Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji Paula Arciszewska
-20%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji

Wsparcie w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych.

Publikacja zawiera przykłady dokumentów!

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
135,20 135,20
Cena regularna: 169,00
169,00
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis publikacji

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka posłuży Ci jako:

 • wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów,
 • praktyczne źródło wiedzy dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych,
 • pomoc w interpretacji przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową,
 • wsparcie w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych,
 • pomoc w identyfik...

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka posłuży Ci jako:

 • wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów,
 • praktyczne źródło wiedzy dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych,
 • pomoc w interpretacji przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową,
 • wsparcie w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych,
 • pomoc w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich,
 • wsparcie w zakresie projektowania polityki cen transferowych.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Znajdziesz w niej najczęściej występujące rodzaje transakcji i zdarzeń zachodzących w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji specyficznych:

 • cash pooling,
 • produkcja kontraktowa,
 • restrukturyzacja działalności,
 • gwarancje/poręczenia,
 • opłaty licencyjne.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Autorzy zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie problematyczne wynikające z regulacji obowiązujących od 1.01.2017 r.:

 • grupowanie transakcji,
 • definicja transakcji i zdarzeń jednego rodzaju,
 • ustalanie przychodów za rok poprzedzający rok podatkowy,
 • opis zgodności warunków transakcji.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:

 • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
 • powiązania osobowe organizacyjne i rodzinne,
 • powiązania majątkowe,
 • powiązania wynikające ze stosunku pracy,
 • powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • transakcje materialne, usługowe, finansowe,
 • sumowanie transakcji,
 • limity przychodów/kosztów,
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda ceny odprzedaży, rozsądnej marży, podziału zysków, marży transakcyjnej netto,
 • niepodatkowe metody szacowania cen,
 • dokumentacje podatkowe do 31.12.2016 r.,
 • dokumentacje podatkowe od 1.01.2017 r.,
 • dokumentacja krajowa (local file),
 • realizowana strategia gospodarcza,
 • analiza warunków ustalonych w grupie z warunkami podmiotów niezależnych,
 • algorytm kalkulacji rozliczeń,
 • wynagrodzenie za korzystanie lub udostępnianie wartości niematerialnych,
 • istotne czynniki wpływające na osiągane zyski, w tym skala prowadzonej działalności grupy,
 • analiza porównywalności,
 • transakcyjne warunki umowne,
 • wybór mierników finansowych i niefinansowych,
 • kryterium czystości kapitałowej,
 • bazy danych dla transakcji materialnych, usługowych, opłat licencyjnych, finansowych,
 • korekty zysków,
 • wypłaty na rzecz nierezydentów,
 • przesłanki uznania transakcji za restrukturyzację działalności,
 • oszacowanie opłaty rekompensacyjnej,
 • sposoby działań uznane za zmierzające do unikania opodatkowania,
 • rodzaje korzyści podatkowych w rozumieniu klauzuli o unikaniu opodatkowania,
 • obowiązki sprawozdawcze do 31.12.2016 r. i od 1.01.2017 r.,
 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych,
 • kontrole na podstawie polskich przepisów.

Ponadto w książce przedstawiona została metodologia sporządzania analizy danych porównawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Odwołano się do licznych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Zwrócono również uwagę na najczęściej występujące ryzyka podatkowe mogące wystąpić w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych.

W publikacji znajdziesz również przykładową dokumentację podatkową krajową.

W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej m.in. uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których dotyczą obowiązków raportowania z zakresu cen transferowych.

Autorzy odwołują się dodatkowo do wytycznych OECD w sprawie cen transferowych oraz licznych rekomendacji i raportów OECD. Omówili także kwestie dotyczące klauzuli podwójnego opodatkowania obejmujące korekty zobowiązań podatkowych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz biegłych rewidentów i audytorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji podatkowej/celno-skarbowej, ekonomistów i księgowych, menedżerów różnych szczebli, przedsiębiorców. Zainteresuje również pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, a także przedstawicieli nauki i studenci studentów prawa, finansów i administracji.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Paula Arciszewska

Paula Arciszewska - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych; doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawa gospodarczego i podatkowego; specjalizuje się w doradztwie w obszarze transferu wartości niematerialnych i prawnych; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Aleksandra Chojnacka

Aleksandra Chojnacka - doradca podatkowy, praktyk prawa podatkowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w organach skarbowych i podatkowych głównie w obszarze podatków dochodowych; absolwentka kierunku Finanse i Bankowość, Prawa podatkowego oraz Rachunkowości; trener szkoleń w zakresie cen transferowych; specjalizuje się w sporządzaniu analiz porównawczych oraz rozliczaniu transakcji finansowych w grupach kapitałowych; prowadzi własną kancelarię.

Tomasz Hopej

Tomasz Hopej – adwokat (od 2015 r.); zdał egzamin zawodowy na doradcę podatkowego (2016 r.); absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.); autor pracy magisterskiej Ocena pozorności czynności cywilnoprawnych przez organy podatkowe, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i spółkach doradztwa podatkowego.

Sylwia Imiela

Sylwia Imiela – studentka kierunku Prawo, Finansowe i Skarbowość Uniwersytetu Warszawskiego; konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych; specjalizuje się w doradztwie z zakresu transakcji finansowych, w szczególności poręczeń oraz pożyczek wewnątrzgrupowych.

Kamil Jaśkiewicz

Kamil Jaśkiewicz – konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych; magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; student studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej; praktyk prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatków dochodowych; specjalizuje się w doradztwie rynkowych mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych transakcji niematerialnych oraz w sporządzaniu analiz porównawczych (benchmark study); prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Justyna Kołodziejczyk

Justyna Kołodziejczyk – konsultant podatkowy w zespole analiz porównawczych; absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; uzyskała certyfikat księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej.

Jarosław F. Mika

Jarosław F. Mika – doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy zajmujący się od kilkunastu lat zagadnieniami cen transferowych, autor wielu publikacji książkowych w tej dziedzinie; prowadzi szkolenia na temat cen transferowych dla przedsiębiorstw i dla administracji skarbowej; naukowo zajmuje się badaniami wykazującymi zależności pomiędzy stosowaniem cen transferowych a transferem zysków dokonywanych przez spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym.

Karolina Ostapiuk

Karolina Ostapiuk - aplikantka radcowska; konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych; doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radcy prawnego.

Beata Rawa

Beata Rawa - jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej; lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych, specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

Paweł Rosiński

Paweł Rosiński - doradca podatkowy; konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych i raportowania schematów podatkowych (MDR); współautor publikacji „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”.

Piotr Rzepka

Piotr Rzepka – konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim; słuchacz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej, spółce doradztwa podatkowego oraz Ministerstwie Finansów.

Maciej Samuła

Maciej Samuła – adwokat; specjalizuje w obsłudze podmiotów gospodarczych; zajmuje się sprawami cywilnymi, podatkowymi i gospodarczymi ze szczególnym uwzględnieniem postępowań podatkowych oraz karnoskarbowych; doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich oraz spółkach doradczych; prowadzi kancelarię adwokacką.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora