Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Biznes i zarządzanie C.H. Beck

53 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Twórcza organizacja

Twórcza organizacja

M.Celina Olszak (redakcja)
C.H. Beck
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad problematyką twórczości organizacyjnej i możliwościach komputerowego jej wspomagania. Dyskusja ta została przeprowadzona na łamach trzynastu rozdziałów, w których przewijają się wątki teoretyczne, metodologiczne i praktyczne....
 
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu

Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu

B.Jan Gajda
C.H. Beck
Książka niniejsza podsumowuje doświadczenia Autora zebrane w trakcie badań empirycznych oraz podczas wieloletnich cykli wykładów poświęconych modelowaniu zjawisk gospodarczych, ich prognozowaniu, a także wykorzystaniu symulacji do badania zjawisk gospodarczych i prognozowania. Program wykładu dostos....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Izabella Steinerowska-Streb
C.H. Beck
W publikacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, który dostarcza informacji na temat podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Rezultaty zaprezentowanych badań prowadzą do konkluzji, że można wyróżnić dwa odmienne rodzaje tych zach....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Marketing usług logistycznych

Marketing usług logistycznych

Urszula Chrąchol-Barczyk, Mariusz Jedliński, Grażyna Rosa
C.H. Beck
Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom zagadnień marketingu usług logistycznych, wskazanie jego istoty i specyfiki, uwarunkowań kierunków jego rozwoju, wykorzystania instrumentów marketingowych w usługach logistycznych.Przedmiotem rozważań jest zbadanie, jak się....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

Jan Witkor
C.H. Beck
Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji po....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań

Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań

Aleksandra Burgiel (redakcja), Ewa Kieżel (redakcja)
C.H. Beck
Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla menedżerów oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu firm handlowy....
 
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Interes spółki w prawie polskim i europejskim
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Interes spółki w prawie polskim i europejskim

Iwona Gębusia
C.H. Beck
Monografia dr Iwony Gębusi dotyczy jednej z najbardziej kontrowersyjnych i niejasnych normatywnych kategorii prawa spółek handlowych jaką jest interes spółki. Jest to wprawdzie klauzula generalna, a więc pojęcie ze swej istoty nie ostre, to jednak w jej rozumieniu ogniskuje się naturalny konflikt in....
 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo transportowe morze ląd powietrze

Prawo transportowe morze ląd powietrze

Dominika Wetoszka
C.H. Beck
Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Coroczna o....
 
98,10 zł
109,00 zł
Więcej
Agroturystyka w agrobiznesie

Agroturystyka w agrobiznesie

Damian Knecht
C.H. Beck
istota i zadania agroturystyki i agrobiznesu sfery działalności agrobiznesu organizacja i obsługa ruchu turystycznego na wsi społeczny i ekonomiczny wymiar działalności turystycznej instytucjonalne czynniki rozwoju marketing i rynek rozwój agroturystyki w Polsce
 
33,31 zł
37,00 zł
Więcej
E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi

C.H. Beck
Publikacja „E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi” pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość dla podnoszenia jakości ży....
 
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Marketing doświadczeń w internecie

Marketing doświadczeń w internecie

Agnieszka Kacprzak
C.H. Beck
Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie możliwości przeniesienia koncepcji marketingu doświadczeń, stanowiącego nowy paradygmat patrzenia na ofertę przedsiębiorstwa i jego strategię marketingową, na grunt e-biznesu. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile jest możliwe zastosowanie....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Rozporządzenie UE 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rozporządzenie UE 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu....

Piątek Stanisław
C.H. Beck
.Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2120 z 25.11.2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usł....
 
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego

Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatn....

Sylwia Kaczyńska
C.H. Beck
Książka stanowi pierwsze polskie monograficzne opracowanie odnoszące się do kwestii zarządzającego portem lotniczym w zakresie prawa publicznego i prywatnego. Porusza ono kwestie teoretyczne oraz praktyczne, łącznie z wnioskami w zakresie optymalnych regulacji prawnych w obszarze odpowiedzialności c....
 
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Marketing przyszłości

Marketing przyszłości

Grażyna Rosa
C.H. Beck
W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych, należy bardzo wnikliwie analizować mechanizmy kształtujące zachowania konsumentów i prowadzić profesjonalne, nowoczesne działania marketingowe.Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybl....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Po....

Kurkliński Lech
C.H. Beck
Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju.Za cel monografii przyjęto zatem pokazanie związków czynników kulturowych - zwłaszcza kultur naro....
 
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych

Przemysław Banasik (redakcja), Roman Sobiecki (redakcja)
C.H. Beck
Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd też w dru....
 
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

Helmut Pernsteiner (redakcja), Jerzy Węcławski (redakcja)
C.H. Beck
Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na obszernej literaturze światowej oraz wtórnych danych statystycznych. Przedstawiono w niej pojęcie i znaczen....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości.

Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości.

Tomasz Mickiewicz, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica
C.H. Beck
Monografia została oparta na wynikach ogólnopolskiego projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN). Zebrany w ten sposób materiał badawczy posłużył przygotowaniu opracowania łączącego zagadnienie wspierania przedsiębiorczości przez JST szczebla gminnego, polityk rozwojo....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Andrzej Gospodarowicz
C.H. Beck
.
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Zaufanie w organizacji innowacyjnej

Zaufanie w organizacji innowacyjnej

Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka
C.H. Beck
Globalizacja, wirtualizacja i sieciowość rzeczywistości gospodarczej powodują konieczność zawierzenia intencjom i rezultatom działań partnerów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tendencje te generują zwiększenie zapotrzebowania na zaufanie w tych relacjach. Zaufanie jest między inny....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Inżynieria zarządzania III

Inżynieria zarządzania III

Ireneusz Durlik, Krzysztof Santarek
C.H. Beck
Książka oddawana do rąk czytelników stanowi trzeci tom publikacji pod ogólnym tytułem Inżynieria zarządzania (pierwsze dwa tomy ukazały się nakładem Wydawnictwa Placet) i jest adresowana do studentów studiów II stopnia (magisterskich), III stopnia (doktorskich) i podyplomowych na studiach techniczny....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Vademecum dyrektora instytucji kultury

C.H. Beck
Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku. Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów zwią....
 
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Samorządowe centra usług wspólnych Tworzenie i funkcjonowanie + CD
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Samorządowe centra usług wspólnych Tworzenie i funkcjonowanie + CD

Elżbieta Garczarek
C.H. Beck
Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Pierwszy na runku poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW. Zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania.Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewnienie wspólne....
 
125,10 zł
139,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia