Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa

Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa

Magdalena Zioło, Spoz Anna, Kulińska-Sadłocha Ewa
PWE
Celem monografii jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rynków finansowych w warunkach oddziaływania czynników niefinansowych i kreowanego przez nie ryzyka. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wpływ kwestii ESG na działalność podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowano procesy dostosowa....
44,91 zł
49,90 zł
Więcej
Finanse zrównoważone Rozwój Ryzyko Rynek

Finanse zrównoważone Rozwój Ryzyko Rynek

Magdalena Zioło
PWE
Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejś....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
Strefa finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Strefa finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Konrad Raczkowski, Magdalena Zioło
CeDeWu
Koncepcja "zrównoważenia" z perspektywy finansów Rynek finansowy jako stymulanta procesów wzrostu i rozwoju Instytucjonalny i prawny wymiar zrównoważonego rozwoju oraz finansów zrównoważonych Miejsce i rola państwa oraz finansów publicznych w kreowaniu ram dla wzmacniania zrównoważonego rozwoju Zjaw....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi

Z.Beata Filipiak, Magdalena Zioło
Difin
Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce stało się impulsem dla rozwoju licznych płaszczyzn współpracy i kooperacji jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Znaczenie i zakres współpracy JST z instytucjami rynku finansowego ewoluuje wraz z ilością i różnorodnością ich za....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę