Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Scholar

Założone w 1991 roku Wydawnictwo Naukowe Scholar od lat publikuje dzieła najwybitniejszych polskich autorów z obszaru psychologii, politologii, socjologii, filozofii, historii, ekonomii i wielu innych, ze szczególnym uwzględnieniem podręczników akademickich. Książki Wydawnictwa Naukowego Scholar to ponad 1300 publikacji – e-booki i wersje papierowe - po które chętnie sięgają zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci oraz doktoranci. Wydawnictwo Scholar specjalizuje się również w wydawaniu periodyków oraz publikacji cyklicznych.

Wydawnictwo Naukowe Scholar za jeden z głównych celów obrało popularyzację dorobku polskich badaczy i naukowców na całym świecie, jednocześnie w dorobku wydawnictwa znajduje się długa lista przekładów na język polski najbardziej znanych zagranicznych pozycji z obszaru nauk humanistycznych. W celu reali...

Założone w 1991 roku Wydawnictwo Naukowe Scholar od lat publikuje dzieła najwybitniejszych polskich autorów z obszaru psychologii, politologii, socjologii, filozofii, historii, ekonomii i wielu innych, ze szczególnym uwzględnieniem podręczników akademickich. Książki Wydawnictwa Naukowego Scholar to ponad 1300 publikacji – e-booki i wersje papierowe - po które chętnie sięgają zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci oraz doktoranci. Wydawnictwo Scholar specjalizuje się również w wydawaniu periodyków oraz publikacji cyklicznych.

Wydawnictwo Naukowe Scholar za jeden z głównych celów obrało popularyzację dorobku polskich badaczy i naukowców na całym świecie, jednocześnie w dorobku wydawnictwa znajduje się długa lista przekładów na język polski najbardziej znanych zagranicznych pozycji z obszaru nauk humanistycznych. W celu realizacji założonych celów podejmuje współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, uczelniami i instytucjami, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czy Instytut Nauk Prawnych PAN.

Publikacje Wydawnictwa Naukowego Scholar w księgarni Profinfo.pl

W ofercie księgarni internetowej Profinfo.pl znajduje się szeroki zbiór zawierający najbardziej wartościowe pod kątem merytorycznym oraz edytorskim książki Wydawnictwa Scholar. Znaleźć tu można zarówno pozycje naukowe m.in. o tematyce makro i mikroekonomicznej, jak również psychologicznej, czy politologicznej, dostępne w języku polskim i angielskim. Nasza bogata oferta jest na bieżąco aktualizowana i regularnie rozszerzana o najnowsze publikacje Wydawnictwa Scholar. W księgarni Profinfo.pl dostarczamy najlepszej jakości materiały naukowe w świetnych cenach, dodatkowo dbając o dedykowane oferty specjalne dla aplikantów i studentów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce
Promocja!
Promocja!

Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce

J.Maciej Nowak
Scholar
Procesy i zdarzenia obserwowane w ostatnich latach na świecie wymagają adekwatnej odpowiedzi naukowej. Jedną z jej form jest redefiniowanie, dostosowywanie wcześniejszych koncepcji teoretycznych. Dotyczy to również wyzwań, wobec których stają miasta i polityka miejska. Coraz bardziej zauważalne zmia....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Zarządzanie Publiczne 3 (57) 2021
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie Publiczne 3 (57) 2021

Scholar
Zarządzanie Publiczne 3 (57) 2021
17,84 zł
21,00 zł
Więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Promocja!
Promocja!

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Agnieszka Pacut
Scholar
Praca zawiera obszerne, stosunkowo szczegółowe omówienie kilku kluczowych zagadnień ogólnych, zwłaszcza rozwoju, przedsiębiorczości, instytucji, a obok nich szeregu kategorii odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej. Autorka odwołała się do bogatego zasobu literatury, co pozwoliło jej ująć s....
24,99 zł
29,40 zł
Więcej
Dezinformacja międzynarodowa
Promocja!
Promocja!

Dezinformacja międzynarodowa

Robert Kupiecki, Filip Bryjka, Tomasz Chłoń
Scholar
Książka zainteresuje badaczy stosunków międzynarodowych, sekurytologów, dyplomatów i politologów, a także medioznawców. Wszystkich tych, którzy na co dzień stykają się z potrzebą rozszyfrowywania różnych komunikatów z kraju i ze świata lub mierzą się z potrzebą selekcji informacji z mediów społeczno....
37,49 zł
44,10 zł
Więcej
Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl
Promocja!
Promocja!

Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl

Piotr Lityński
Scholar
Książka jest podsumowaniem ostatniej części badań prowadzonych w ramach projektu naukowego, który obejmował różne aspekty skutków finansowych urban sprawl dla poszczególnych kategorii podmiotów w Polsce. Przywołanie i omówienie wcześniejszych badań własnych w tym zakresie (odnoszących się do budżetu....
24,99 zł
29,40 zł
Więcej
Polityka fiskalna dla regeneracji
Promocja!
Promocja!

Polityka fiskalna dla regeneracji

Michał Możdżeń, Jan Zygmuntowski
Scholar
Książkę traktujemy jako głos polemiczny w dyskusji na temat pożądanego kształtu polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych. Adresujemy ją do aktywnych uczestników tej debaty w Polsce, gdzie argumenty krytyczne wobec rozważań wobec głównego nurtu ekonomii nie wybrzmiewają z wystarczającą mocą. Ponadt....
26,78 zł
31,50 zł
Więcej
Przywództwo w administracji publicznej
Promocja!
Promocja!

Przywództwo w administracji publicznej

Katarzyna Baran, Stanisław Mazur
Scholar
Tego typu przeglądowe i porządkujące pozycje są niezwykle ważne i potrzebne zarówno dla badaczy jak i szerszego grona czytelników. Funkcjonują one jako swoiste „drogowskazy” czy punkty orientacyjne w gąszczu szczegółowych studiów i analiz. Wyróżniającą zaletą tej konkretnej monografii jest sposób po....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP
Promocja!
Promocja!

Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP

Zbigniew Gromek
Scholar
Zasada samodzielności to fundament samorządu terytorialnego w Polsce. Celem publikacji jest szczegółowa rekonstrukcja zasady samodzielności samorządu terytorialnego w jej kształcie nadanym przez Konstytucję RP z 1997 r. Autor poddał analizie zarówno treść zasady samodzielności, jak i wszystkie jej p....
74,97 zł
88,20 zł
Więcej
Surogacja rzeczowa
Promocja!
Promocja!

Surogacja rzeczowa

Bartłomiej Woźniak
Scholar
Autor wykazuje się pogłębioną wiedzą prawniczą z zakresu prawa rzymskiego, angielskiego, polskiego, a także międzynarodowego i obejmującego instrumenty harmonizacji powiernictwa w europejskiej kulturze prawnej. Tekst cechuje duża staranność w doborze i analizie źródeł, zarówno historycznych, jak i p....
49,98 zł
58,80 zł
Więcej
Handel rolno-żywnościowy krajów Unii Europejskiej w warunkach współpracy transatlantyckiej
Promocja!
Promocja!

Handel rolno-żywnościowy krajów Unii Europejskiej w warunkach współpracy transatlantyckiej

Karolina Pawlak
Scholar
Karolina Pawlak – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor uczelni na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym i konkurencyjnością międzynarodową sektora rolno-spożywczego oraz zastosowania....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Metody analityczne w ocenie jakości wody
Promocja!
Promocja!

Metody analityczne w ocenie jakości wody

Anna Gacek
Scholar
Jednym z najistotniejszym czynników degradujących środowisko naturalne są zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Substancje ropopochodne, czyli węglowodory ropopochodne (TPH) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), stanowią jedno z głównych źródeł skażenia wody i gleby.Ak....
26,78 zł
31,50 zł
Więcej
Nowy konstytucjonalizm
Promocja!
Promocja!

Nowy konstytucjonalizm

Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski
Scholar
Konstytucja jest dziś w centrum walki politycznej; każdy polityk ma na jej temat własne zdanie i nie sposób przyznać rację wszystkim. Ta książka jest przewodnikiem dla błądzącego Polaka, który chciałby wyjść z tego labiryntu. W przystępny sposób pokazuje, czym są konkurujące wizje konstytucji i jak....
41,95 zł
49,35 zł
Więcej
Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana
Promocja!
Promocja!

Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana

Konrad Burdziak
Scholar
Książka Konrada Burdziaka stanowi interesujące studium o charakterze dogmatyczno-prawnym dotyczące problematyki odpowiedzialności karnej osoby niepoczytalnej w kontekście możliwości zastosowania wobec niej normy sankcjonowanej. (…) Zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy osoba n....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa
Promocja!
Promocja!

Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa

Jacek Klich
Scholar
Konstrukcja każdego systemu ochrony zdrowia opiera się na podziale odpowiedzialności między społeczeństwo, reprezentowane z reguły przez instytucje publiczne (np. rządowe) i jednostki. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o reguły tego podziału stanowi przedmiot debat i intensywnych badań naukowych. (....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej

Karolina Borońska-Hryniewiecka
Scholar
Książka jest całościową analizą ważnej i skomplikowanej kwestii – roli parlamentów narodowych państw członkowskich w systemie politycznym Unii Europejskiej. (…) Autorka wykorzystuje swoją głęboką wiedzę, łącząc znajomość światowej literatury przedmiotu i systematyczne obserwacje europejskiej polityk....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Między obowiązkiem a przyzwolenienim
Promocja!
Promocja!

Między obowiązkiem a przyzwolenienim

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Scholar
Książka jest analizą zobowiązań nałożonych na państwa w ramach umowy międzynarodowej z dziedziny praw człowieka (Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – CEDAW) oraz zobowiązań państw członkowskich UE wynikających z systemu prawa integracyjnego. Oba te systemy prawne (uni....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Oblicza nudy szkolnej
Promocja!
Promocja!

Oblicza nudy szkolnej

Iga Kazimierczyk
Scholar
Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Wynika to częściowo z jego niejednoznaczności i złożoności , częściowo z braku zainteresowania badaczy. Książka Igi Kazimierczyk wypełnia tę lukę, pokazując, że zjawisko nudy zasługuje na uwagę i wymaga reakcji....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Dystynkcje muzyczne
Promocja!
Promocja!

Dystynkcje muzyczne

Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska, Kinga Zawadzka
Scholar
Książka rzuca światło na aktualne dyskusje dotyczące procesów kształtowania się klas społecznych w Polsce, tego, czy i na ile pozycja społeczna wiąże się ze sposobem, w jaki żyjemy: Co lubimy, gdzie bywamy, co nas interesuje? Kto słucha muzyki poważnej, a kto disco-polo? Kto łączy skrajne upodobania....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Polscy ekspaci w Dolinie Krzemowej
Promocja!
Promocja!

Polscy ekspaci w Dolinie Krzemowej

Marzena Sasnal
Scholar
Marzena Sasnal przybliża sytuację zawodową i życiową polskich wysoko wykwalifikowanych migrantów w Dolinie Krzemowej, światowym centrum zaawansowanych technologii. Przedstawia ich doświadczenia migracyjne, trudności oraz wyzwania, jakim na co dzień stawiają czoła, a także możliwości wynikające z życ....
23,64 zł
27,80 zł
Więcej
Jerzy Płażewski Tom 5
Promocja!
Promocja!

Jerzy Płażewski Tom 5

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski
Scholar
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla wielu osób pierwszy kontakt z wiedzą o filmie następował dzięki publikacjom Jerzego Płażewskiego. O dziejach kina uczyliśmy się z jego Historii filmu dla każdego (jej tytuł zmieniał się w kolejnych wydaniach), dzięki wcześniejszej książce poznawaliśmy Język f....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Masz prawo do mediacji w szkole
Promocja!
Promocja!

Masz prawo do mediacji w szkole

Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzy...
Scholar
To kolejna propozycja wydawnicza zawierająca uzupełnienie dotychczasowy opracowań na temat mediacji. Autorzy są przede wszystkim praktykami, ale i naukowcami, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem ze wszystkimi czytelnikami.
24,99 zł
29,40 zł
Więcej
Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach
Promocja!
Promocja!

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach

Marek Świstak
Scholar
Chiny inspirują do miana państwa o największej gospodarce i potencjale rozwojowym, co wymaga wykształcenia i ciągłego podtrzymywania zdolności modernizacyjnych w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym czy technologicznym. Zamiar ten może okazać się próżny, jeżeli nadal w Chinach obecne będą....
37,49 zł
44,10 zł
Więcej
E-biznes
Promocja!
Promocja!

E-biznes

Tomasz Bober
Scholar
W swej pracy autor wyczerpująco przedstawia istotę e-biznesu, jego rodzaje, formy oraz modele. Szczególną uwagę zwraca na rolę promocji w sieci, która pomaga w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Podjęta przez autora jest niezwykle ważna dla gospodarki i społeczeństwa.Główne atuty książki to: spó....
17,85 zł
21,00 zł
Więcej
Zbrodnie przeciwko ludzkości
Promocja!
Promocja!

Zbrodnie przeciwko ludzkości

Andrzej Bryl
Scholar
Międzynarodowe trybunały karne mają już wprawdzie dosyć długą historię, ale ich szczególny rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a swoistym zwieńczeniem tego procesu było podpisanie Statutu Rzymskiego i powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Jurysdykcja tego organu ob....
67,83 zł
79,80 zł
Więcej
Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020

Scholar
Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020
17,84 zł
21,00 zł
Więcej
Studia Regionalne i Lokalne 2 (84) 2021
Promocja!
Promocja!

Studia Regionalne i Lokalne 2 (84) 2021

Scholar
Robert Pyka: Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie KatowicEwa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki: Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego....
17,84 zł
21,00 zł
Więcej
Wizje gospodarki dobrze urządzonej
Promocja!
Promocja!

Wizje gospodarki dobrze urządzonej

Juliusz Gardawski
Scholar
Mocną stroną pracy jest prezentacja wyników badań porównawczych dotyczących świadomości ekonomicznej młodzieży polskiej i niemieckiej, zrealizowanych w latach 2016–2017, z uwzględnieniem kontekstu badań świadomości społeczeństwa polskiego prowadzonych od roku 1980. Dzięki temu zabiegowi możliwe jes....
37,49 zł
44,10 zł
Więcej
Zarządzanie Publiczne 1 (51) 2020
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie Publiczne 1 (51) 2020

Scholar
Marcin Kautsch: A Dual Approach to Exercising Statutory Supervision over Hospitals in Poland Piotr Rajfur, Joanna Rajfur, Katarzyna Hys: The Analysis of Births and Household Poverty Levels with the Consideration of the Material Effect of the ‘Family 500 Plus’ Programme Małgorzata Dec-Kruczkowska....
17,84 zł
21,00 zł
Więcej
Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia
Promocja!
Promocja!

Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia

Krzysztof Firlej, Mierzejewski Mateusz
Scholar
Monografia poświęcona jest ważnemu problemowi z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk ekonomicznych. Teoria ekonomii poszukuje odpowiedzi na pytania o współdzielenie dóbr, prawo własności i pochodne od nich koszty zewnętrzne. (…) Autorzy diagnozują obszary życia gospodarczego, w których....
21,42 zł
25,20 zł
Więcej
Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły
Promocja!
Promocja!

Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły

Agnieszka Burnos, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula
Scholar
Autorzy książki podejmują fundamentalne zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania współczesnej szkoły w czterech blokach tematycznych:– Wspieranie ucznia w procesie przyswajania wiedzy, analiza czynników sprzyjających i niekorzystnych – Wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym....
41,95 zł
49,35 zł
Więcej
Obok rzeczywistości
Promocja!
Promocja!

Obok rzeczywistości

Reni Wagner
Scholar
Autorka poruszającego dziennika noszącego tytuł Obok rzeczywistości… to trzydziestokilkuletnia kobieta, żona i matka, mistrzyni Niemiec w konkursie wizażystek. Niespodziewanie dla siebie i bliskich zapadła na chorobę psychiczną pół roku po urodzeniu córeczki. Jej świat i życie odwróciły się o sto os....
19,64 zł
23,10 zł
Więcej
Epidemiologia
Promocja!
Promocja!

Epidemiologia

Peneloppe Webb, AndrewPage Bain Chris.
Scholar
Po pierwsze, chcemy zapewnić studentom dobre zrozumienie podstawowych zasad wspólnych dla wszystkich obszarów epidemiologii, z dużym naciskiem na stronę praktyczną, w tym badanie chorób zarówno zakaźnych, jak i przewlekłych, a także na zdrowie publiczne i epidemiologię kliniczną. Pragniemy też ukaza....
107,10 zł
126,00 zł
Więcej
Zarządzanie Publiczne 3 (53) 2020
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie Publiczne 3 (53) 2020

Scholar
The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-Co V-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey ReportThe University's Social Responsibility During the Covid-19 Pandemic: A Case StudyStakeholder Analysis in the Context of Healthcare Entity Managers' Acti....
17,84 zł
21,00 zł
Więcej
Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej
Promocja!
Promocja!

Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej

Maciej Nowak
Scholar
Określenie roli prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi zadanie trudne, wymagające odwołania się do zróżnicowanych (także nie zawsze wzajemnie spójnych) punktów widzenia. W niniejszej książce przedstawiono kluczowe dla tego zagadnienia perspektywy i problemy.Ze Wstępu Prawa pla....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Promocja!
Promocja!

Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw

Urszula Cur
Scholar
Praca jest rezultatem doświadczeń zawodowych Autorki, która zajmowała się profilowaniem nieznanego sprawcy przestępstwa w ramach swojej aktywności zawodowej – psychologa policyjnego. Równocześnie książka posiada walory pracy naukowej, opartej na prawidłowościach psychologicznych wyjaśniających mecha....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych
Promocja!
Promocja!

Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych

Regina Lenart-Gansiniec
Scholar
Systematyczny przegląd literatury staje się normą oraz niezbędnym elementem każdego projektu badawczego w naukach społecznych. Niniejszy przewodnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zaplanowania, przeprowadzenia oraz rozpowszechnienia systematycznego przeglądu literatury. Ważnym elementem książ....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę