Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Betonowe konstrukcje sprężone w budownictwie ogólnym

Betonowe konstrukcje sprężone w budownictwie ogólnym

Michał Knauff, Marcin Niedośpiał
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niniejsza monografia prezentuje kompletną wiedzę nt. wyznaczania wpływu sprężenia cięgnami na naprężenia w betonie. Autorzy uściślili zasady, które mogłyby się wydawać powszechnie znane, ale które nie zostały jasno i ściśle ujęte w normach. Za podstawową zasadę uznano rozpatrywanie sprężenia jako su....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Budowle projektowane i wznoszone w Polsce powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji określone w Prawie Budowlanym i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [83]. Według tego rozporządzenia „warunki bezpieczeństwa konstrukcji… uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpo....
75,60 zł
84,00 zł
Więcej
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, zaprezentowano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i....
102,60 zł
114,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM

Agnieszka Golubińska, Michał Knauff, Piotr Knyziak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Czytelnicy… chcieliby mieć do dyspozycji „coś prostego i krótkiego” – coś, co umożliwiłoby studentowi zapoznanie się z podstawami projektowania żelbetu, a projektantowi, który nie jest zainteresowany zgłębianiem teorii, zaprojektowanie tych prostych konstrukcji żelbetowych, które są najczęściej sto....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Agnieszka Golubińska, Bartosz Grzeszykowski, Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka „Zarysowanie” jest zwięzłą monografią dotyczącą sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria doty....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
Ze Wstępu: Ideałem byłoby, gdyby inżynier na podstawie ogólnych zasad i tekstu normy, posługując się wiedzą uzyskaną na uczelni i w praktyce, mógł domyślić się uzasadnienia zawartych w normie zaleceń.. Szczególnie należałoby starać się o jasny związek przepisów z zasadami wytrzymałości materiałów i....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych

Agnieszka Golubińska, Bartosz Grzeszykowski, Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Wykonując obliczenia bez komputera konstruktor miał pod kontrolą każdą operację arytmetyczną, co zwykle prowadziło zwykle do wykrycia ewentualnych pomyłek (zwłaszcza grubszych) i zapewniało, że istotne wyniki nie były obarczone wielkimi błędami. Komputer nie rozróżnia błędów mało istotnych od błędó....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę