Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 30 maja 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 572
Więcej informacji

Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

-10%

Odnawialne źródła energii. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Odnawialne źródła energii. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania e-booka: 26.06.2024 Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 26.06.2024. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 26.06.2024. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 26.06.2024. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 26.06.2024
Stan prawny: 30 maja 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 572
Więcej informacji

Opis publikacji

Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze regulacje dotyczą:
• zmniejszenia negatywnego odziaływania na środowisko poprzez ograniczenie zależności od paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju;
• przyczynienia się do transformacji energetycznej i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, gazu i ciepła;
• wspierania wytwórców prosumentów i tzw. energetyki rozproszonej.

Książka szczególnie zainteresuje prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnaw...

Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze regulacje dotyczą:
• zmniejszenia negatywnego odziaływania na środowisko poprzez ograniczenie zależności od paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju;
• przyczynienia się do transformacji energetycznej i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, gazu i ciepła;
• wspierania wytwórców prosumentów i tzw. energetyki rozproszonej.

Książka szczególnie zainteresuje prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej, a także inwestorów i przedsiębiorców z branży energetycznej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej i innych instytucji zajmujących się tą problematyką

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-06-05
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 572
Rodzaj: Komentarz
Okładka: miękka
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo energetyczne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-680-9
Kod towaru: KAM-4732 W01P01

Autorzy

Mgr inż. Mariusz Brzozowski – nauczyciel akademicki, ekspert ds. antyterrorystycznej ochrony infrastruktury krytycznej; absolwent podyplomowych studiów Executive MBA dla branży wodociągowej na Akademii WSB (2021); autor publikacji oraz organizator konferencji w obszarze infrastruktury krytycznej.

Dr hab. Tomasz Długosz – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, prawie energetycznym, prawie sektorów infrastrukturalnych; autor monografii: Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015, Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym, Warszawa 2021; współautor podręcznika Publiczne prawo gospodarcze, red. T. Długosz, K. Oplustil, Warszawa 2023.

Dr Kamil Dobosz – radca prawny; laureat I nagrody w ogólnokrajowym konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą rozprawę doktorską w Polsce z zakresu ochrony konkurencji; laureat Diamentowego Grantu przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony konkurencji, prawa regulacyjnego oraz prawa administracyjnego; autor licznych publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Mgr inż. Mariusz Brzozowski – nauczyciel akademicki, ekspert ds. antyterrorystycznej ochrony infrastruktury krytycznej; absolwent podyplomowych studiów Executive MBA dla branży wodociągowej na Akademii WSB (2021); autor publikacji oraz organizator konferencji w obszarze infrastruktury krytycznej.

Dr hab. Tomasz Długosz – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, prawie energetycznym, prawie sektorów infrastrukturalnych; autor monografii: Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015, Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym, Warszawa 2021; współautor podręcznika Publiczne prawo gospodarcze, red. T. Długosz, K. Oplustil, Warszawa 2023.

Dr Kamil Dobosz – radca prawny; laureat I nagrody w ogólnokrajowym konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą rozprawę doktorską w Polsce z zakresu ochrony konkurencji; laureat Diamentowego Grantu przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony konkurencji, prawa regulacyjnego oraz prawa administracyjnego; autor licznych publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Dr Adam Drozdek – adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; członek Stowarzyszenia Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; adwokat; autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i celnego i ekspertyz prawnych przygotowanych na zlecenie podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Dr hab. Magdalena Frańczuk – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; radca prawny; pracownik Katedry Polityk Regulacyjnych w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji UEK; wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego; autorka publikacji m.in. z zakresu socjologii prawa, stypendystka Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht; członek Law and Society Associastion.

Dr Marcin Grzybowski – adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; radca prawny; rzecznik patentowy. Jego zainteresowania badawcze obok ochrony dóbr niematerialnych, w tym innowacji obejmują też działalność regulacyjną państwa i jej wpływ na funkcjonowanie rynków regulowanych oraz sytuację prawną i prawa odbiorcy usług infrastrukturalnych; autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej.

Dr Michał Hejbudzki – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; sędzia sądu powszechnego orzekający w sprawach cywilnych; wieloletni wykładowca i autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rolnego, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa umów handlowych i prawa gospodarczego publicznego.

Dr hab. Michał Krzykowski – profesor uczelni w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny; współpracownik Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; visiting fellow w Robert Schuman Centre for Advanced Studies przy Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji; autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa konkurencji i prawa gospodarczego.

Dr Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło – asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa rolnego, prawa pierwokupu, prawa spółek i prawa nieruchomości.

Dr hab. Ambroży Mituś – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych, dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK; radca prawny: współautor wielu analiz, raportów i ekspertyz, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i jej otoczenia społeczno-gospodarczego, a w szczególności z zakresu samorządu terytorialnego, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i gospodarki

Dr Jakub Olech – adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. kontrolą administracji publicznej i znaczeniem jej skuteczności dla obywateli, a także funkcjonowaniem samorządów, zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie odpowiadał za informację o działalności Sejmiku Województwa Małopolskiego i ich promocję.

Dr Beata Pachuca-Smulska – radczyni prawna; nauczycielka akademicka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2003–2019), na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2019–2023), wykładowczyni na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich; visiting professor na Uniwersytecie w Bergamo (2018–2019) oraz LUISS w Rzymie (2021/2022). Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie gospodarczym, prawach konsumenta, prawie energetycznym i prawie nowych technologii; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów.

Rafał Pietraszuk – doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz uczestnik tamtejszej Szkoły Doktorskiej. Tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej jest charakter prawny zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO) w prawie polskim; autor publikacji w dziedzinie prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa walut cyfrowych. Jego badania koncentrują się na prawnych aspektach funkcjonowania spółek na rynku finansowym.

Dr hab. Aldona Piotrowska – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej; radca prawny; członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz AIDA. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności nadzoru i reglamentacji działalności gospodarczej, ESG, transformacji energetycznej, zrównoważonych zamówień publicznych, prawa konkurencji i samorządu terytorialnego. Interesuje się także polityką gospodarczą i społeczną; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego; współautorka podręcznika Publiczne prawo gospodarcze, red. T. Długosz, K. Oplustil, Warszawa 2023.

Bartosz Prusik – student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przygotowuje pracę z zakresu prawa energetycznego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego.

Dr hab. Igor Zachariasz – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; adwokat. W latach 1998–2019 pracował w Unii Metropolii Polskich; członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009–2011); stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000); odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993); autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa, w tym komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z Hubertem Izdebskim).

Dr hab. Elżbieta Zębek – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony środowiska – gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, instrumentami administracyjno-prawnymi i ekonomicznymi w ochronie środowiska; autorka ponad 150 publikacji, w tym 8 monografii dotyczących m.in. interdyscyplinarnego ujęcia ochrony środowiska (ekologia, prawo, ekonomika, technika i etyka), zasad gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, odpowiedzialności za środowisko, prawnej ochrony elementów przyrodniczych.

Dr hab. Jakub Jan Zięty – profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny prowadzący własną praktykę, obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające infrastrukturą krytyczną; autor publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego, prawa nieruchomości i biogospodarki.

Dr inż. Monika Ziniewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny; członek korpusu służby cywilnej; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego publiczno-rzeczowego, w tym gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesu inwestycyjno-budowlanego, autorka monografii Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, Warszawa 2012 oraz współautorka rozdziału monografii Comparative Administrative Law. Perspectives from Central and Eastern Europe, red. I. Deviatnikovaitė, London 2024.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę