Facebook

Rabat 27% na urodziny profinfo.pl

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Promocja!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.

174,47 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 191,21 zł
239,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Promocja!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska

Piąte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie zmiany kodeksu, w tym dotyczące:

  • nowej postaci trybu przyspieszonego - rozprawy prowadzonej na odległość,
  • możliwości nałożenia grzywny mandatem karnym w wysokości do 2000 zł za wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • obowiązku zbierania danych osobopoznawczych o podejrzanym.

  • Ponadto książka prezentuje zmiany zakładane w przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, w tym kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r.

    W opracowaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i ważniejsze publikacje dotyczące procedury w sprawach o wykroczenia, które ukazały się od ostatniego wydania tego komentarza.

    Adresaci:
    Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, prokuratorów. Będzie też pomocny dla aplikantów i studentów prawa.

145,27 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

C.H. Beck

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.: właściwością i składem sadu, stronami, obrońcami i pełnomocnikami, czynnościami procesowymi, czynnościami wyjaśniającymi, dowodami, środkami przymusu, środkami odwoławcze, nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, kosztami postępowania. Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany Kodeksu, wprowadzone m.in.: projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy Nr 1562), która wprowadza możliwość opłacenia mandatu karnego kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym (planowane wejście w życie - 30 dni od opublikowania); ustawą z 23.3.2017 r., która dotyczy zleceń płatniczych na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie dokumentu elektronicznego (wejście w życie 1.6.2017 r.); ustawą z 9.3.2017 r., która wprowadza możliwość nałożenia grzywny w wysokości od 5000 zł do 7500 zł w razie stwierdzenie przewozu towaru bez numeru referencyjnego (wejście w życie 1.5.2017 r.); ustawą z 10.6.2016 r., która określa, że w sprawach o wykroczenia wskazane w tej ustawie w art. 27 (niewykonywanie obowiązków) i art. 28 (nieudzielanie informacji) oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy (wejście w życie 18.6.2016 r.); ustawą z 11.3.2016 r., która dotyczy udziału referendarza sądowego w postępowaniu wykroczeniowym (wejście w życie 15.4.2016 r.); ustawą z 28.1.2016 r., która dostosowuje zmiany wynikające z likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i utworzenia stanowisk zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, prokuratora do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych (wejście w życie 4.4.2016 r.); Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z problematyką prawa wykroczeń. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień

223,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,00 zł
279,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
C.H. Beck

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.). Ponadto opracowanie wzbogacone zostało o wzory pism procesowych m.in.: zawiadomienie o niekierowaniu wniosku o ukaranie, zawiadomienie sądu o nieprzystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela publicznego, zarządzenie poszukiwania, wniosek o ukaranie, wyrok, apelacja, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wniosek o uchylenie mandatu karnego.Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany w obowiązującym prawie wprowadzone m.in.: ustawą z 20.5.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Druk sejmowy Nr 408), która określa, że w sprawach o wykroczenia wskazane w art. 27 i art. 28 ustawy oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy (wejście w życie 18.6.2016 r.); ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która dotyczy udziału referendarza sądowego w postępowaniu wykroczeniowym (wejście w życie 15.4.2016 r.); ustawą z 28.1.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 178), która dostosowuje zmiany wynikające z likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i utworzenia stanowisk zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, prokuratora do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych (wejście w życie 4.4.2016 r.); ustawą z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549), która dotyczy grzywny orzekanej na podstawie Prawa budowlanego (wejście w życie 7.1.2016 r.); ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która wskazuje naczelnika urzędu skarbowego jako wierzyciela grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które stanowią dochód budżetu państwa, z wyłączeniem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego (wejście w życie 1.1.2016 r.).Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

159,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
199,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę