Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Polityka

Polityka

Zofia Trębacz
żydowski instytut historyczny
Wymiar polityczny relacji polsko-żydowskich w XIX i XX wieku to temat piątego tomu serii Stosunki Polsko-Żydowskie. Zebrane w nim artykuły poruszają zagadnienia trudne – jak konflikty narodowościowe, dyskryminacja czy przemoc antyżydowska – jednak nie zabrakło tu także tekstów prezentujących współpr....
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Kultura

Kultura

Zofia Trębacz
żydowski instytut historyczny
Tom Kultura ukazuje się w ramach serii wydawniczej Stosunki Polsko-Żydowskie, w całości jest poświęcony zagadnieniom kultury i edukacji na pograniczu polsko-żydowskim w XX wieku. Publikacja została podzielona na odrębne bloki tematyczne: literatura i prasa, kino i teatr oraz nauka i oświata.Kultur....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Gospodarka

Gospodarka

Zofia Trębacz
żydowski instytut historyczny
Gospodarka jest czwartą pozycją z serii Stosunki Polsko-Żydowskie wydawanej od 2019 r. Zamieszczone w tej monografii zbiorowej artykuły polskich badaczy (zarówno dojrzałych i cenionych, jak i rozpoczynających dopiero karierę naukową) prezentują różne oblicza polsko-żydowskiej gospodarki w XIX i XX w....
28,80 zł
32,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę