Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Zbigniew Zalewski

Zbigniew Zalewski - doktor nauk humanistycznych, filozof i bioetyk, starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; redaktor naukowy książek i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych; uczestnik wielu projektów badawczych realizowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia

Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia

Jan Hartman, Zbigniew Zalewski
Wolters Kluwer Polska
Prezentowane w niniejszym tomie teksty są pokłosiem konferencji pt. "Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia", która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 r. Podejmowane podczas spotkania kwestie stanowią zaczątek poważnego dyskursu nad etycznym wymiarem zarządzania w służbie zdrowia, są....
51,00 zł
Więcej