Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Barbara Jankowska

Jankowska Barbara - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka licznych artykułów poświęconych problemowi międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa i branży oraz internacjonalizacji firmy, m.in.: Branża jako mezosystem gospodarczy, Kierunki badań mezoekonomii a poprawa konkurencyjności gospodarki, współautorka czterech pozycji książkowych. Zainteresowania badawcze: teoria regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, klastry, konkurencyjność przedsiębiorstwa i branży, strategie umiędzynarodowienia firmy.

Sortuj:
Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego

Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego

Tomasz Gołębiowski, Barbara Jankowska, Lidia Danik, Marlena Dzikowska
Difin
Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych(PM)w gospodarce globalnej powoduje m.in. rozwój badań nad ich filiami zagranicznymi (FZ) postrzeganymi jako podmioty współkształtujące strategie PM, m.in. dzięki ich zdolności do tworzenia/pozyskiwania unikatowej wiedzy i wprowadzania innowac....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej