Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 5 września 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 236
Więcej informacji

Przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi.

-10%

Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne

Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne

Przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi.

Stan prawny: 5 września 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 236
Więcej informacji

Opis publikacji

Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinami prawa.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce omówiono m.in.:

  • aspekty podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych;
  • czym różni się konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego od konwersji w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych,
  • wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości na prawa własności intelektualnej;
  • wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na zagadnienia pracownicze oraz na postępowanie egzekucyjne.

Autorzy szczegółowo omawiają również czynniki, jakie...

Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinami prawa.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce omówiono m.in.:

  • aspekty podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych;
  • czym różni się konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego od konwersji w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych,
  • wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości na prawa własności intelektualnej;
  • wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na zagadnienia pracownicze oraz na postępowanie egzekucyjne.

Autorzy szczegółowo omawiają również czynniki, jakie przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej formy restrukturyzacji.

Publikacja jest rezultatem współpracy doradców podatkowych i restrukturyzacyjnych oraz prawników zajmujących się na co dzień zagadnieniami z różnych dziedzin prawa, w związku z czym opracowanie uwzględnia różnorodne kwestie związane z problematyką restrukturyzacji i upadłości.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być przydatna także pracownikom działów kadr, ekonomistom, księgowym oraz przedsiębiorcom.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2018-10-17
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 236
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: A5
Towar w kategorii: Prawo upadłościowe
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8160-285-3, epub 978-83-8160-294-5
Kod towaru: EBO-2609 W01P01, EBO-2609 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Rafał Burda – adwokat; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej; prawnik zespołu M&A CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.; specjalizuje się w prawie spółek, przeprowadzaniu i nadzorowaniu procesów due diligence, transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych spółek w zakresie zagadnień korporacyjnych.

Grzegorz Godlewski – radca prawny; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; partner NGL Legal; specjalizuje się w obsłudze transakcji oraz w kwestiach związanych z pomocą publiczną, reprezentując zarówno beneficjentów, jak i podmioty udzielające wsparcia.

Mariusz Hyla – radca prawny; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego VIADRANA we Frankfurcie nad Odrą; partner kierujący praktyką Finance, Projects & Regulatory w warszawskim biurze DLA Piper; specjalizuje się w problematyce bankowości, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, prawa spółek oraz prawa handlowego; doradza krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym w sprawach związanych z finansowaniem nieruchomości i aktywów; posiada doświadczenie dotyczące finansowania, nabycia i przejęcia spółek, finansowania transakcji LBO/MBO, projektów, transakcji, sekurytyzacji oraz emisji papierów dłużnych; były członek zespołu ekspertów pracujących nad ustawą z 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz projektu ustawy o sekurytyzacji; były członek zespołu przygotowującego projekt ustawy zmieniającej ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Rafał Burda – adwokat; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej; prawnik zespołu M&A CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.; specjalizuje się w prawie spółek, przeprowadzaniu i nadzorowaniu procesów due diligence, transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych spółek w zakresie zagadnień korporacyjnych.

Grzegorz Godlewski – radca prawny; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; partner NGL Legal; specjalizuje się w obsłudze transakcji oraz w kwestiach związanych z pomocą publiczną, reprezentując zarówno beneficjentów, jak i podmioty udzielające wsparcia.

Mariusz Hyla – radca prawny; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego VIADRANA we Frankfurcie nad Odrą; partner kierujący praktyką Finance, Projects & Regulatory w warszawskim biurze DLA Piper; specjalizuje się w problematyce bankowości, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, prawa spółek oraz prawa handlowego; doradza krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym w sprawach związanych z finansowaniem nieruchomości i aktywów; posiada doświadczenie dotyczące finansowania, nabycia i przejęcia spółek, finansowania transakcji LBO/MBO, projektów, transakcji, sekurytyzacji oraz emisji papierów dłużnych; były członek zespołu ekspertów pracujących nad ustawą z 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz projektu ustawy o sekurytyzacji; były członek zespołu przygotowującego projekt ustawy zmieniającej ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Wojciech Kalinowski – adwokat; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego; prawnik w warszawskim biurze DLA Piper; specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek, ze szczególnym naciskiem na doradztwo w przedmiocie obrotu publicznego papierami wartościowymi; posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz krajowych oraz zagranicznych spółek publicznych oraz podmiotów ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynkach regulowanych.

Marta Krukowska – radca prawny; absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu; specjalistka w dziedzinie zbiorowego prawa pracy, przy czym posiada również 15-letnie doświadczenie na stanowiskach szefa HR w polskich i międzynarodowych organizacjach o rozbudowanych strukturach; bazując na eksperckiej wiedzy i wieloletnim menedżerskim doświadczeniu praktycznym jako prawnik, specjalizuje się w procesach przejęć zakładów pracy, reorganizacji firm, restrukturyzacji zatrudnienia, a także systemach wynagrodzeń; doradza na rzecz klientów z sektorów: energetycznego, logistycznego, budowlanego, finansowego, bankowego oraz IT.

Anna Krzanicka-Burda – radca prawny; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik NGL Legal; specjalizuje się w doradztwie z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych; doradza zarówno wierzycielom, dłużnikom, jak i nadzorcom sądowym, zarządcom oraz syndykom i klientom w toku postępowań cywilnych i egzekucyjnych.

Paweł Lewandowski – adwokat; doradca restrukturyzacyjny; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; były syndyk w kilkunastu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów; nadzorca sądowy w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczących się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy; pełnił również funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w ponad 30 postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Bartosz Matusik – doradca podatkowy; absolwent Szkoły Głównej Handlowej; partner kierujący zespołem podatkowym warszawskiego biura DLA Piper; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz międzynarodowego prawa podatkowego; świadczy usługi na rzecz klientów działających w różnych sektorach, w tym w sektorze bankowym, finansowym, nieruchomości oraz w sektorze produkcyjnym.

Aleksandra Szostak – radca prawny; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University Columbus School of Law; prawnik NGL Legal; posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach finansowania oraz restrukturyzacji zadłużenia finansowego; doradza zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników przy projektach obejmujących restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorstw z branży budowlanej, deweloperskiej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej.

Krzysztof Wiater – radca prawny; doktor nauk ekonomicznych; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej; partner zarządzający NGL Legal. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w zakresie fuzji i przejęć, projektach typu greenfield/brownfield, a także transakcji prywatyzacji bezpośrednich i pośrednich oraz w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej; posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów: energetycznego, publicznego, lotniczego, obronnego oraz bezpieczeństwa publicznego; doradzał spółkom krajowym i międzynarodowym przy wielu nowatorskich i strategicznych projektach.

Justyna Wilczyńska-Baraniak – adwokat; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Columbus School of Law, Catholic University of America oraz Catholic University of America; ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Associate Partner w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k., gdzie kieruje zespołem Prawa Własności Intelektualnej i Technologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa w sprawach związanych z własnością intelektualną (IP), a dotyczących strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, w tym w szczególności patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, zbywania praw IP i ich licencjonowania oraz procesów due dilligence.

Magdalena Zwolińska – adwokat; doktor nauk prawnych; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; partner NGL Legal; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy; posiada doświadczenie w zakresie sporządzania umów dotyczących zatrudnienia, dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami; doradza także w kwestiach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, obejmujących outsourcing, zwolnienia grupowe oraz transfery zagraniczne pracowników.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Martyna Niezweryfikowany zakup
Restrukturyzacja sądowa lub pozasądowa, a także postępowanie w tej pozycji dosadnie i drobiazgowo omówiono, z tym, że jest to stan prawny na luty 2018. Czekam na aktualizację. Jeśli jednak ktoś szuka książki o restrukturyzacji to tą mogę jak najbardziej polecić. Zmiany w bieżącym roku oznaczają ogólnie łatwiejszą dla wierzycieli możliwość oceny działań dłużników i chodzi tylko o jeden przepis. Podsumowując książka „Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne” jak najbardziej OK.
Mariusz Niezweryfikowany zakup
Pozycja omawiająca podstawowe kwestie powiązane z restrukturyzacją i upadłością. Opisano w miarę szczegółowo kolejne kroki zarówno postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Restrukturyzacja została jakby bardziej poddana analizie. Ogólnie dużo można się dowiedzieć.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę