Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Mariusz Hyla

Mariusz Hyla – radca prawny; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego VIADRANA we Frankfurcie nad Odrą; partner kierujący praktyką Finance, Projects & Regulatory w warszawskim biurze DLA Piper; specjalizuje się w problematyce bankowości, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, prawa spółek oraz prawa handlowego; doradza krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym w sprawach związanych z finansowaniem nieruchomości i aktywów; posiada doświadczenie dotyczące finansowania, nabycia i przejęcia spółek, finansowania transakcji LBO/MBO, projektów, transakcji, sekurytyzacji oraz emisji papierów dłużnych; były członek zespołu ekspertów pracujących nad ustawą z 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz projektu ustawy o sekurytyzacji; były członek zespołu przygotowującego projekt ustawy zmieniającej ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne
Promocja!
Promocja!

Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne

Rafał Burda, Grzegorz Godlewski, Mariusz Hyla, Wojciech Kalinowski, Marta Krukowska, Anna...
Wolters Kluwer Polska
Przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi.
49,50 zł
99,00 zł
Więcej