Facebook

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 września 2023 r.
Wydanie: 42
Liczba stron: 856
Więcej informacji

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • możliwości skutecznego zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • uprawnień w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 • e-doręczeń
Pełny opis

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • możliwości skutecznego zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • uprawnień w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 • e-doręczeń
Mniej
-44%

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Prawo administracyjne. Zbiór przepisów

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Prawo administracyjne. Zbiór przepisów

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • możliwości skutecznego zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • uprawnień w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 • e-doręczeń
Pełny opis

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • możliwości skutecznego zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • uprawnień w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 • e-doręczeń
Mniej
Stan prawny: 1 września 2023 r.
Wydanie: 42
Liczba stron: 856
Więcej informacji

Opis publikacji

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

25 kwietnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 775)

12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

ORDYNACJA PODATKOWA:

10 lutego 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 180)

1 marca 2023 r., 1 lipca 2023 r. ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180 ze zm.)

1 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron...

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

25 kwietnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 775)

12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

ORDYNACJA PODATKOWA:

10 lutego 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 180)

1 marca 2023 r., 1 lipca 2023 r.ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180 ze zm.)

1 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 511)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

1 lipca 2023 r., 25 marca 2024 r. ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)

1 lipca 2023 r. ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

1 lipca 2023 r., 1 września 2023 r. ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059)

1 lipca 2023 r. ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1193)

14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

12 sierpnia 2023 r., 1 lipca 2024 r. – ustawa z 6 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598)

1 stycznia 2024 r. – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)

1 stycznia 2024 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1450)

1 stycznia 2024 r. – obwieszczenie Ministra Finansów z 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2024 (M.P.. poz. 843)

1 stycznia 2024 r. – obwieszczenie Ministra Finansów z 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2024 (M.P. poz. 844)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. 3487; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)

15 września 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)

  

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

25 marca 2023 r., 25 czerwca 2023 r., 25 marca 2024 r. ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)

20 maja 2023 r. ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)

1 lipca 2023 r. ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

1 lipca 2023 r. ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059)

1 lipca 2023 r. ustawa z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz.U. poz. 1130)

1 lipca 2023 r. ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1193)

2 sierpnia 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369)

12 sierpnia 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1523)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

1 stycznia 2024 r. ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3237; oczekuje na publikację w Dz.U.).

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

8 lutego 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 259)

12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

17 sierpnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1634)

 

15 września 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)

1 października 2029 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. 3216; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 2726)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 27265)

USTAWA O SKARDZE NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM PROWADZONYM LUB NADZOROWANYM PRZEZ PROKURATORA I POSTĘPOWANIU SĄDOWYM BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI:

1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 259)

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-07-04
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 42
Liczba stron: 856
Rodzaj: Przepisy
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-981-6, pdf 978-83-8328-982-3
Kod towaru: KAM-0469 W42P01, EBO-0010 W42P01

Opinie

Jacek W. Niezweryfikowany zakup
Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów z najnowszymi zmianami. Pozycja opracowana bardzo dobrze. Wszystko czytelne, najważniejsze treści wytłuszczone. Kodeks opracowany bardzo przejrzyście, dobrze się czyta (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Amelia Niezweryfikowany zakup
Polecam powyższe wydanie Kodeksu postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa opracowana czytelnie i merytorycznie, pomimo tego, że zaganianie KpA nigdy nie należały do moich ulubionych. Według mnie pozycja obowiązkowa dla każdego studenta administracji oraz prawa (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Iwona Niezweryfikowany zakup
Najnowsze przepisy odnośnie ordynacji podatkowej w jednym tomie z pozostałymi przepisami związanymi z prawem administracyjnym to przydatna pozycja dla prawnika. Przejrzysty zapis ułatwia odnalezienie odpowiednich informacji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Angela Niezweryfikowany zakup
Cóż mogę napisać jeśli chodzi tylko o przepisy prawa administracyjnego? Treści (a raczej artykuły prawne) są przejrzyste, nie zlewają się, wizualnie więc jest w porządku. Stan prawny aktualny. Plusem jest też to, że jest zbiór przepisów. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Maciej Niezweryfikowany zakup
Duży zbiór aktualnych przepisów prawa administracyjnego. Znaleźć w nim można najnowsze normy o ustroju administracji, akty prawne dotyczące niektórych instytucji oraz przepisy postępowania egzekucyjnego. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Nikola
Prawo administracyjne w jednym paluszku (tomie) :) Zachęcam do kupna, warto z kilku powodów. Po pierwsze OSZCZĘDNOŚĆ i to 3 razy, bo czasu, miejsca i pieniędzy. Po drugie ORYGINALNA szafa graficzna i po trzecie NAJNOWSZE PRZEPISY. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Aga
Kiedyś dziwiłam się, że znajomi kupują książki z samymi tylko przepisami, teraz już wiem, że warto tak robić. Różne formatowania tekstu, przede wszystkim przy tytułach artykułów, wpływają na efektywniejsze czytanie przepisów i ich wyszukiwanie. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Ewa
Publikacja z najnowszymi zmianami w prawie administracyjnym. Dobra oprawa graficzna, normy szybko się wyszukuje oraz łatwo przyswaja się je jako całość przepisów. Warto było kupić. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Paweł
Bardzo dobrze, że w księgarni jest opcja przedsprzedaży – mogę mieć dużo szybciej najnowsze przepisy prawa, a w mojej pracy jest to ważne. Muszę (i chcę) być cały czas na bieżąco. Z takimi zbiorami jak ten, jest to możliwe :) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Emilia
Chcąc być prawnikiem trzeba całe życie uczyć się nowych przepisów, a wcześniej się z nimi zapoznać. Najlepiej mieć je pod ręką. Dzięki tej księgarni i szybkim nowością nie muszę się martwić, gdzie znajdę wersję papierową nowych przepisów. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Olga
Zbiór aktualnych przepisów z prawa administracyjnego. Najważniejsze ustawy i inne normy prawne. Dla osób często mających styczność z tą częścią prawa pozycja idealna. Przynajmniej ja szczerze polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Jacek
Uwielbiam tę serię! Czekam niecierpliwie na każde nowe wydanie. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę