Facebook

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 28 sierpnia 2023 roku
Wydanie: 38
Liczba stron: 912
Więcej informacji

Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i...

Pełny opis

Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom, poręczny format, miękka oprawa to dodatkowe atuty książki.

Mniej
-44%

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Prawo pracy. Zbió...

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Prawo pracy. Zbiór przepisów

Pełny tytuł Zwiń tytuł

Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i...

Pełny opis

Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom, poręczny format, miękka oprawa to dodatkowe atuty książki.

Mniej
Stan prawny: 28 sierpnia 2023 roku
Wydanie: 38
Liczba stron: 912
Więcej informacji

Opis publikacji

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (druk sejm. nr 3184; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o dele...

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (druk sejm. nr 3184; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (U. poz. 1523)

Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków:

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 937)

Ponadto uwzględniono zmiany do aktów wykonawczych, w tym m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 912)

 

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:

7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

31 lipca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1465)

USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:

1 stycznia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO TAKICH WNIOSKÓW:

19 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 937)

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

15 września 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (druk sejm. nr 3184; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

12 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. poz. 1087)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

6 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)

14 lipca 2023 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

26 lipca 2023 r., 27 października 2023 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

24 maja 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. poz. 998)

11 sierpnia 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTWA PRACY:

23 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 912)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:

7 kwietnia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 471)

17 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879)

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

19 sierpnia 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1523)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

20 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1144)

1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

8 sierpnia 2023 r. – ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

 

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-07-05
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 38
Liczba stron: 912
Rodzaj: Przepisy
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-955-7, pdf 978-83-8358-018-0
Kod towaru: KAM-0799 W38P01, EBO-0032 W38P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Opinie

Jacek Niezweryfikowany zakup
Po wcześniejszym zapoznaniu się z fragmentem publikacji zamieszczonym powyżej w formie PDF, co samo w sobie uważam za bardzo dobry pomysł, zakupiłem tę publikację. Warto być na bieżąco w Kodeksie Pracy, a ten zbiór zawiera zmiany w nim opublikowane do początku stycznia 2022 r. Polecam z czystym sumieniem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Oliver Niezweryfikowany zakup
Każdy pracownik powinien znać podstawowe prawa pracy. Doszedłem do tego wniosku dosyć niedawno…i choć z prawem mam mało wspólnego to zbiór ten zakupiłem. Moim zdaniem jest to obszerne przedstawienie prawa. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agata Niezweryfikowany zakup
Dobrze mieć taki zbiór u siebie. I choć nie siedzę w prawie pracy i ogólnie w prawie na co dzień to często sięgam po przepisy prawa, żeby przede wszystkim znać swoje prawa, ale i obowiązki. Warto być świadomym obywatelem. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Ola Niezweryfikowany zakup
Wydaje mi się, że przepisy prawa pracy w jednym tomie to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią porządek w swoich biblioteczkach lub tak jak ja mają zbyt mało miejsca, żeby wszystkie ustawy i kodeks kupować osobno ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kali-na Niezweryfikowany zakup
Dołączam się do grona zadowolonych posiadaczy tego tomu przepisów dotyczących zatrudnienia i praw pracowników. Wybrano te najważniejsze. Zaakcentowano odpowiednią grafiką. Takiego zbioru szukałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Gabrysia
Niedługo zaczynam pracę jako kadrowa – w otrzymaniu tej pracy pomogła mi ta książka, to znaczy zakupiłam ją przed kolejnym etapem rekrutacji, by móc zabłysnąć wiedzę o najnowszych przepisach prawa pracy. Opłacało się ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Stanisław
Na kupno tej pozycji zdecydowałem się, ponieważ mój pracodawca jest na skraju bankructwa. Chcę dobrze przeanalizować swoje i prawa i pomóc innym w odzyskaniu swoich pieniędzy. W książce są zawarte nowe przepisy na ten temat. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mlody_Prawnik
Przepisy kodeksu pracy przepisami, nikt ich nie zmieni. Ale za to cała obróbka graficzna Wolters Kluwer normalnie idealnie :) Tak przedstawione normy prawne można czytać i czytać i przyswajać bez problemu. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łucja
Zbiór rzeczywiście imponujący i z dobrym układem graficznym. Mnie akurat interesują te, dotyczące zatrudnienia kobiet i ich ochrony - świadczeń związanych z ciążą i urodzeniem dziecka. Cieszę się też, że nowy projekt KP nie przeszedł nawet konsultacji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Irek
Od jakoś czasu interesuję się bardziej prawem pracy. Postanowiłem więc zaopatrzyć się w najnowsze przepisy. Z wyszukiwarki google.pl szybko przeniosłem się do księgarni Profinfo.pl i znalazłem tę pozycję. Kupiłem. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Miłosz
Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczy. Nie spodziewałem się nie wiadomo czego po zwykłym zbiorze przepisów, ale tutaj każde formatowanie i czcionka jest dobrze przemyślana. Wizualnie – przyjemne dla oczu ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Arleta
Już po raz kolejny kupiłam tu książkę z przepisami prawa pracy, ponieważ zmiany w prawie pracy to dla mnie – specjalisty do spraw kadr i finansów – ważne zmiany. Szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Martyna
Uważnie śledzę zmiany w prawie pracy, szczególnie te odnośnie zakazu handlu w niedzielę. Nabyłam książkę z najnowszymi przepisami, w tym z interesującą mnie tematyką dla uzupełnienia wiedzy z mediów. Zbiór przepisów jest imponujący, ale przejrzysty. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karina
Zbiór najważniejszych przepisy prawa pracy z najnowszymi zmianami, które już obowiązują albo za niedługo będę obowiązywały. Książka ta ma bardzo przemyślaną konstrukcję ułatwiającą czytelnikowi znalezienie przepisów z danej dziedziny prawa pracy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Anulka
Błyskawiczna dostawa! Dla studentki taki zbiór przepisów to duże ułatwienie w organizacji nauki. Finansowo również wychodzi taniej niż jak kupowałabym wszystkie ustawy z prawa pracy osobno. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Alicja
Świetna publikacja. Uwielbiam serię z paragrafem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę