Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo Naukowe powstało 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS) jest częścią pionu organizacyjnego Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami WNUS są Rada Wydawnicza i Redaktor Naczelny/Dyrektor Wydawnictwa US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw.  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego publikuje i promuje prace naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne i informacyjne, a także inne wydawnictwa publikowane na potrzeby uczelni.

Publikacje Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w postaci dysertacji ha...

Wydawnictwo Naukowe powstało 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS) jest częścią pionu organizacyjnego Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami WNUS są Rada Wydawnicza i Redaktor Naczelny/Dyrektor Wydawnictwa US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw.  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego publikuje i promuje prace naukowe, podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne i informacyjne, a także inne wydawnictwa publikowane na potrzeby uczelni.

Publikacje Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w postaci dysertacji habilitacyjnych, konkretnych prac doktorskich oraz naukowych o charakterze monograficznym są wydawane w serii „Rozprawy i Studia”. Z kolei referaty i materiały konferencyjne są gromadzone w ramach serii „Materiały * Konferencje”.

Wydawnictwo Naukowe jest stałym uczestnikiem i prelegentem sympozjów, zjazdów oraz konferencji organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński (m.in. I Forum Samorządowym organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US przy ul. Cukrowej, VII Polskim Zjeździe Filozoficznym odbywające się na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej, Dni Otwarte Uniwersytetu Szczecińskiego, Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Festiwalu Nauki, Sympozjum pt. „Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku”, Targi Edukacji organizowane przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie).

WNUS jest częstym uczestnikiem branżowych imprez targowych (m.in. Poznańskie Dni Książki Naukowej, Targi Książki w Krakowie, Warszawskie Targi Książki), podczas których prezentowany jest bogaty dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym liczne książki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikacje wydawnictwa są również obecne na największych kiermaszach książki oraz podczas wielu spotkań autorskich.

RozwińZwiń
Sortuj:
Metody nauczania rachunkowości
Promocja!
Promocja!

Metody nauczania rachunkowości

Waldemar Gos, Beata Sadowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Edukacja na przełomie stuleci stanowi podstawę badań i refleksji teoretyków oraz praktyków, których zainteresowania dydaktyczno-badawcze sytuują się w różnych obszarach nauki. Proces kształcenia na poziomie szkoły wyższej powinien uwzględniać potrzeby obecnych studentów, a rolą kadry dydaktycznej je....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Hiperborejczycy czyli ludy cyrkumborealne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Hiperborejczycy czyli ludy cyrkumborealne

Karol Piasecki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Książka składa się z 2 tomów i sprzedawana jest w komplecie Tom 1 - str. 468 ISBN 9788379725021 Tom 2 - str. 397 ISBN 9788379725038Tytułowi Hiperborejczycy to lud występujący w greckiej mitologii, żyjący w krainie szczęśliwości „za Boreaszem”. Siedzibę tego boga starożytni Grecy lokowali najpierw....
127,50 zł
150,00 zł
Więcej
E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej
Promocja!
Promocja!

E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej

Agnieszka Tomaszewicz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
W monografii skupiono się przede wszystkim na zaprezentowaniu istoty e-administracji publicznej w ujęciu teoretycznym oraz na potencjalnych korzyściach i barierach wynikających z wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej. W pracy wykorzystano głównie źródła informacji....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Ewolucyjny system analizy danych
Promocja!
Promocja!

Ewolucyjny system analizy danych

Grzegorz Wojarnik
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
W związku z rosnącą popularnością i rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa inwestowaniem oraz spekulacją na giełdach papierów wartościowych, w pracy przeprowadzono eksperyment badawczy, który polegał na selekcji wskaźników analizy technicznej, wpływających na podejmowane decyzje inwestycyjne. Dane,....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu
Promocja!
Promocja!

Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu

Magdalena Soboń
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Internet, stanowiąc rewolucję w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, cieszy się rosnącą popularnością w obszarze wyszukiwania informacji o zdrowiu, które stając się coraz częściej tematem rozmów pacjentów z lekarzami, wpływają na istniejące relacje. W książce pokazano obraz tejże relacji w wa....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
W przestrzeni edukacji akademickiej
Promocja!
Promocja!

W przestrzeni edukacji akademickiej

Barbara Kromolicka, Hubert Kupiec
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szanowni Czytelnicy, z nieukrywaną satysfakcją i radością przygotowaliśmy drugą książkę w zaplanowanej serii wydawniczej „Pedagogika Szkoły Wyższej”. Seria ta powstała dość nieoczekiwanie, a mianowicie jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone w nauce polskiej w zakresie wsparcia czasopism. Ustalone pr....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości
Promocja!
Promocja!

Podstawy rachunkowości

Waldemar Gos
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Najważniejszym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Struktura podręcznika odzwierciedla wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmi....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19
Promocja!
Promocja!

Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19

Katarzyna Kozioł-Nadolna, Anna Suchocka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Celem monografii jest przedstawienie pracy zdalnej i jej uwarunkowań w organizacjach w trakcie globalnej epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19. Opracowanie jest heurystyczne i deskryptywne, jego celem jest aktualna charakterystyka pracy zdalnej, uwzględniająca zmiany w r....
34,00 zł
40,00 zł
Więcej
Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym
Promocja!
Promocja!

Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym

Krzysztof Flasiński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Algorytmy są obecne nie tylko w codziennej pracy dziennikarskiej, ale również w praktyce redaktorskiej. Wpływają na podejmowanie decyzji przez największych wydawców i graczy na rynku mediów oraz czytelników – niestety, nie zawsze w sposób jawny i przejrzysty. Algorytmy są stosunkowo nowym elementem....
34,00 zł
40,00 zł
Więcej
Po szkole
Promocja!
Promocja!

Po szkole

Sławomir Iwasiów
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Niniejsza książka powstawała etapami, między 2019 a 2020 rokiem. Złożyłem ją w całość z kilku powodów, z których teraz dwa wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze – można dzisiaj postawić taką tezę – edukacja w Polsce nie po raz pierwszy od 1989 roku znajduje się w momencie przełomowym i to nie tyl....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce
Promocja!
Promocja!

Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce

Beata Sadowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Logistyka to proces zarządzania sprawnym oraz efektywnym przepływem materiałów, surowców, wyrobów gotowych i informacji od miejsca ich pochodzenia, aż do punktu konsumpcji. Logistykę definiuje się jako zasadę „7W”: właściwy produkt, właściwy czas, właściwa ilość, właściwe miejsce, właściwy klient, w....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Zarządzanie finansami
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie finansami

Dariusz Zarzecki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Opracowanie jest głosem w dyskusji nad występowaniem odstępstw od hipotezy rynku efektywnego. Jego celem jest zbadanie, czy inwestując dywidendowo, można "pokonać rynek", czyli zrealizować ponadprzeciętne stopy zwrotu. W tym celu w pracy omówiono rozkład dziennych, miesięcznych i rocznych stóp zwrot....
72,25 zł
85,00 zł
Więcej
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych
Promocja!
Promocja!

Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych

Małgorzata Roszkiewicz, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Adam Sagan
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Problematyka doboru próby jest jedną z najczęściej poruszanych obszarów metodycznych w badaniach marketingowych. Strategie i schematy doboru są związane z rodzajem podejmowanych badań, charakterem losowanych lub wybieranych jednostek, ich dostępnością oraz stosowanymi metodami analizy danych. Zagadn....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Sytuacja społeczno-wychowawcza rodziny dziecka z mukopolisacharydozą
Promocja!
Promocja!

Sytuacja społeczno-wychowawcza rodziny dziecka z mukopolisacharydozą

Agata Chilman
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Mukopolisacharydozy (MPS) to grupa rzadkich genetycznych chorób metabolicznych, w których dochodzi do spichrzania, czyli patologicznego odkładania się cząsteczek w tkankach organizmu. W różnych typach MPS choroba może dotykać innych układów organizmu, mieć odmienne rokowania i przebieg, jednak we ws....
46,75 zł
55,00 zł
Więcej
Krótka teoria tarcz podatkowych
Promocja!
Promocja!

Krótka teoria tarcz podatkowych

Jolanta Iwin-Garzyńska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczególnymi cechami współczesnych czasów są narastająca niepewność i zmienność - niepewność potęgowana pandemią i okrucieństwem okresu niewiadomego. W takich warunkach miała medialną premierę tarcza podatkowa, zarówno ta mająca chronić przedsiębiorstwa w dobie kryzysu epidemicznego, jak i istotniej....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Metody i techniki heurystyczne w zarządzaniu projektami
Promocja!
Promocja!

Metody i techniki heurystyczne w zarządzaniu projektami

Hanna Soroka-Potrzebna
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Gwałtowność i zakres zmian, jakim podlega rynek zarówno w skali światowej, jak i lokalnej, stanowi podstawowe wyzwanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany wymuszają większą innowacyjność, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na projekty, które generują korzyści dla....
29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
Promocja!
Promocja!

Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Krzysztof Błoński, Burlita Augustyna, Jolanta Witek
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny rynek pracy mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców miast....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Miscellanea ekonomii nr 2
Promocja!
Promocja!

Miscellanea ekonomii nr 2

Józef Hozer, Wojciech Kuźmiński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
W niniejszej monografii zawarto rozważania, spostrzeżenia z zakresu ekonomii i ekonometrii. Rozważania te mają charakter zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny. Dotyczą problemów ogólnych, a także szczegółowych. Łączy je dążenie autorów do naukowego ujęcia otaczającej nas rzeczywistości. Wiele proc....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce
Promocja!
Promocja!

Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce

Sebastian Kokot
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Infrastruktura społeczna, w tym także infrastruktura sportowa, odgrywa współcześ­nie ważną rolę w funkcjonowaniu całych społeczeństw i jednostek. Powszechnie do­stępna infrastruktura sportowa sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej, co jest ważne o tyle, że coraz większy udział w wytwarzaniu PKB k....
29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner
Promocja!
Promocja!

Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner

Kalina Kukiełko-Rogozińska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Niniejsza książka jest opowieścią o pracach kanadyjskiej fotografki wojennej Rity Leistner. Nie jest to jednak prezentacja kilkunastu lat jej życia, w ciągu których niemalże na całym świecie relacjonowała konflikty zbrojne i losy uwikłanych w nie ludzi, a historia o trzech tygodniach, które na począ....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Między "Sterem" lwowskim i warszawskim
Promocja!
Promocja!

Między "Sterem" lwowskim i warszawskim

Agata Zawiszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie stanowi środkową część trylogii prezentującej aktywność hetmanki polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej społeczniczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały emancypacyjne hasło równych praw bez....
55,24 zł
65,00 zł
Więcej
Ocena efektywności inwestycji wiatrowych metodą opcji
Promocja!
Promocja!

Ocena efektywności inwestycji wiatrowych metodą opcji

Tomasz Łukaszewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Przedmiotem rozważań w niniejszej książce jest problem doboru metod służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w obszarze energetyki wiatrowej (które w pracy określane są mianem inwestycji wiatro­wych). Przez pojęcie metody rozumiany jest określony, powta....
29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Palety ładunkowe
Promocja!
Promocja!

Palety ładunkowe

Mariusz Sowa
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, ma charakter interdyscyplinarny, przedstawiono tu bowiem zarówno problemy ekonomiczne, jak i prawne, techniczne i technologiczne związane z obrotem palet ładunkowych. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający – przybliżono w nim genezę, miejsce oraz ro....
29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji
Promocja!
Promocja!

Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji

Hubert Kupiec
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest omówieniu założeń najważniejszych paradygmatów kształcenia pedagogicznego pod kątem ich użyteczności w przygotowywaniu studentów do pracy w resocjalizacji. Krytycznej analizie poddane zostały również możliwości i ograniczenia ich wdrażan....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę