Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wielkie komentarze

Intencją każdego komentarza prawniczego jest – zgodnie z dogmatyką – pomoc w interpretowaniu aktów normatywnych. Dzięki komentarzom każdy student i absolwent prawa, a także profesjonalny prawnik otrzymuje wsparcie merytoryczne przygotowane przez zespół specjalistów zajmujących się od lat daną gałęzią prawa. Wsparcie to szczególnie ważne jest właśnie na poziomie akademickim, ponieważ właśnie tam opinia autorytetów na największą wartość. Komentarze prawnicze bywają również niezwykle przydatne dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego, lecz pracują w zawodzie wymagającym dobrej znajomości prawa. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.

Seria wydawnicze Wielkie komentarze wydawnictwa Wolters Kluwer to zbiór doskonałej jakości publikacji przygotowanych i opracowanych przez wybitnych specjalistów. K...

Intencją każdego komentarza prawniczego jest – zgodnie z dogmatyką – pomoc w interpretowaniu aktów normatywnych. Dzięki komentarzom każdy student i absolwent prawa, a także profesjonalny prawnik otrzymuje wsparcie merytoryczne przygotowane przez zespół specjalistów zajmujących się od lat daną gałęzią prawa. Wsparcie to szczególnie ważne jest właśnie na poziomie akademickim, ponieważ właśnie tam opinia autorytetów na największą wartość. Komentarze prawnicze bywają również niezwykle przydatne dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego, lecz pracują w zawodzie wymagającym dobrej znajomości prawa. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.

Seria wydawnicze Wielkie komentarze wydawnictwa Wolters Kluwer to zbiór doskonałej jakości publikacji przygotowanych i opracowanych przez wybitnych specjalistów. Każda z nich zawiera syntetyczne opracowanie i omówienie instytucji i zagadnień związanych z właściwą interpretacją przepisów poszczególnych ustaw, w tym m. in. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

RozwińZwiń
Sortuj:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Anna Błaszczak, Andrzej Chełchowski, Paweł Czechowski, Andrzej Hopfer, Adam Jaroszyński, K...
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawiono w nim wiele ważnych kwestii dotyczących m.in.: przetargów na zbycie nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwał....
170,40 zł
213,00 zł
Więcej
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz

Barbara Jelonek-Jarco, Michał Kućka, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Bartłomiej Swa...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja - będąca obecnie najobszerniejszym i najnowszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki oraz postępowania wieczystoksięgowego - jest klasycznym komentarzem do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o pos....
156,00 zł
195,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks pracy. Komentarz

Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzici....
233,10 zł
259,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3

Paweł Naworski Jerzy, Radosław Potrzeszcz, Tomasz Siemiątkowski, Krzysztof Strzelczyk
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja, stanowiąca trzeci z czterech tomów cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą (doradczą bądź orzeczniczą). Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną....
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 2. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 2. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

P.Jerzy Naworski, Radosław Potrzeszcz, Józef Rodziewicz, Tomasz Siemiątkowski, Krzysztof S...
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja, stanowiąca drugi z czterech tomów cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą (doradczą bądź orzeczniczą). Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną i....
197,10 zł
219,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 1
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 1

Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja, stanowiąca pierwszy z czterech tomów cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą. Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną i tę wynikającą z doświadc....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. Część Ogólna
Archiwum
Archiwum

Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. Część Ogólna

Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Stanisław Rudnicki, Roman Trzaskowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszym wydaniem komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego i kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. W gronie Autorów znaleźli się....
Więcej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydanie 5
Archiwum
Archiwum

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydanie 5

Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława Kalus, Kazimierz Piasecki
Wolters Kluwer Polska
Kodeks rodzinny i opiekuńczego. Komentarz jest piątym wydaniem wielkiego komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją Kazimierza Piaseckiego. Opracowanie uwzględnia przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. dotyczące pieczy zastępczej oraz nową ustawę - Prawo prywatne międzynarod....
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 4
Archiwum
Archiwum

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 4

Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja, stanowiąca czwarty, ostatni tom cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą (doradczą bądź orzeczniczą). Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną i t....
Więcej
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz
Archiwum
Archiwum

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz

Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski
Wolters Kluwer Polska
Drugie wydanie znanego komentarza do fundamentalnych dla ustroju sądownictwa w Polsce ustaw: Prawa o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Rady Sądownictwa uwzględnia liczne zmiany wprowadzone w latach 2002?2009. Omówiono m.in. organizację i organy sądownictwa, zasady finansowania i nadzoru nad dzia....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę