Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Stan prawny: 28 marca 2022 r.
Wydanie: 20
Liczba stron: 1368
Więcej informacji

Najważniejsze zmiany:
– ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459);
– ustawa z...

Pełny opis

Najważniejsze zmiany:
– ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459);
– ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 366).

Mniej
-48%

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o...

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze. Zbiór cywilny PLUS

Pełny tytuł Zwiń tytuł
Przeczytaj fragment

Najważniejsze zmiany:
– ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459);
– ustawa z...

Pełny opis

Najważniejsze zmiany:
– ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459);
– ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 366).

Mniej
Stan prawny: 28 marca 2022 r.
Wydanie: 20
Liczba stron: 1368
Więcej informacji

Opis publikacji

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 marca 2022 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B] K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, skutków przerwania przedawnienia, uchylenia braku obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy współwłasności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także zmiany dotyczące zadośćuczynienia za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała oraz przedłużenia, wypowiedzenia i skutków nieodebrania rzeczy przy umowie składu.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509)
→ dotyczy: art. 4462.

od 5 października 2021 r....

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 marca 2022 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B] K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, skutków przerwania przedawnienia, uchylenia braku obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy współwłasności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także zmiany dotyczące zadośćuczynienia za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała oraz przedłużenia, wypowiedzenia i skutków nieodebrania rzeczy przy umowie składu.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509)
→ dotyczy: art. 4462.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 8594–8596.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)
→ dotyczy: art. 121 pkt 5, 6; art. 123 § 1 pkt 3; art. 124 § 2; art. 159; art. 388 § 1, § 11, § 2; art. 6881 § 1.

Ico_Gray_1.gif [750 B] K.P.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in.: zawieszenia biegu terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczenia objętego wnioskiem o przeprowadzenie mediacji; wysyłania pism procesowych przez strony i uczestników; postępowania nakazowego w sprawach przeciwko konsumentom; określenia terminów na zaspokojenie roszczeń wynikających z wydanego przez sąd nakazu zapłaty; możliwości niestosowania wyłączeń spod egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne; możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania w związku ze szkodą poniesioną wskutek przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zabójstwa lub umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)
→ dotyczy: art. 9861–98611.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)
→ dotyczy: art. 165 § 2; art. 4802 § 1, § 2; § 21, § 22; art. 485 § 2, § 4, § 5.

od 4 października 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1805)

od 11 października 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666)
→ dotyczy: art. 833 § 9.

od 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)
→ dotyczy: art. 9118 § 11.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)
→ dotyczy: art. 47968 pkt 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
→ dotyczy: art. 1086 § 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 126 § 6.

od 23 grudnia 2021 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. poz. 2262)
→ dotyczy: art. 47928 § 1 pkt 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981)
→ dotyczy: art. 833 § 7.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)
→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)
→ dotyczy: art. 117 § 51–54; art. 733; art. 7533; art. 754.

od 4 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.)
→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 10 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2289)
→ dotyczy: art. 8291–8294.

od 26 lutego 2022 r. – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 366)
→ dotyczy: art. 8295.

od 28 lutego 2022 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2022 r., P 10/19 (Dz.U. poz. 480)
→ dotyczy: art. 49 § 1.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)
→ dotyczy: art. 1836 § 3.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 1025 § 5, § 6.

od 1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 125 § 5, § 6; art. 1312.

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
→ dotyczy: art. 47945.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia –  ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 4582 § 1 pkt 3.

Ico_Gray_1.gif [750 B] KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

od 9 września 2021 r. – ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557)
→ dotyczy: art. 98b.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)
→ dotyczy: art. 19 ust. 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
→ dotyczy: art. 54 pkt 1.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)
→ dotyczy: art. 76a pkt 4.

od 7 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2257)

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)
→ dotyczy: art. 96 ust. 1 pkt 16.

Ico_Gray_1.gif [750 B] P.A.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. umożliwienia osobie, której dane przetwarzane są w rejestrze stanu cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom nieodpłatnego pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych o wskazanej osobie przy użyciu usługi elektronicznej oraz umożliwienia pobrania zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy; przyspieszenia i uproszczenia wydawania odpisów aktów urodzenia wydawanych z urzędu na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka; rozszerzenia kręgu podmiotów posiadających dostęp do rejestru stanu cywilnego na organy paszportowe oraz konsulów RP, a także minimalizacji liczby dokumentów przedkładanych przez wnioskodawców na potrzeby realizacji sprawy paszportowej.

od 5 października 2021 r., od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 10; art. 26 ust. 3, 4; art. 27 ust. 2, 3, 4 pkt 4; art. 32a; art. 33 pkt 1, pkt 3 lit. e–g; art. 44 ust. 6, 7; art. 53 ust. 1; art. 54 ust. 4, 5; art. 58a ust. 1, ust. 2 pkt 11, ust. 3, 4; art. 63 ust. 9, 10; art. 64 ust. 1; art. 67 ust. 7; art. 73 ust. 3; art. 76 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 9; art. 81 ust. 1; art. 83 ust. 1; art. 85 ust. 6, 7; art. 89 ust. 1, 2, 4; art. 99 ust. 3; art. 108 ust. 4; art. 124 ust. 7; art. 124a ust. 1; art. 132 ust. 3; art. 144 ust. 5–7.

od 14 stycznia 2022 r., od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie zmienianych przepisów, określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie wskazanych przepisów na podstawie art. 6a ustawy z 14 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1978 ze zm.), który wejdzie w życie  z dniem 2 czerwca 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)
→ dotyczy: art. 24 ust. 3; art. 45 ust. 2, 4, 6, 7; art. 47 ust. 3; art. 49 ust. 4–7; art. 69 ust. 2 pkt 1; art. 71 ust. 3; art. 72 ust. 4.

od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.), określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed wdrożeniem tych rozwiązań na podstawie art. 110a ustawy z 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 ze zm.) – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5 ust. 6, 6a; art. 76 ust. 2; art. 83 ust. 3; art. 125 ust. 2, 5.

Ico_Gray_1.gif [750 B] K.W.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz biegu terminu do wykreślenia z księgi wieczystej roszczeń osób, do których nie stosuje się ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

od 14 stycznia 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.).
→ dotyczy: art. 364 ust. 8 pkt 26.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)
→ dotyczy: art. 19 ust. 3; art. 364 ust. 8 pkt 25.

Ico_Gray_1.gif [750 B] K.S.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych oraz wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa regulacji holdingowych, w tym: odseparowania interesu spółki od interesu wspólnika, wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń spółce zależnej, wywłaszczenia wspólników mających 25 procent udziałów w spółce kapitałowej zamkniętej, aktywizacji rady nadzorczej przez zarząd, a także sankcji karnych wobec członków zarządu, pracowników i doradców spółki.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 5 § 2; art. 26 § 1 pkt 3; art. 74 § 1; art. 93 § 1 pkt 1; art. 130 pkt 7; art. 166 § 1 pkt 5, § 2; art. 188 § 1; art. 238 § 1; art. 277 § 1; art. 30012 § 3 pkt 5; art. 30033 § 1 pkt 5 i 6; art. 30087 § 1; art. 30093 § 1; art. 319 § 1; art. 3283 § 1 pkt 5 i 6; art. 3286 § 5 pkt 6; art. 330 § 4; art. 331 § 1; art. 3311 § 1, § 4; art. 402 § 3; art. 407 § 1, § 11; art. 434 § 3; art. 437 § 1; art. 438 § 4; art. 464 § 1.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)
→ dotyczy: art. 18 § 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 71 § 2.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia –  ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)
→ dotyczy: art. 4 § 1 pkt 4 lit. f, § 1 pkt 51; art. 7; art. 18 § 2; art. 211; art. 212; art. 213; art. 214; art. 215; art. 216; art. 217; art. 218; art. 219; art. 2110; art. 2111; art. 2112; art. 2113; art. 2114; art. 2115; art. 2116; art. 202 § 2, § 3; art. 206 § 1 pkt 5; art. 2081; art. 2091; art. 2141; art. 218 § 2; art. 219 § 3, § 4, § 41, § 42, § 6; art. 2191; art. 2192; art. 221 § 1; art. 2211; art. 222 § 2, § 41, § 42, § 43; art. 228 pkt 6; art. 231 § 41; art. 293 § 2, § 3; art. 30058 § 5; art. 30061 § 1 pkt 5; art. 30069 § 3, § 31; art. 30071 § 1, § 11, § 12, § 2; art. 30071a; art. 30076 § 3, § 31, § 5; art. 30081 pkt 5; art. 30082 § 4; art. 369 § 1; art. 370 § 3; art. 374 § 1 pkt 5; art. 376; art. 3771; art. 3801; art. 382 § 3, § 31, § 4, § 5, § 6, § 7; art. 3821; art. 3841; art. 3871; art. 388 § 31, § 5; art. 389; art. 390; art. 3901; art. 393 pkt 7; art. 395 § 4; art. 483 § 2, § 3; art. 512 § 2; art. 526 § 3; art. 548 § 2; art. 5871, art. 5872.

Ico_Gray_1.gif [750 B] KOMORNICY SĄDOWI

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
→ dotyczy: art. 158 ust. 1; art. 158a; art. 202 ust. 1 pkt 19a; art. 221 ust. 2, ust. 2a.

Ico_Gray_1.gif [750 B] KOSZTY KOMORNICZE

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
→ dotyczy: art. 22 ust. 2.

 

 

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

 

Ico_Gray_20.gif [378 B]Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2021 r. a 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Opinie

Kamila
Kodeks cywilny kupiłam ze względu na aktualne przepisy, które są mi potrzebne w pracy zawodowej. Warto zdecydować się na książkę plus e-book, by kodeks postępowania cywilnego mieć zawsze przy sobie. Polecam (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kasia
Wysublimowane komentarze do treści ustaw wymiatają (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
jo-anna
Ten zbiór przepisów zadowoli zarówno pasjonatów/amatorów powiązanych jakoś z prawem cywilnym jak i profesjonalistów, którzy na co dzień w swojej pracy posługują się takimi normami prawa. Zawiera zestaw najważniejszych kodeksów i ustaw z tej dziedziny. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Martyna
Ten zbiór cywilny spełnia moje oczekiwania pod każdym względem, tzn. przepisy dobrze wyselekcjonowane, wytłuszczone najnowsze zmiany i przedstawione w przystępnej formie graficznej. Czyli wszystko czego się po takiej pozycji spodziewałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojtek
Wiele ważnych norm z prawa cywilnego m.in. cała procedura postępowania, akty stanu cywilnego, roszczenia w sporach grupowych oraz sprawy komornicze. Najnowsze przepisy. Przejrzystość treści. Wszystko więc OK. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Justyna
Rozumiem, że komentarze pod produktem wyglądają dobrze, ale z tym komentarzem od niejakiego "Norberta" to trochę przesadziliście. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karolina
Takich przepisów szukałam. Cieszy mnie fakt, że w księgarni jest opcja przedsprzedaży – najnowsze przepisy prawa (w tym przypadku chodziło mi najbardziej o zmiany w postępowaniu egzekucyjnym) mogę mieć dzięki temu po prostu szybciej. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Norbert
Sprzedaję dom. Znajomy polecił mi zapoznać się z prawem cywilnym. Kupiłem więc ten zbiór i go analizuję. Sądziłem, że będę miał niemały kłopot ze znalezieniem i zrozumiem potrzebnych mi norm, ale w tym zbiorze wszystko jest czytelne. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Maja
Są zawody, które wymagają biegłej znajomości prawa. Mój właśnie taki jest, dlatego książki tego typu są dla mnie nieodzowną pomocą i wsparciem. Pozycja jest tak skonstruowana, że nawet prawni laicy nie powinni mieć problemu z rozczytaniem przepisów. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Adam
Od niedawna poszerzam swoją wiedzę z działu prawa dotyczącego komorników. Na początek postanowiłem zaopatrzyć się w przepisy prawa na ten temat. W tej książce są one czytelne i przejrzyste. Oczywiście w publikacji znajdują się też inne normy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Błażej
Taki obszerny zbiór przepisów prawa cywilnego to dla studenta prawa rarytas! Zawarto i podkreślono w nim wszystkie najnowsze zmiany. Teksty są przejrzyste, dobrze się je czyta – plus za skorowidze i pogrubienia. Warto było kupić! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Adrianna
Zbiór cywilny, który uwzględnia wszystkie ważne przepisy prawa z tego działu. Dziękuję autorom i Wydawnictwu za rozróżnienie przepisów, które już weszły w życie, od tych, które mają za niedługo obowiązywać. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Olaf
Z przepisów prawa cywilnego korzystam niemalże codziennie. Chcąc nie chcąc muszę być na bieżąco, dlatego też zamówiłem tę pozycję. Jestem szczęśliwy – w książce nowe przepisy wyróżniają się od tych starszych, co jeszcze bardziej ułatwia mi pracę. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Nikola
Szeroki zbiór aktualnych przepisów. Najważniejsze ustawy i inne normy prawne wpływające na prawo cywilne. Dla osób pracujących w instytucjach poświęconych rodzinie np. w MOPS (taj jak ja), pozycja bardzo przydatna. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łucja
Pracuję w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Niedawno nastąpiły duże zmiany na tym rynku. Postanowiłam nabyć wszystkie najnowsze przepisy z tym związane, a że zbiór ten okazał się być stosunkowo tani to stwierdziłam go kupić, a nuż się przyda ;) Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę