Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku

Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku

Andrzej Janowski
Chronicon
Spis treściPrzedmowa / 7Wstęp / 11Andrzej Buko, Wielki jubileusz 1050-lecia chrztu Polski: i co dalej? (refleksje archeologa) / 13Jacek Bojarski, Charakterystyka obrzędowości pogrzebowej mieszkańców wczesnośredniowiecznego centrum osadniczego in Culmine (w Kałdusie) na ziemi chełmińskiej /....
73,80 zł
82,00 zł
Więcej
Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji

Andrzej Janowski
Difin
W książce przedstawiono pogłębioną analizę teoretyczną, jak i wnioski praktyczne poparte wynikami kilkuletnich badań międzynarodowych dotyczących determinantów efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji, selekcji i rozwoju. Uwarunkowania teoretyczne zarządzania jednostkami utalen....
38,40 zł
48,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę