Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy
Promocja!

Egzamin komorniczy

Magdalena Dyląg, Jarosław Ziętara
C.H. Beck

Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Egzamin składa się z części pisemnej.W opracowaniu przedstawiono tematy z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w latach 2011–2015 wraz z przykładowym rozwiązaniem.Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym – poczynając od założenia akt sprawy do zakończenia postępowania i archiwizacji akt sprawy.Opracowanie merytoryczne obejmuje redakcję tzw. Karty czynności oraz pism sporządzanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.Karta czynności stanowi wykaz kolejno przepisanych prawem czynności organu egzekucyjnego. Każda czynność wskazana w karcie czynności jest opatrzona krótkim komentarzem autora opartym na dogmatyce prawa, orzecznictwie sądowym i własnym doświadczeniu zawodowym. Redakcja pisma organu egzekucyjnego stanowi własne autorskie opracowanie całości pisma albo przykładowe uzupełnienie wzoru pisma załączonego do zadania egzaminacyjnego.Opracowanie biurowe obejmuje przykładową redakcję adnotacji sądowego organu egzekucyjnego, w szczególności adnotacji o archiwizacji, o wysłanej korespondencji oraz wzmianki o prawomocności.Opracowanie rozliczeniowe stanowi redakcję karty rozliczeniowej założonej do akt sprawy wraz z omówieniem czynności księgowych.Niniejsza publikacja stanowi jedynie przykładowe rozwiązanie tematów części pisemnej egzaminu komorniczego z lat 2011–2015.

111,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 104,24 zł
139,00 zł
Więcej
Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk
C.H. Beck

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2018!

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

 • Pomoże zdać egzamin na aplikację,
 • Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
 • zawiera pytania, które padły na egzaminach wstępnych w latach 2011-2017,
 • Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

Aplikacja komornicza wydanie 10. obejmuje m.in. testy z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Rady Ministrów;
 • Prawa cywilnego: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o własności lokali, o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • Prawa handlowego, gospodarczego i finansowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego,  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Prawa pracy;
 • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o spółdzielniach mieszkaniowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o egzekucji w administracji, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego;
 • Prawa prywatnego międzynarodowego;
 • Prawa o Unii Europejskiej;
 • Ustawa o komornikach.

Po raz pierwszy do książki została dołączona zakładka, która ułatwia naukę. Stan prawny aktualizowany online do dnia egzaminu.

Egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą - 29 września 2018 r.

159,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 149,25 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz
Promocja!
40 %

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Bartłomiej Falkowski, Artur Grajewski, Jan Prasałek, Michał Rączkowski, Maciej Simbierowic...
Wolters Kluwer Polska

Książka w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych.

199,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 174,30 zł
249,00 zł
Więcej
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
40 %

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Andrzej Antkiewicz, Monika Dziewulska, Rafał Fronczek, Dariusz Erwin Kotłowski, Andrzej Ku...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

239,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 209,30 zł
299,00 zł
Więcej
Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne
Promocja!
40 %

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Joanna Studzińska, Zbigniew...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie tematyki postępowania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych.

179,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 125,31 zł
179,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
40 %

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II

Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marc...
Wolters Kluwer Polska

Czytelne porównanie dotychczasowego oraz aktualnego stanu prawnego.

319,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 279,30 zł
399,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Promocja!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Andrzej Adamczuk, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Ewa Stefańska, Małgorzata...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz został napisany przez praktyków dla praktyków. Autorzy Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się w codziennej pracy. Komentowane zagadnienia mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

184,50 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 258,30 zł
369,00 zł
Więcej
Aplikacja komornicza Pytania, odpowiedzi, tabele
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aplikacja komornicza Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk
C.H. Beck

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2017!

159,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 149,25 zł
199,00 zł
Więcej
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna
Promocja!

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna

Radosław Bulejak, Aneta Heliosz
C.H. Beck

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji "Aplikacja od ogółu do szczegółu" autorstwa p. Anety Heliosz.

Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu.

Niniejsze opracowanie to:

 • streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną,
 • pozycja adresowana przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawników, którzy poszukując pracy, przystępują do konkursów, np. na asystenta sędziego, "wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu
 • aktów normatywnych, co ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału,
 • pozycja dla zapracowanych osób, którym ciągle brakuje czasu.

Komplet dwóch książek stanowi niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje komorniczą i notarialną i wyczerpuje wykaz aktów normatywnych ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

71,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 66,75 zł
89,00 zł
Więcej
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Magdalena Ruzicka
CURRENDA

Załącznik do uchwały nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 września 2016 r. Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując komorników sądowych oraz sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, uchwala Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego (...) w celu skonkretyzowania zasad wykonywania zawodu komornika wyrażających się w szczególności w obowiązkach: postępowania zgodnego z prawem i sumieniem, dochowania tajemnicy prawnie chronionej oraz kierowania się zasadami godności, honoru i uczciwości.

22,50 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 18,75 zł
Więcej
Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego
Promocja!

Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego

Katarzyna Kamińska-Krawczyk
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika.

119,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne
Promocja!

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Joanna Studzińska, Zbigniew...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie tematyki postępowania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych.

179,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 125,31 zł
179,00 zł
Więcej
Status prawny komornika sądowego Wyzwania współczesności

Status prawny komornika sądowego Wyzwania współczesności

Marius Jabłoński, Andrzej Marciniak
CURRENDA

„Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków, w tym komorników sądowych i asesorów komorniczych, którzy mają wątpliwości, również natury praktycznej, odnoszące się do swego statusu prawnego i związanych z tym zasad wykonywania zawodu, jego samodzielności i reguł organizacji oraz finansowania. Zawiera rozważania i analizy istotne zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i ukazujące możliwe kierunki przekształcania statusu prawnego, zakresu działania i kompetencji komorników sądowych, również w kontekście podwyższenia efektywności prowadzonej egzekucji”. Z recenzji dr. hab. Andrzeja Zielińskiego emerytowanego profesora UKSW

80,09 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 66,75 zł
Więcej
Prawo upadłościowe. Komentarz
Promocja!

Prawo upadłościowe. Komentarz

Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Aleksander J. Witosz, Wojciech Klyta, Anett...
Wolters Kluwer Polska

Drugie wydanie uwzględnia kolejne zmiany legislacyjne, w tym w szczególności głęboką nowelizację upadłości konsumenckiej, umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną i przygotowanej likwidacji.

224,10 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 174,30 zł
249,00 zł
Więcej
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz

Andrzej Marciniak
Wolters Kluwer Polska

Status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami, ustrój i kompetencje samorządu komorniczego...

119,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 83,30 zł
Więcej
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz
Promocja!

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz

Przemysław Banasik, Monika Dziewulska, Grzegorz Kuczyński, Anna Machnikowska, Andrzej Powa...
Wolters Kluwer Polska

Jarosław Świeczkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autorzy analizują problemy, które pojawiają się w praktyce, a są związane z postępowaniem egzekucyjnym, a także szerzej - z postępowaniem cywilnym. Przedstawiono prawa i obowiązki komorników sądowych, sposób ich powoływania i odwoływania, kwestie nadzoru nad nimi i ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szczególnie przydatna dla czytelnika może okazać się część dotycząca kosztów i opłat egzekucyjnych. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo, literaturę przedmiotu. Dodatkowym atutem jest załączony do opracowania wykaz najważniejszych aktów wykonawczych z tej dziedziny.Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo cywilne), są również praktykami w swoich dziedzinach i gwarantują wysoki poziom merytoryczny publikacji.Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni), a także pracowników administracji publicznej.

122,40 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 95,19 zł
136,00 zł
Więcej
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
Promocja!

Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego

Wojciech Tomalak
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi najobszerniejsze dostępne na rynku monograficzne opracowanie na temat statusu prawnego komornika sądowego, zarówno pod względem ustrojowym, jak i procesowym. Dla określenia pozycji prawnej komornika - zasadniczego organu egzekucyjnego - decydujące znaczenie mają specyficzne cechy jego podmiotowości, różnorodność i zakres przypisanych zadań oraz wyodrębnienie finansowe. Dokonywane w pracy rozważania dotyczą tworzenia się instytucji komornika i współczesnego jego statusu (w odniesieniu do organów egzekucyjnych w innych systemach prawnych), zakresu działań komornika w egzekucji, czynności odnoszących się do całości postępowania egzekucyjnego, jak również czynności w egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz w szczególnych rodzajach egzekucji. W monografii przytoczono w szerokim zakresie literaturę przedmiotu i orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności praktyków prawa - komorników sądowych, asesorów komorniczych, aplikantów komorniczych, sędziów, adwokatów i radców prawnych, aplikantów (w każdym z tych zawodów prawniczych). Może być przydatna dla innych osób zainteresowanych problematyką egzekucji sądowej, pracowników naukowych i doktorantów, jak również stron postępowania egzekucyjnego (m.in. wierzyciela, dłużnika).

107,10 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Promocja!

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Patryk Filipiak, Anna Hrycaj
Wolters Kluwer Polska

Ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych.

207,21 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 181,30 zł
259,00 zł
Więcej
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz
Promocja!

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal
Wolters Kluwer Polska

To najaktualniejsza publikacja traktująca o wszystkich najważniejszych zmianach i nowościach w prawie restrukturyzacyjnym. Prawie 800 stron praktycznej wiedzy.

79,50 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 111,30 zł
159,00 zł
Więcej
Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Promocja!

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Małgorzata Brzozowska, Patryk Filipiak, Monika Gajdzińska-Sudomir, Maciej Geromin, Bartosz...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych.

159,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 139,29 zł
199,00 zł
Więcej
Egzekucja z nieruchomości
Promocja!

Egzekucja z nieruchomości

Piotr Borkowski, Olga Leśniak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r.

199,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 139,29 zł
199,00 zł
Więcej

Książki na egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku; termin wyznaczany jest przez Ministra Sprawiedliwości. Regulacje jego dotyczące zawiera ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Przeprowadzany egzamin ma sprawdzić przygotowanie zadającej go osoby do samodzielnego wykonywania zawodu komornika.

Egzamin komorniczy obejmuje pisemne opracowanie dwóch zagadnień, których zakres dotyczy czynności i ustawowych zadań wykonywanych przez komorników. Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które ukończyły aplikację komorniczą i o których mowa w art. 10 w/w ustawy.

Polecamy książki, w których zostały opracowane zagadnienia egzaminacyjne z poprzednich lat i jako takie stanowić mogą kompendium wiedzy dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu komorniczego.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę