Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Liczba stron: 890
Więcej informacji
-20%

Prawo energetyczne. Komentarz

Prawo energetyczne. Komentarz

Opis publikacji

Regulacje ustawy - Prawo energetyczne której komentarz oddajemy do Państwa dyspozycji mają znaczenie dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i każdego gospodarstwa domowego.

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą ustawę. Bardzo często dopiero zestawienie norm zawartych w różnych artykułach pozwala odpowiednio zrozumieć sens i istotę danej regulacji. Wymaga to szczególnej uwagi i precyzji przy komentowaniu poszczególnych przepisów.

Najważniejsze atuty komentarza to:

 • Książka uwzględnia stan prawny na czerwiec 2017 r. Ustawa Prawo energetyczne jest bardzo często zmieniana, a nawet pozornie niewielkie zmiany w przepisach mogą mieć p...

Regulacje ustawy - Prawo energetyczne której komentarz oddajemy do Państwa dyspozycji mają znaczenie dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i każdego gospodarstwa domowego.

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą ustawę. Bardzo często dopiero zestawienie norm zawartych w różnych artykułach pozwala odpowiednio zrozumieć sens i istotę danej regulacji. Wymaga to szczególnej uwagi i precyzji przy komentowaniu poszczególnych przepisów.

Najważniejsze atuty komentarza to:

 • Książka uwzględnia stan prawny na czerwiec 2017 r. Ustawa Prawo energetyczne jest bardzo często zmieniana, a nawet pozornie niewielkie zmiany w przepisach mogą mieć poważne konsekwencje.
 • Uwzględniono nowość jaką jest rezygnacja z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy - Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE
 • wskazano zwiększone obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów przywożących paliwa ciekłe do Polski
 • omówiono rozszerzony obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego omówiono nowe formy prawne realizacji tego obowiązku
 • komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie nowej uchwalonej 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej.
 • Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosły ostatnie reformy Prawa energetycznego
 • Zespół autorów - prawników praktyków, pozwolił na wykorzystanie sumy różnych doświadczeń w stosowaniu Prawa energetycznego. 

Komentarz niniejszy koncentruje się na wskazywaniu praktycznych konsekwencji stosowania przepisów ustawy Prawo energetyczne. Doktrynalne, teoretyczne analizy zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Doktrynalne rozważania nad poszczególnymi regulacjami mogą być czasem niezwykle pomocne, jednak znaczenie mają dla węższej grupy specjalistów. Natomiast komentarz ten został pomyślany i przygotowany jako pomoc dla praktyków przy codziennym stosowaniu przepisów Prawa energetycznego.

Komentarz opisuje następujące ważne ostatnio kwestie jak:

 • negocjacje umów przyłączeniowych umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii (procedura, możliwości odwoławcze, prawa i obowiązki);
 • zasady funkcjonowania certyfikatów energetycznych 
 • omówienie jak ma funkcjonować - wprowadzoną od stycznia 2017 r. - nową instytucję Koordynatora do spraw negocjacji przy URE (rozdział 4a);
 • nałożony na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek podjęcia starań w zakresie dostosowania wiążących je z odbiorcami umów sprzedaży i umów kompleksowych - obowiązek przesłania odbiorcy projektu zmiany umowy w zakresie proponowanych cen paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, który nie jest uzależniony od taryfy, w terminie umożliwiającym dostosowanie tej umowy przed ustaniem obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, prawo odbiorców do wypowiedzenia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów 

Komentarz będzie przydatny dla gminy w zakresie:

 1. Tworzenia planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliw gazowe lub energię, uwzględniając w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 2. Współpraca gmin z przedsiębiorstwami energetycznymi
  • przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych przedsięwzięciach, które będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw lub energii;
  • zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych, a planami gminy (projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub projektem planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i planami)
 3. Omówienie realizacja zadań własnych gminy tj.:
  • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
  • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
  • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
 4. Omówienie dwóch dokumentów jakie muszą powstać w gminie tj.:
  • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19 ustawy – Prawo energetyczne).
  • Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20 ustawy – Prawo energetyczne)
 5. Omówienie obowiązków samorządu w zakresie realizacji ustawy o efektywności energetycznej.

Rozwiń opis Zwiń opis

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę