Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prawa konsumenta

Prawo konsumenta
Promocja!

Prawo konsumenta

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckimi, o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r.

10,32 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
12,90 zł
Więcej
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

Dominik Lubasz, Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawach konsumenta zmieniła w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, w szczególności działających w internecie.

135,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 135,20 zł
Więcej
Psychologia konsumenta
Promocja!

Psychologia konsumenta

Dominika Maison, Katarzyna Stasiuk
Wydawnictwo Naukowe PWN

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki „Psychologia konsumenta”. Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu przez nich decyzji. Wnioski Autorek poparte są wynikami badań naukowych oraz zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach marketingowych. Książkę wyróżnia opis zachowań konsumenckich z trzech punktów widzenia: · klasyczna perspektywa podstawowych procesów psychologicznych (spostrzegania, wiedzy, procesów emocjonalnych, motywacji i postaw), · analiza procesów nieświadomych, automatycznych konsumenta, · perspektywa praktyki badań nad konsumentem, czyli badań marketingowych.

63,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,00 zł
79,00 zł
Więcej
Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Agnieszka Malarewicz
Wolters Kluwer Polska

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawny reklamy jako instytucji przedumownej, z drugiej zaś prezentuje prawa konsumentów do korzystania z dobrodziejstw przekazu reklamowego i jego instrumentów. Autorka proponuje konstrukcję prawną odpowiedzialności reklamodawców wobec konsumentów, jak również omawia analizowaną problematykę w kontekście prawa USA i wybranych porządków prawnych krajów europejskich.<br><br>W pracy wykorzystano bogaty materiał źródłowy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, akty normatywne prawa polskiego, wspólnotowego, wybranych systemów państw obcych oraz konwencje międzynarodowe, a także orzecznictwo ETS, sądów polskich i sądów państw obcych. Kompleksowe opracowanie tematu zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozwoju nowych technologii, internetu, jak i stale wzrastających zagrożeń oraz naruszeń spowodowanych wszechobecną reklamą.

63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 56,81 zł
Więcej
Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

Katarzyna M. Staszyńska
Wolters Kluwer Polska

W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • przegląd rodzajów badań konsumenckich,
  • kryteria wyboru firmy badawczej,
  • kryteria oceny poprawności metodologicznej i warsztatowej badań,
  • sposoby odczytywania i interpretacji wyników badań konsumenckich.

Adresaci:

   Książka skierowana jest do drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy o możliwościach wykorzystania badań konsumenckich do wspierania własnego biznesu. Będzie także przydatna początkującym badaczom.
Autorka ma rację, że w badaniach rynku uważniej przyjrzeć się należy samemu konsumentowi, jego sposobom działania w warunkach różnorakiej niepewności, ryzyka i kryzysu. Pomóc w tym może wiedza metodologiczna badacza - socjologa, jak też znajomość sztuki łączenia w całość, jaką powinien posiadać dobry menedżer. Zawsze wymaga to także wyobraźni społecznej. Te walory książka Katarzyny Staszyńskiej z pewnością posiada.

prof. dr hab. Witold Morawski, Akademia Leona Koźmińskiego53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 47,20 zł
Więcej

Książki z zakresu praw konsumenta

Prawa konsumenta to zbiór regulacji prawnych, które przysługują konsumentowi i mają za zadanie jego ochronę. Głównym aktem normatywnym jest w tym przypadku ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. oraz przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

Przepisy chroniące konsumentów, jako uczestników wolnego rynku, wychodzą z założenia, że w relacji z przedsiębiorcą są oni jednostkami słabszymi, a prowadzenie odpowiedzialnej polityki konsumenckiej jest jednym z obowiązków państwa wobec obywateli.

Organami rządowymi odpowiedzialnymi za ochronę i egzekwowanie praw konsumenta są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na poziomie centralnym) i Powiatowy / Miejski Rzecznik Konsumentów (na poziomie lokalnym).

Publikacje związane z prawami konsumenta mają szeroki zasięg tematyczny. Poza opracowaniami prawnymi poruszają zagadnienia z zakresu psychologii reklamy, marketingu czy badań rynkowych.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę