Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Mirosław Kałużny

Mirosław Kałużny - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie); pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa; świadczył pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.; autor publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego.

Sortuj:
Prawo wodne. Komentarz

Prawo wodne. Komentarz

Mirosław Kałużny
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego.
119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę