Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego., Leszek Bosek
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom 2

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

359,10 359,10
Cena regularna: 399,00
399,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy prawne poszczególnych świadczeń zdrowotnych);
 • eksperyment medyczny (zakres regulacji prawnej, pojęcie eksperymentu medycznego i granice jego ryzyka, ochrona prywatności informacyjnej, warunki proceduralne);
 • terapia eksperymentalna (aspekty medyczne i etyczne, prawo międzynarodowe wobec terapii eksperymentalnej, prawne ramy terapii eksperymentalnej w Unii Europejskiej i w Polsce);
 • świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację (metody i cele medycznego wspomagania prokreacji, granice wolności w sferze prokreacji, prawny status med...

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej, czynności stricte lecznicze, czynności nielecznicze, podstawy prawne poszczególnych świadczeń zdrowotnych);
 • eksperyment medyczny (zakres regulacji prawnej, pojęcie eksperymentu medycznego i granice jego ryzyka, ochrona prywatności informacyjnej, warunki proceduralne);
 • terapia eksperymentalna (aspekty medyczne i etyczne, prawo międzynarodowe wobec terapii eksperymentalnej, prawne ramy terapii eksperymentalnej w Unii Europejskiej i w Polsce);
 • świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację (metody i cele medycznego wspomagania prokreacji, granice wolności w sferze prokreacji, prawny status medycznego wspomagania prokreacji, zakres dopuszczalności medycznie wspomaganej prokreacji w ustawie o leczeniu niepłodności, zgoda pacjenta, problemy filiacyjne związane z medycznie wspomaganą prokreacją, wybrane zagadnienia macierzyństwa zastępczego);
 • świadczenia zdrowotne związane z ciążą i porodem (m.in. autonomia woli kobiety ciężarnej, ochrona zdrowia kobiety ciężarnej, ryzyka ciążowe, świadczenia zdrowotne udzielane w ciąży fizjologicznej, procedury obejmujące diagnostykę prenatalną, podejrzenie wady płodu lub noworodka, procedury obejmujące terapię prenatalną, poród, udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentkom w sytuacjach niepowodzeń położniczych, procedury medyczne w ciąży po zastosowaniu medycznie wspomaganej prokreacji, problemy zastępczego macierzyństwa w kontekście podejmowania decyzji w ramach procedur ciążowych);
 • sterylizacja (oceny prawne dobrowolnej sterylizacji, medyczne metody sterylizacji a jej ocena prawnokarna);
 • przerwanie ciąży (historia, modele regulacyjne przerwania ciąży, zabieg przerywania ciąży na gruncie Konstytucji RP oraz orzecznictwa ETPC, warunki ustawowe udzielania świadczeń i ich finansowanie, charakter prawny zabiegu, problemy szczególne);
 • zabiegi estetyczne (szczególne cechy zabiegów estetycznych oraz podstawowe problemy badawcze, zabiegi estetyczne jako zabiegi lecznicze i świadczenia zdrowotne, dopuszczalność zabiegów estetycznych o charakterze nieleczniczym, trudności związane z określeniem oczekiwanego przez pacjenta świadczenia, zasady przeprowadzania zabiegów estetycznych);
 • transplantologia (granice dopuszczalności transplantacji, sytuacja biorcy, ochrona prywatności informacyjnej dawcy i biorcy, zakaz komercjalizacji przeszczepów, ludzki embrion, przeszczepy ksenogeniczne);
 • leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (osoby uprawnione do uzyskania świadczeń zdrowotnych, podmioty udzielające świadczeń, ustawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym, finansowanie leczenia osób uzależnionych);
 • eutanazja i wspomagane samobójstwo (geneza, modele regulacyjne eutanazji i ich uzasadnienie, regulacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa w świetle Konwencji Europejskiej oraz w prawie polskim);
 • opieka długoterminowa (długoterminowa opieka zdrowotna i osoby uprawnione do jej uzyskania, podmioty zobowiązane do zapewnienia długoterminowej opieki zdrowotnej oraz ustawowe zasady udzielania świadczeń, długoterminowa opieka społeczna i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach długoterminowej opieki społecznej, ustawowe zasady wykonywania długoterminowej opieki społecznej);
 • świadczenia zdrowotne dotyczące krwi i jej składników (osoby poddawane świadczeniom zdrowotnym dotyczącym krwi, podmioty udzielające świadczeń, rodzaje świadczeń i ustawowe zasady ich udzielania);
 •  ochrona zdrowia psychicznego (podmiot uprawniony do świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, podmiot udzielający świadczeń, kategorie świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ustawowe zasady udzielania świadczeń);
 • alkoholizm w polskim prawie medycznym (problem alkoholizmu, zadania administracji publicznej, zakaz reklamy, zezwolenia na obrót alkoholem, postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, izba wytrzeźwień);
 • nikotynizm (pojęcie, nikotynizm a zdrowie człowieka, nikotynizm a strategie ograniczania spożycia wyrobów tytoniowych i podobnych, ochrona przed narażeniem na dym tytoniowy, ograniczenia w zakresie udostępniania wyrobów tytoniowych i podobnych, wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych i podobnych, opakowania wyrobów tytoniowych i podobnych, zakaz reklamy, promocji oraz sponsorowania, ograniczenia w zakresie wydzielanych substancji, leczenie uzależnienia nikotynowego, obciążenia podatkowe wyrobów tytoniowych i podobnych);
 • świadczenia zdrowotne związane z chorobami zakaźnymi, w tym obowiązkowe i zalecane szczepienia (szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej);
 • świadczenia zdrowotne z zakresu genetyki (postnatalna diagnostyka genetyczna, przedurodzeniowa diagnostyka genetyczna, modyfikacja ludzkiego wyposażenia genetycznego);
 • zmiana płci (medyczne aspekty zmiany płci, zmiana płci w perspektywie prawnej: cywilne, administracyjne, karne i międzynarodowe aspekty zmiany płci, przesłanki prawne zmiany płci);
 • diagnostyka laboratoryjna (czynności diagnostyki laboratoryjnej, uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, zawód diagnosty laboratoryjnego, zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, samorząd zawodowy i odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych);
 • szczególne świadczenia udzielane przez farmaceutów (sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, ocena jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach, współudział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej);
 • obowiązkowe badania diagnostyczne (badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy, badania na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu, badanie uprawniające do korzystania z określonych rzeczy, badania w celu ochrony zdrowia publicznego i dla celów ubezpieczeń osobowych);
 • świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości (świadczenia wykonywane u osób pozbawionych wolności, badania na zawartość alkoholu i środków odurzających w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, świadczenia zdrowotne realizowane w interesie wymiaru sprawiedliwości albo w związku z zadaniami wymiaru sprawiedliwości, w tym: przypadki badań podejrzanych, podejrzewanych, świadków z KPK);
 • lecznictwo uzdrowiskowe (ewolucja rozwiązań prawnych w przedmiocie lecznictwa uzdrowiskowego, definiowanie lecznictwa uzdrowiskowego i związanych z nim terminów, rodzaje zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i ich zadania, lecznictwo uzdrowiskowe jako świadczenie gwarantowane, kierowanie na lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację, rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym).

Adresaci:

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w  szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Leszek Bosek

Leszek Bosek – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, prezes Prokuratorii Generalnej RP (2016–2018); odbył staże naukowe i prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie; autor ponad 120 publikacji naukowych, publikował m.in. w czasopismach „Forum Prawnicze”, „Europejski Przegląd Sądowy”, „Państwo i Prawo”, „Europarecht”, „European Journal of Health Law”, „Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung”, „Przegląd Sądowy”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich” czy „Przegląd Sejmowy”.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

AGATA WNUKIEWICZ - KOZŁOWSKA - ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Była stypendystką rządu włoskiego na Uniwersytecie w Sienie. Współpracuje z międzynarodową interdyscyplinarną grupą badającą prawne aspekty badań nad organizmem ludzkim. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora