Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

UMCS

Wydawnictwo UMCS to uczelniana oficyna wydawnicza założona w 1946 roku jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Jest ona obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Roczna liczba publikacji oficyny wydawniczej UMCS to ponad 200 tytułów.  

Publikacje wydawnictwa UMCS dotyczą bardzo szerokiego i różnorodnego spektrum tematycznego, odpowiadającego dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości, a także czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Oficyna publikuje również prace zbiorowe, informatory oraz materiały...

Wydawnictwo UMCS to uczelniana oficyna wydawnicza założona w 1946 roku jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Jest ona obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Roczna liczba publikacji oficyny wydawniczej UMCS to ponad 200 tytułów.  

Publikacje wydawnictwa UMCS dotyczą bardzo szerokiego i różnorodnego spektrum tematycznego, odpowiadającego dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości, a także czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Oficyna publikuje również prace zbiorowe, informatory oraz materiały pokonferencyjne. Część wydawnictw to książki przygotowane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych (wydawnictwa albumowe, teksty publicystyczne, eseistyka literacka, historyczna, socjologiczna itp.).

Podstawową misją Wydawnictwa UMCS jest publikowanie i rozpowszechnianie badań naukowych pracowników Uniwersytetu w postaci prac monograficznych i dzieł zbiorowych oraz syntez, a także udostępnianie studentom i zainteresowanym daną tematyką podręczników i materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

Niektóre książki UMCS wydało wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Wydawnictwo stale współpracuje również z Muzeum Lubelskim, przygotowując katalogi, będące ważnym uzupełnieniem wystaw muzealnych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Metody terapii logopedycznej
Promocja!
Promocja!

Metody terapii logopedycznej

Urszula Mirecka, Aneta Domagała
UMCS
Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było. O....
107,10 zł
126,00 zł
Więcej
Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori
Promocja!
Promocja!

Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori

Sabina Guz
UMCS
W książce ukazano, jak w przedszkolu i szkole dzieci kształcone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori stopniowo odkrywają tajniki geometrii, korzystając pod kierunkiem nauczyciela ze specyficznych dla tego systemu edukacyjnego rozwojowych materiałów dydaktycznych. Są to środki, które, um....
46,41 zł
54,60 zł
Więcej
Logopedia Teoria zaburzeń mowy Podręcznik akademicki
Promocja!
Promocja!

Logopedia Teoria zaburzeń mowy Podręcznik akademicki

Stanisław Grabias, Marek Kurkowski
UMCS
Podręcznik ten zawiera spójną i wyczerpującą interpretację zaburzeń mowy. Publikujemy go z przekonaniem, że współczesna logopedia jest w stanie satysfakcjonująco diagnozować zaburzenia mowy, budować program terapii i prowadzić terapię. Mamy też nadzieję, że dotrze on do słuchaczy tych kierunków stud....
53,55 zł
63,00 zł
Więcej
Technologia informacyjna Matariały do ćwiczeń
Promocja!
Promocja!

Technologia informacyjna Matariały do ćwiczeń

Zbigniew Pastuszak
UMCS
Barry L. Beyerstein, współautor książki 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior obala mit, zgodnie z którym statystyczny mieszkaniec Ziemi miałby wykorzystywać w życiu codziennym jedynie 10% mózgu. Z przedstawionych badań wynika, że używamy pra....
80,33 zł
94,50 zł
Więcej
Prawne aspekty ochrony rolnych zasobów naturalnych przed inwazyjnymi gatunkami obcymi
Promocja!
Promocja!

Prawne aspekty ochrony rolnych zasobów naturalnych przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Emilia Nawrotek
UMCS
Recenzowana praca ma istotny walor naukowy. Jest ona studium problematyki z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa rolnego. Zestawienie ze sobą problemów natury teoretycznej, analizy rozważań przyjętych w danym systemie prawa, modelu prawnej ochrony różnorodności biologicznej oraz bardziej praktyc....
30,35 zł
35,70 zł
Więcej
Aspiracje rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnościami. Struktura i uwarunkowania
Promocja!
Promocja!

Aspiracje rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnościami. Struktura i uwarunkowania

Janusz Kirenko
UMCS
(…) chcę pogratulować Autorowi tego pokaźnych rozmiarów dzieła, którego przekaz, obok wielu innych, niesie ze sobą co najmniej takie współczesne ujęcie: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami są niezastąpionymi podmiotami w każdym aspekcie życia swoich dzieci, także myślenia o ich przyszłości. Stąd....
71,40 zł
84,00 zł
Więcej
Dla dobra dziecka…
Promocja!
Promocja!

Dla dobra dziecka…

Barbara Kalinowska-Witek
UMCS
Autorka skupia się na dokonaniach czterech – niegdyś bardzo znanych – osób: Stanisława Markiewicza, Henryka Jordana, ks. Bronisława Markiewicza oraz Kazimierza Jeżewskiego. Kwestie biograficzne tych działaczy traktuje marginalnie, często jako tło, gdyż głównym przedmiotem dociekań są sprawy wychowan....
37,49 zł
44,10 zł
Więcej
Wpływ międzykanałowego różnicowania cen na wybór kanału zakupu przez konsumentów
Promocja!
Promocja!

Wpływ międzykanałowego różnicowania cen na wybór kanału zakupu przez konsumentów

Ilona Bondos
UMCS
Przedmiot przedstawionej do recenzji monografii jest z pewnością niebanalny i to z kilku powodów. Po pierwsze, dotyczy różnicowania cen, które nie doczekało się, jak dotąd, opracowania monograficznego w języku polskim. Po drugie, Autorka przedstawia problem różnicowania cen w kontekście wielokanałow....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym
Promocja!
Promocja!

Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym

Magdalena Budyn-Kulik
UMCS
Książka Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym jest dziełem nowatorskim, otwierającym nowe przestrzenie refleksji nad prawem karnym […]. Autorka nie wykorzystuje bowiem utartych schematów, nie podąża utartymi ścieżkami, lecz tworzy i wyznacza nowe. Określone przez Autor....
49,98 zł
58,80 zł
Więcej
Authors of Their Own Develpoment Montessori school graduates
Promocja!
Promocja!

Authors of Their Own Develpoment Montessori school graduates

Beata Bednarczuk
UMCS
The Author undertook the difficult task which is both the multidimensional formulation and the integral revelation of the main issues of contemporary school education in the light of the title problem of the book. This volume allows us to get familiar with the theoretical conception presenting an in....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań
Promocja!
Promocja!

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka
UMCS
Niniejszy zbiór zadań adresowany jest do osób zainteresowanych poznaniem podstawowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego. Zadania zostały uporządkowane w bloki tematyczne umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności z zakresu: klasyfikacji aktywów i pa....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej. Propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów
Promocja!
Promocja!

Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej. Propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów

Alicja Lisiecka
UMCS
Otwarcie się na inność, dialog i rzeczywiste zainteresowania ludzi umożliwia objęcie myślą estetyczno-pedagogiczną także obszaru ich codziennych doświadczeń, a w dalszej perspektywie wprowadzanie doń efektywnych i pożądanych zmian. Ujmowanie sztuki wysokiej i popularnej jako kontinuum lub sieci daje....
28,56 zł
33,60 zł
Więcej
Budowanie znaczeń dydaktyki W sześćdziesiątą rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagog
Promocja!
Promocja!

Budowanie znaczeń dydaktyki W sześćdziesiątą rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagog

Beata Bednarczuk, Krystyna Kusiak, Teresa Parczewska
UMCS
Treść publikacji wnosi nowe spojrzenie na zagadnienia z zakresu dydaktyki. Przedstawione kwestie w kontekście dorobku naukowego i programowego pracowników Katedry Dydaktyki wypełniają lukę w literaturze naukowej, ważnej dla rozwijania myśli pedagogicznej, w tym dydaktyki jako subdyscypliny pedagogik....
46,41 zł
54,60 zł
Więcej
Logopedia Standardy postępowania logopedycznego
Promocja!
Promocja!

Logopedia Standardy postępowania logopedycznego

Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak
UMCS
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w logopedii, zgodnie z najnowszą wiedzą na temat biologicznych, umysłowych i społecznych uwarunkowań zabu....
80,33 zł
94,50 zł
Więcej
Manuel Joel (1826-1890).
Promocja!
Promocja!

Manuel Joel (1826-1890).

Agata Rybińska
UMCS
Książka stanowi pierwsze i jedyne, jak dotąd, monograficzne opracowanie biografii Manuela Joëla (1826–1890) – naukowca, filozofa religii, profesora w Żydowskim Seminarium Teologicznym we Wrocławiu, a w latach 1864–1890 rabina wrocławskiej gminy żydowskiej. Jego biografia kulturowa konstruowana jest....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Zarządzanie projektami inwestycji kapitałowych
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie projektami inwestycji kapitałowych

Jan Chadam, Łukasz Kański
UMCS
„Problematyka fuzji i przejęć w kontekście kreowania wartości we współczesnej gospodarce zwłaszcza w sektorach opartych na wiedzy stanowi jedno z bardziej interesujących i ciągle aktualnych zagadnień. Identyfikacja inwestycji kapitałowych jako projekt, a w konsekwencji stosowanie w odniesieniu do ta....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Smart company
Promocja!
Promocja!

Smart company

Wojciech Lutek, Jarosław Banaś, Zbigniew Pastuszak
UMCS
W przedłożonej do recenzji monografii autorzy podjęli próbę zdefiniowania roli i znaczenia przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w budowaniu przyjaznego mieszkańcom organizmu miejskiego. […] Zamierzenia badawcze autorów oceniam jako wartościowe z naukowego i....
57,12 zł
67,20 zł
Więcej
Z polskim w świat Część 2 Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego
Promocja!
Promocja!

Z polskim w świat Część 2 Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka
UMCS
Po sukcesie pierwszej części podręcznika „Z polskim w świat” czytelnik otrzymuje oczekiwaną i jakże potrzebną część drugą. Koncepcyjnie i metodycznie przemyślane dzieło Autorek związanych z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS jest dopełnieniem i twórczą kontynuacją częś....
83,90 zł
98,70 zł
Więcej
Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
Promocja!
Promocja!

Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim

Justyna Misiągiewicz
UMCS
Publikacja Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim jest niezwykle oryginalną, wręcz unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Pogłębiona analiza badawcza, połączona z niezwykłą wręcz szczegółowością, a przy tym spójnością wywodu, powoduje, że powinna ona być obowiązkową lek....
53,55 zł
63,00 zł
Więcej
Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej
Promocja!
Promocja!

Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej

Wojciech Ziętara
UMCS
Historia powstania i rozwoju think tanków sięga przełomu XIX i XX wieku, jednak ich znaczący rozwój ilościowy nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Współcześnie najwięcej organizacji doradczych na świecie funkcjonuje w USA, które posiadają wyjątkowy potencjał organizacyjny i uczestniczą w kreowaniu a....
30,35 zł
35,70 zł
Więcej
Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego
Promocja!
Promocja!

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka
UMCS
Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii....
74,97 zł
88,20 zł
Więcej
Zarządzanie inkluzywne jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozowju
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie inkluzywne jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozowju

Bogusław Gulski
UMCS
W pracy zidentyfikowano przesłanki, z których wynika, iż w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych, ukształtowanych w dużym stopniu pod wpływem ideologii neoliberalizmu, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ będzie obarczona wieloma trudnościami. Ponadto, wykorzystując elementy....
28,56 zł
33,60 zł
Więcej
Konstrukcja normatywna
Promocja!
Promocja!

Konstrukcja normatywna

Katarzyna Hanas
UMCS
„Dobro dziecka” i ciągle ponawiane dookreślanie tej konstrukcji normatywnej, zwłaszcza w procesie sądowego stosowania prawa, ma współcześnie szczególne znaczenie. Mimo zmian prawnych, waloryzujących ochronę praw dziecka, należy podkreślić, że dynamika społeczna, zmiany zachodzące w szeroko rozumiany....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji
Promocja!
Promocja!

Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji

Anna Rakowska
UMCS
Autorka podjęła się naświetlenia interesującego i niezmiernie aktualnego problemu. Książkę można ocenić wysoko zarówno z uwagi na warsztat naukowy, jak i ze względu na to, że może ona potencjalnie zainteresować i przyciągnąć bardzo różnych czytelników – w tym naukowców, praktyków biznesu, a także os....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Finansowe czynniki i konsekwencje różnicowania składu osobowego zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych
Promocja!
Promocja!

Finansowe czynniki i konsekwencje różnicowania składu osobowego zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych

Anna Wawryszuk-Misztal
UMCS
Recenzowana książka […] dotyczy aktualnej i ciekawej problematyki, jeszcze nie w pełni rozpoznanej na gruncie polskim. Z tych względów może być pozycją użyteczną dla teoretyków i praktyków zajmujących się nadzorem korporacyjnym i finansami przedsiębiorstw.prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwe....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego.
Promocja!
Promocja!

Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego.

Bartosz Zalewski
UMCS
„Monografia autorstwa Bartosza Zalewskiego jest interesująca i bardzo rzetelnie opracowana. Niewątpliwie stanowi poważne osiągnięcie naukowe. Autor przedstawił kompleksowe studium poświęcone ustawodawstwu Konstantyna Wielkiego zbadanemu pod kątem humanitas. Wywody Bartosza Zalewskiego, jasne i logic....
39,27 zł
46,20 zł
Więcej
Poufność mediacji - analiza teoretycznoprawna
Promocja!
Promocja!

Poufność mediacji - analiza teoretycznoprawna

Paweł Kłos
UMCS
„…monografia ma charakter naukowy, w którym Autor przedstawił trafną i rzetelną analizę teoretycznoprawną zasady poufności, jako konstrukcyjnej zasady mediacji oraz analizę normatywnej zawartości zasady poufności mediacji. Monografia ma szczególne znaczenie ze względu na postępującą instytucjonaliza....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Fiskalne i pozafiskalne funkcje podatków dochodowych w państwach UE
Promocja!
Promocja!

Fiskalne i pozafiskalne funkcje podatków dochodowych w państwach UE

Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
UMCS
Monografia stanowi interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające szereg aktualnych problemów z zakresu teorii podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i ich funkcji. Książka ta może być wykorzystywana zarówno przez osoby prowadzące badania na ten temat, jak i przez dydaktyków....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Status prawny marszałka województwa.
Promocja!
Promocja!

Status prawny marszałka województwa.

Zdzisław Sobczak Jacek
UMCS
„Główna teza pracy polega na tym, że status prawny marszałka województwa, mimo stosunkowo krótkiego okresu, jaki minął od jego powołania, e w o l u u j e stosownie do zmian pozycji i zadań województwa samorządowego w systemie samorządu terytorialnego oraz warunków prawnych i politycznych, w jakich d....
26,78 zł
31,50 zł
Więcej
Eksperymentowanie z elementami analizy statystycznej w nauczaniu-uczeniu się biologii w szkole ponadpodstawowej
Promocja!
Promocja!

Eksperymentowanie z elementami analizy statystycznej w nauczaniu-uczeniu się biologii w szkole ponadpodstawowej

Barbara Chudzik, Maria Wójcik Anna
UMCS
„Podręcznik stanowi kompendium aktualnej wiedzy i cennych wskazówek dla nauczycieli biologii w szkołach ponadpodstawowych i studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Może być także inspiracją dla nauczycieli biologii i przyrody na niższych etapach edukacyjnych. P....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej

Magdalena Korzeniowska Anna
UMCS
Monografia Anny Korzeniowskiej pt. Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej – podobieństwa i różnice jest pozycją zawierającą elementy nowatorskie i uzupełniającą lukę na polskim rynku wydawniczym. Porusza zagadnienia ważne z makro- i mikroekonomicznego p....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
SARS-CoV-2 i COVID-19 Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym
Promocja!
Promocja!

SARS-CoV-2 i COVID-19 Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym

Agnieszka Demczuk
UMCS
Publikacja SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym to praca istotna przede wszystkim ze względu na wagę tematu, jego aktualność oraz syntetyczne ujęcie. O tym, jak temat jest istotny, Autorka przypomina słowami: „Tsunami dezinformacyjne stało s....
30,35 zł
35,70 zł
Więcej
Czyńcie sobie Ziemię poddaną - ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego
Promocja!
Promocja!

Czyńcie sobie Ziemię poddaną - ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego

Małgorzata Łuszczyńska
UMCS
Uważam, że całościowe spojrzenie na stosunek Kościoła katolickiego do ekologii pozwoli na wyeliminowanie pobieżnych i stereotypowych ocen, jakie niekiedy występują nawet w debacie naukowej. Szczególnie z tego powodu, że Autorka zawarła w swoich analizach dobrze uargumentowane wnioski końcowe, które....
28,56 zł
33,60 zł
Więcej
Nauczyciel - mistrz, sybaryta czy frustrat?
Promocja!
Promocja!

Nauczyciel - mistrz, sybaryta czy frustrat?

Elżbieta Flis-Czerniak, Beata Jarosz
UMCS
Książka Nauczyciel – mistrz, sybaryta czy frustrat? Rozważania humanistów wpisuje się w dyskusję o zadaniach, możliwościach, przeszkodach i barierach, z którymi stykają się nauczyciele w różnych przestrzeniach – rzeczywistych, wirtualnych, wewnątrzgrupowych i społecznych. Swoimi przemyśleniami, anal....
24,99 zł
29,40 zł
Więcej
Polityka pieniężna a finansowanie przedsiębiorstw
Promocja!
Promocja!

Polityka pieniężna a finansowanie przedsiębiorstw

Elżbieta Bukalska, Ilona Skibińska-Fabrowska
UMCS
Sformułowane przez autorki cele badawcze uważam za w pełni zasadne i zarówno merytorycznie, jak również metodologicznie uzasadnione. Hipotezy badawcze (może nie implicite) zostały również właściwie sformułowane i są one istotne z punktu widzenia wkładu w rozwój w dyscypliny ekonomia i finanse. Dobór....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Kampanie społeczne promujące zdrowie w Polsce w latach 1989-2020
Promocja!
Promocja!

Kampanie społeczne promujące zdrowie w Polsce w latach 1989-2020

Magdalena Pataj
UMCS
Monografia ukazuje (...) nie tylko złożoność i multidyscyplinarność rozumienia zdrowia oraz specyfiki jego promocji, ale także wyjaśnia zagadnienia związane z marketingiem społecznym i kampaniami społecznymi, a przede wszystkim pozwala na zapoznanie się z polskimi kampaniami społecznymi promującymi....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji
Promocja!
Promocja!

Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji

Ewa Stefaniuk Małgorzata
UMCS
Monografia może stanowić istotne źródło wiedzy oraz inspiracji nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, teorii, filozofii i socjologii prawa czy politologii, ale również wprost dla parlamentarzystów, przedstawicieli organów prawodawczych, tworzących akty prawa miejscowego czy ekspe....
37,49 zł
44,10 zł
Więcej
Marketing w planowaniu przestrzennym i urbanistyce
Promocja!
Promocja!

Marketing w planowaniu przestrzennym i urbanistyce

Anna Polska
UMCS
Narzędzia marketingowe jako narzędzie wzmacniania atrakcyjności miejsc na rynku coraz wyraźniej konkurujących ze sobą miast są coraz powszechniej stosowane przez podmioty zarządzające miastami w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Jednak w Polsce sytuacja jest inna. Narzędzia marketingowe są jes....
33,92 zł
39,90 zł
Więcej
Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzenia
Promocja!
Promocja!

Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzenia

Małgorzata Gulip
UMCS
„Główny problem surdopedagogiki i surdologopedii zawiera się w pytaniu: w jaki sposób pomóc dziecku z uszkodzonym słuchem przyswoić język wspólnoty społecznej, w której przyszło na świat? Uszkodzenie słuchu stanowi bowiem barierę, która blokuje naturalny proces przyswajania języka w toku komunikowan....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Dla dobra dziecka...
Promocja!
Promocja!

Dla dobra dziecka...

Barbara Kalinowska-Witek
UMCS
Autorka skupia się na dokonaniach czterech – niegdyś bardzo znanych – osób: Stanisława Markiewicza, Henryka Jordana, ks. Bronisława Markiewicza oraz Kazimierza Jeżewskiego. Kwestie biograficzne tych działaczy traktuje marginalnie, często jako tło, gdyż głównym przedmiotem dociekań są sprawy wychowan....
32,13 zł
37,80 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę