Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 3
Liczba stron: 1244
Więcej informacji
-20%

Prawo farmaceutyczne Komentarz

Prawo farmaceutyczne Komentarz

Opis publikacji

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.),pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Prezentowana książka w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, nadzoru organów nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, warunków prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, warunków wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, warunków wytwarzania,importu i dystrybucji produktów leczniczych, wymagań odnośnie reklamy produktów leczniczych, warunków obrotu oraz pośredni...

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.),pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.Prezentowana książka w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, nadzoru organów nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, warunków prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, warunków wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, warunków wytwarzania, importu i dystrybucji produktów leczniczych, wymagań odnośnie reklamy produktów leczniczych, warunków obrotu oraz pośrednictwa produktami leczniczymi, wymagań co do prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego, kwestii kształcenia podyplomowego farmaceutów, zadań Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów, karalności za naruszenie przepisów PrFarm.Trzecie wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in. w: Ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, dalszego ograniczenia koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych oraz zmniejszenia stopnia nasycenia aptek ogólnodostępnych w poszczególnych gminach. Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z 1.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 697), która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, kwestii związanych z wystawianiem, realizacji i kontroli recept (w tym wystawianych w formie elektronicznej), zasady sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz wystawianie zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności gospodarczej z 6.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która reguluje kwestie dotyczące prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, kompetencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz regulacji umieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych, Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1039), która dodaje nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 z 16.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 686). Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu z 3.4.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1382). Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z 1.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 697), która wprowadziła możliwość wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z 7.6.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1375),której celem jest implementacja dyrektywy 2001/83/WE do prawa polskiego. Zawiera zmiany w przedmiocie: zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze; modyfikacji niektórych przepisów dotyczących badań klinicznych; odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; dostosowania brzmienia przepisów karnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia do zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą oraz ich doprecyzowania.

Rozwiń opis Zwiń opis

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę