Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Marcin Dokowicz

Marcin Dokowicz – doktor nauk chemicznych, związany zawodowo z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako koordynator i ekspert w projektach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ekspert ds. systemu szkolnictwa wyższego, specjalizujący się w prawnych aspektach kształcenia na 6–8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Doświadczenie w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego zdobywał pełniąc m.in. funkcję: członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, Rzecznika Praw Doktoranta, wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, eksperta ds. doktoranckich (wcześniej również ds. studenckich) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącego Poznańskiego Porozumienia Doktorantów oraz pełniąc liczne funkcje w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. jako członek Senatu, Rady ds. Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz przewodniczącego Prezydium Sejmiku Doktorantów. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz opiniowania wewnątrzuczelnianych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów regulujących funkcjonowanie studiów doktoranckich. W latach 2013–2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw, przygotowując wiele poprawek i opinii. Współautor kilku opracowań na temat problematyki studiów doktoranckich w Polsce oraz raportów nt. zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Sortuj:
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Iryna Degtyarova, Marcin Dokowicz, Maria Hulicka, Tomasz Jędrzejewski, Anna Mrozowska, Paw...
Wolters Kluwer Polska
Obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
124,50 zł
249,00 zł
Więcej