Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Art. 92 kp

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę

Zbigniew Góral, Monika Nowak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę wynagrodzenia za pracę. Pozwala uzyskać szeroką wiedzę na temat prawnej regulacji wynagrodzenia za pracę, a także innych niż wynagrodzenie, najczęściej występujących w praktyce świadczeń ze stosunku pracy, obowiązków pracodawcy w tym zakresie oraz szczegółowych reguł, według których powinny być one realizowane.

W książce omówiono m.in.:

  • zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia,
  • składniki wynagrodzenia,
  • zasady premiowania pracowników,
  • ochronę wynagrodzenia za pracę w świetle przepisów kodeksu pracy,
  • zagadnienie niewypłacalności pracodawcy.
  • W opracowaniu zaprezentowano bogaty dorobek doktryny prawa pracy, najnowsze orzecznictwo sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwalają na wyeksponowanie wątków dyskusyjnych i problemowych. Publikacja zawiera także wiele konkretnych przykładów oraz wzorów obrazujących zasady stosowania komentowanych przepisów.

    Adresaci:
    Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracodawców, pracowników działów kadr i płac oraz prawników zajmujących się sprawami pracowniczymi.

89,10 zł
Więcej
Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i ojcowskie, wychowawcze, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe, a także inne zwolnienia od pracy.

52,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Łukasz A. Majewski, Tomasz Niedziński
Wolters Kluwer Polska

Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy.

95,19 zł
Więcej
Kodeks pracy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks pracy. Komentarz

Dorota Dzienisiuk, Ludwik Florek, Katarzyna Gonera, Grzegorz Goździewicz, Monika Latos-Mił...
Wolters Kluwer Polska

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania.

239,20 zł
299,00 zł
Więcej
Nowe urlopy wychowawcze a urlop wypoczynkowy

Nowe urlopy wychowawcze a urlop wypoczynkowy

Małgorzata Skibińska , Maria Sobieska
Wolters Kluwer Polska

<strong>Nowelizacja kodeksu pracy, wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących udzielania urlopów wychowawczych, a tym samym nastąpiły zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych. Jest to kontynuacja zmian w zasadach dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich. </strong> <br /> <br /> Najistotniejsza zmiana dotyczy <strong>wykorzystywania urlopu wychowawczego i jego wpływu na urlop wypoczynkowy. </strong>Zmiana istotna dla osób korzystających z urlopu wychowawczego gdyż pracownik zachowuje pełen wymiar urlopu wypoczynkowego, oczywiście przy spełnieniu warunków dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego. Niestety zmiana istotna też dla pracodawców, gdyż obciąża budżety firmowe generując dodatkowe koszty finansowe. Warto sobie uświadomić, iż w ostatecznym rozrachunku pracownik może zyskać nawet ponad 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku co w przypadku pracodawcy przekłada się na koszt w postaci konieczności udzielania pracownikowi takiego urlopu, a przy rozwiązaniu stosunku pracy konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. <br /> Dodatkowo nowe przepisy zawieszają bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego. Tak więc w praktyce osoby korzystające z urlopów wychowawczych będą miały dodatkowych kilka lat na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. <br /> <strong>Brak przepisów przejściowych</strong> powoduje, iż odrębnej analizy wymaga czy osoby, które rozpoczęły korzystanie z urlopów wychowawczych przed 1 października 2013 r. korzystają już nowych czy wciąż "starych" przepisów w zakresie obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego. <br /> <br /> <strong>Poradnik "Nowe urlopy wychowawcze" stanowi kompleksowe omówienie zasad udzielania urlopów wychowawczych, ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników korzystających z urlopów wychowawczych według najnowszych przepisów prawa pracy.</strong> <br /> <br /> <strong>Autorzy szczegółowo omówili nowe zasady ustalania wymiaru tych urlopów i na praktycznych przykładach wyjaśniają wątpliwości prawne i organizacyjne, jakie się z tym wiążą.</strong> <br /> <br /> <strong>Z publikacji dowiesz się:</strong> <ul><li>jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego po 1 października 2013 r.?</li> <li>poznasz nowe metody naliczania urlopu wypoczynkowego dla osób korzystających z urlopu wychowawczego.</li> <li>zrozumiesz zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wychowawczego i jego wpływ na urlop wypoczynkowy do 30 września 2013 r. oraz od 1 października 2013 r.</li> <li>uzyskasz odpowiedź na pytanie: kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?</li> <br /> <strong>Adresaci:</strong> <br /> Adresatami publikacji są przede wszystkim pracodawcy, kadrowi, specjaliści ds. kadr i wynagrodzeń oraz biura kadrowe. <br /> <br />

8,10 zł
Więcej
Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

Zbigniew Góral, Magdalena Kuba, Monika Nowak, Ewa Staszewska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały urlopy: wypoczynkowy, bezpłatne, szkoleniowe oraz przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.

129,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska

Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.

49,00 zł
Więcej
Powszechne a szczególne prawo pracy
Darmowa dostawa - 0 zł!

Powszechne a szczególne prawo pracy

Ludwik Florek
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy. Tematy przedstawione w monografii zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny.

119,20 zł
Więcej

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92)

Treści przepisów poszczególnych ustaw pisane są językiem prawniczym, który trudno zrozumieć. Dlatego też powstaje bardzo wiele opracowań służących jako pomoc w interpretacji aktów prawa.

Księgarnia Profinfo.pl ma bogatą ofertę książek i komentarzy ułatwiających rozszyfrować specyficzny żargon prawniczy. Objaśniają one nie tylko treści całych ustaw, ale i ich części. Powyższe publikacje dotyczą art. 92. Kodeksu Pracy. Zapraszamy do zakupów.
Artykuł 92. Kodeksu Pracy omawia problematykę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wyznacza okoliczności, w których pracownikowi przysługuje wypłata za okres, podczas którego nie świadczył on pracy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji choroby pracownika.

Za czas niezdolności pracownika do pracy w następstwie choroby lub odosobnienia w powodu choroby zakaźnej – utrzymującej się ogółem do 33 dni w roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającego w sumie do 2 tygodnie w ciągu 365 dni - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%.  Płacę otrzyma również osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo, gdy chorobą okażą się komplikacje podczas trwającej ciąży lub pracownik zostaje dawcą komórek, tkanek i narządów. Wówczas otrzyma 100% wynagrodzenia.

W art. 92 KP znajduje się również informacja dotycząca odprawy emerytalno-rentowej.