Facebook

Rabat 27% na urodziny profinfo.pl

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o KRS

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz
Promocja!

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz

Agnieszka Michnik
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy, na podstawie której działa Krajowy Rejestr Sądowy. W opracowaniu wskazano wątpliwości interpretacyjne mogące pojawiać się w związku ze stosowaniem poszczególnych przepisów oraz zaprezentowano możliwości ich rozwiązania. Uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone w wielokrotnie nowelizowanej ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 1 czerwca 2013 r.

W książce powołane zostały najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłe na tle omawianych przepisów. Przedstawiono również poglądy doktryny z zaznaczeniem kwestii kontrowersyjnych budzących wątpliwości w praktyce.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest do praktyków, w tym sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zainteresuje również teoretyków prawa.

94,17 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 103,20 zł
129,00 zł
Więcej
RODO 2018 w firmie i księgowości
Promocja!

RODO 2018 w firmie i księgowości

Wiedza i Praktyka

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zmodyfikowały regulacje ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Nowe przepisy wprowadzają dużo zmian, które dotyczą też służb finansowo-księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych. Poznaj je.

39,21 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł
49,00 zł
Więcej
Koszty podatkowe w firmie

Koszty podatkowe w firmie

Ziółkowski Grzegorz
Infor Biznes

Praktyczny poradnik dotyczący prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów. rozliczenie samochodów kredyty i pożyczki świadczenia pracownicze koszty operacji finansowych odszkodowania i kary umowne koszty reprezentacji i reklamy VAT naliczony i należny korekta kosztówDefinicja kosztów uzyskania przychodów daje szerokie możliwości interpretacji poszczególnych stanów faktycznych. Świadczy o tym m.in. ogromna liczba interpretacji wydanych przez organy podatkowe. Nasz poradnik pomoże w prawidłowym oraz korzystnym rozliczeniu podatkowym. Przedstawiamy w sposób dokładny i przystępny przydatne przykłady, wzory księgowań oraz aktualne interpretacje i orzeczenia. Prezentujemy rozwiązania najbardziej zawiłych i aktualnych problemów dotyczących kosztów. Nie zabrakło również omówienia nowych rozwiązań, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., a dotyczą wyłączenia z kosztów wydatków zapłaconych gotówką. Całość oparta jest na praktycznym, wieloletnim doświadczeniu doradcy podatkowego. Publikacja przydatna księgowym, pracownikom biur rachunkowych, przedsiębiorcom oraz urzędnikom skarbówki.W opracowaniu m.in.: rozliczenie różnego rodzaju samochodów użytkowanych w działalności koszty otrzymanych kredytów i pożyczek; różnego rodzaju świadczenia pracownicze; koszty operacji finansowych, odszkodowania i kary umowne, koszty reprezentacji i reklamy VAT naliczony i należny korekta kosztów

89,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej
Inwentaryzacja w firmie
Promocja!

Inwentaryzacja w firmie

Infor

Przepisy ustawy o rachunkowości poświęcają stosunkowo niewiele miejsca problematyce inwentaryzacji. Aby inwentaryzację przygotować, przeprowadzić oraz rozliczyć prawidłowo i sprawnie, należy posiadać gruntowną wiedzę praktyczną i doświadczenie. Z niniejszej publikacji Czytelnik dowie się: •Jak często przeprowadzać inwentaryzację •Jaką metodę inwentaryzacji wybrać •Jakie są zadania poszczególnych osób (organów) zajmujących się inwentaryzacją •W jaki sposób rozliczyć różnice inwentaryzacyjne •Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas inwentaryzacji Materiał zawiera ponadto przykładową instrukcję inwentaryzacyjną, którą można dostosować do własnych potrzeb. Całość poparta licznymi wzorami zarządzeń, oświadczeń oraz przykładami

24,52 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,90 zł
29,90 zł
Więcej
Firma i jej ochrona
Promocja!

Firma i jej ochrona

Joanna Jowita Sitko
Wolters Kluwer Polska

<b>Stan prawny na <font color=green>30.10.2008 r.</font></b><br><br>Prezentowana monografia stanowi <strong>kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy</strong>, która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej ochrony, skutki wprowadzenia dualizmu oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. <b>Celem książki jest również wyjaśnienie wielu spornych w doktrynie kwestii</b>, dotyczących przede wszystkim charakteru prawa do firmy, momentu powstania i wygaśnięcia tego prawa, roli organu rejestrowego w procesie przestrzegania przepisów o firmie, interpretacji zasad prawa firmowego. Nowe polskie rozwiązania prawne dotyczące firmy zostały porównane z regulacjami obowiązującymi już od lat we Francji, w Niemczech oraz w Anglii.<br><br>W książce wykorzystano nie tylko orzecznictwo polskich sądów cywilnych, administracyjnych oraz Urzędu Patentowego, ale również <strong>orzecznictwo sądów zagranicznych</strong>, co stanowi ważną ilustrację prezentowanych zagadnień oraz problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.

45,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,40 zł
63,00 zł
Więcej
Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie
Archiwum

Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie

Ilona Penc-Pietrzak
Wolters Kluwer Polska

Książka ta może służyć jako podręcznik dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem, pomoże także menedżerom w kreatywnym tworzeniu koncepcji strategicznych i ich profesjonalnej implementacji w warunkach burzliwego otoczenia.

50,37 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania
Promocja!

Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania

Józef Frąckowiak
Wolters Kluwer Polska

Monografia podsumowująca 15 lat obowiązywania Kodeksu spółek handlowych.

101,47 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi
Promocja!

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Jacyszyn, Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Lidia S...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.

47,45 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 52,00 zł
65,00 zł
Więcej
Handlowe spółki osobowe
Promocja!

Handlowe spółki osobowe

Andrzej Kidyba
Wolters Kluwer Polska

Czwarte, zaktualizowane wydanie uzupełnione o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego !

101,47 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Promocja!

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Borkowski
Wolters Kluwer Polska

W niniejszej monografii analizie poddane zostały zasady, na jakich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana w stosunkach z podmiotami trzecimi. Podstawowe znaczenie mają rozważania dotyczące funkcjonowania zarządu, jako organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który umocowany jest m.in. do reprezentacji spółki. Rozważania zawarte w publikacji nie byłyby kompletne, gdyby nie obejmowały one również zasad reprezentowania spółki przez pełnomocników, w tym prokurentów.

Jednym z najważniejszych celów niniejszej monografii była kompleksowa analiza zagadnień związanych z reprezentacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór tematyki publikacji uzasadnia w szczególności znaczna liczba regulacji prawnych, które wymagają uwzględnienia w toku badania zasad reprezentacji takiej spółki. Publikacja stanowi próbę całościowego ujęcia zagadnienia reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem i wykorzystaniem w niezbędnym stopniu dotychczasowego orzecznictwa sądowego i dorobku doktryny.

Występowanie licznych zagadnień prawnych dotyczących zasad reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które wywołują poważne wątpliwości interpretacyjne, potwierdza także praktyka obrotu gospodarczego. Autor stara się więc uwzględnić nie tylko potrzeby rozwoju naukowego, ale ma również na względzie potrzeby praktyki obrotu gospodarczego. W publikacji wskazane zostały takie regulacje prawa Unii Europejskiej, które miały wpływ na postanowienia kodeksu spółek handlowych.

51,83 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 56,81 zł
71,00 zł
Więcej
Interes spółki w prawie polskim i europejskim
Promocja!

Interes spółki w prawie polskim i europejskim

Iwona Gębusia
C.H. Beck

Monografia dr Iwony Gębusi dotyczy jednej z najbardziej kontrowersyjnych i niejasnych normatywnych kategorii prawa spółek handlowych jaką jest interes spółki. Jest to wprawdzie klauzula generalna, a więc pojęcie ze swej istoty nie ostre, to jednak w jej rozumieniu ogniskuje się naturalny konflikt interesów wspólników większościowych oraz mniejszościowych, wspólników a wynajętych przez nich menedżerów spółki. Autorka stara się ustalić zobiektywizowaną treść pojęcia interesu spółki, możliwą do przyjęcia przez różne grupy interesu. Czyni to nie tylko przez analizę przepisów kodeksu spółek handlowych, ale także rozważa tzw. przepisy pozakodeksowe, obejmujące szczególne regulacje prawne z zakresu rynku kapitałowego (spółki publiczne), instytucje finansowe (np. banki), czy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prowadzona przez Autorkę analiza prawna pojęcia „interesu spółki” ma charakter bardzo rzetelny i pogłębiony. Obejmuje ona analizę nie tylko stanu polskiej doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego bądź innych sądów, ale także analizę poglądów doktryny i judykatury obcej, w szczególności z tzw. modelowych systemów prawnych tj. Anglii, Niemiec, Francji a także regulacji w ramach Unii Europejskiej. Monografię dr Iwony Gębusi należy rekomendować jako bardzo wartościowe opracowanie nie tylko osobom zajmującym się prawem spółek na płaszczyźnie akademickiej, ale przede wszystkim praktykom zwłaszcza adwokatom, radcom prawnym a także sędziom. Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński

103,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Podstawy finansowania spółki akcyjnej
Promocja!

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Wrze , Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Czesław Martysz, Janusz Ostaszewski, P...
Difin

Od Autorów: Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których analiza finansowa i rachunkowość jest nie tylko wymaganym rzemiosłem, ale również pasją i prowadzi do odkryć naukowych.

64,79 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,00 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo handlowe - spółki osobowe Skrypty
Promocja!

Prawo handlowe - spółki osobowe Skrypty

Mateusz Dróżdż
C.H. Beck

Skrypt przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych.W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz rekonstrukcji norm prawnych wiążących podmioty, do których znajdują zastosowanie postanowienia tego aktu. Opracowanie zawiera liczne przykłady, wzory, tabele, komentarze oraz kazusy, które w sposób obrazowy przedstawiają problematykę: spółek osobowych, Krajowego Rejestru Sądowego, prokury oraz firmy. Niniejszy skrypt poszerzono o dorobek orzecznictwa oraz najnowszą literaturę.Niniejsza publikacja skierowana jest do studentów, aplikantów oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego oraz handlowego. Może być również wykorzystana w praktyce orzeczniczej sądów oraz pracy przedsiębiorców, adwokatów oraz radców prawnych.

39,21 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł
49,00 zł
Więcej

Ustawa o KRS

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to zbiór przepisów, które regulują kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego jako rejestru publicznego, który prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obecnie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia swojej działalności gospodarczej w KRS bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Celem ustawy o KRS jest to, aby jak najwięcej jednostek było wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po to by procedura rejestracyjna była ujednolicona. KRS jest jawny, każdy obywatel ma prawo zapoznać się z danymi systemu.

Struktura rejestru

W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzą:

  1. rejestr przedsiębiorców,
  2. rejestr stowarzyszeń i fundacji,
  3. rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie zasadnicze funkcje:

  • informacyjną
  • legalizacyjną

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym i spełnia w tym kontekście funkcję informacyjną. Funkcja legalizacyjna zaś świadczy o tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę