupy kapitałowej. Opisano w niej najważniejsze instrumenty polityki rachunkowości, typowe dla grup kapitałowych oraz najważniejsze aspekty podatkowe. W opracowaniu zaproponowano autorskie roz....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF
Promocja!
Promocja!

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Józef Pfaff, Marzena Strojek-Filus
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości. Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfikacji i klasyfikacji składników....
75,65 zł
89,00 zł
Więcej
Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Promocja!
Promocja!

Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Marzena Strojek-Filus, Iwona Kumor
CeDeWu
We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości.Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej przedsiębiorstw....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę