Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

ABC Praktyki Prawa Oświatowego

Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty

Leszek Morąg, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Celem publikacji jest próba uporządkowania przepisów i przypomnienie ich znaczenia w procesie tworzenia statutów, a także zaproszenie czytelników do analitycznego i krytycznego podejścia do dotychczasowych statutów.
71,10 zł

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Jakie istotne zmiany w kształceniu zawodowym zostaną wprowadzane od 1 września 2017 r.?
71,10 zł

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych

Agata Piszko, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono poszczególne etapy procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - od ogłoszenia konkursu po zatwierdzenie lub unieważnienie jego wyników. 
71,10 zł

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty

Agata Piszko, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły.
71,10 zł

Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy

Agata Piszko, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekształcania szkół i zespołów prowadzonych przez te jednostki w całym okresie reformy ustroju szkolnego....
71,10 zł

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
71,10 zł

Statut przedszkola po reformie oświaty

Agata Piszko, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola.
53,10 zł

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy.
53,10 zł

Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego.
71,10 zł

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego.
53,10 zł

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty.
53,10 zł

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje zagadnienia planowania urlopów wypoczynkowych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, czyli w samorządowych placówkach nieferyjnych.
53,10 zł

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r.
62,10 zł

Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Książka składa się z dwóch części: Część 1 - Komentarz praktyczny i procedura Część 2 - Wzory dokumentów Dodatkowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można ed....
71,10 zł

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach - 2 części

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Książka składa się z dwóch części: Część 1 - Komentarz praktyczny Część 2 - Procedury i wzory dokumentów Dodatkowowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony i opracowania....
71,10 zł