Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz naukowy ds. współpracy z państwami wschodnimi Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kryminologii oraz prawa karnego, zarówno w Polsce, jak i w Federacji Rosyjskiej. W szczególności dotyczą fenomenu, etiologii i przeciw działania przestępczości w tych krajach, a także reakcji prawno-instytucjonalnej wobec nich. Jest autorką ponad 180 opracowań naukowych, w tym trzech mono grafii. Uczestniczyła w około 140 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Była wykonawcą w 9 projektach badawczych dotyczących przeciw działania przestępczości zorganizowanej, przestępczości cudzoziemców, zagrożeń bezpieczeństwa państwa, przemocy domowej, instytucji przepadku przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa. Odbyła staże naukowe w polskich, rosyjskich, litewskich i ukraińskich uczelniach. Była stypendystką Fundacji Thomas Berberich Stiftung z Bonn. Jest recenzentem periodyków naukowych: „Archiwum Kryminologii” i „Przegląd Policyjny”, a także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Wojciech F...
Wolters Kluwer Polska
Wszechstronne opracowanie najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii.
107,10 zł
179,00 zł
Więcej
Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy
Promocja!
Promocja!

Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy

Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Elżbieta Zatyka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci m.in. tabel i schematów - ułatwia usystematyzowanie informacji i skuteczne przygotowanie się do egzaminu.
41,30 zł
59,00 zł
Więcej