Facebook

Duza_wyprzedaz_SPRING-3183_1920x60.jpg [53.05 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Książki z rabatem 90%

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu....

Agnieszka Nawojska-Fahrenholz
Wolters Kluwer Polska
Tematem publikacji jest problematyka związana z reprezentacją podmiotów niebędących osobami fizycznymi.
12,90 zł
129,00 zł
Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej
Promocja!
90 %
Promocja!

Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej

Marcin Rymaszewski
Wolters Kluwer Polska
Instytucja przesłuchania strony, świadka i biegłego w prawie podatkowym poddana dogłębnej i przejrzystej analizie.
13,90 zł
139,00 zł
Konkordat polski 1993
Promocja!
90 %
Promocja!

Konkordat polski 1993

Paweł Borecki, Czesław Janik, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Wolters Kluwer Polska
Refleksja nad polskim Konkordatem podpisanym w 1993 r., a ratyfikowanym w 1998 r.
9,90 zł
99,00 zł
Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzec....

Łukasz Bojarski, Krzysztof Grajewski, Jan Kremer, Gabriela Ott, Waldemar Żurek
Wolters Kluwer Polska
W książce podjęto się analizy zagadnień związanych z unormowaniem i funkcjonowaniem trzeciej władzy - władzy sądowniczej - w Polsce. 
7,90 zł
79,00 zł
Bezpaństwowość w prawie publicznym
Promocja!
90 %
Promocja!

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości.
13,90 zł
139,00 zł
Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elektroniczne
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówie....

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r.
4,90 zł
49,00 zł
Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie....

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym.
12,90 zł
129,00 zł
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesi....

Michał Kurowski
Wolters Kluwer Polska
Całościowe opracowanie problematyki aktu oskarżenia. Wskazuje konkretne rozwiązania dla prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Policji.
14,90 zł
149,00 zł
Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
Promocja!
90 %
Promocja!

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej....

Rafał Łukasiewicz
Wolters Kluwer Polska
Omówienie rozwiązań normatywnych dotyczących instytucji przysposobienia przy uwzględnieniu interesów podmiotów tzw. triady adopcyjnej: przysposobionego, przysposabiających oraz rodziców dziecka.
12,90 zł
129,00 zł
Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości
Promocja!
90 %
Promocja!

Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania....

Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Zbiór tekstów pracowników i doktorantów WPiA UW dotyczący różnych aspektów rozwoju prawa polskiego oraz jego współczesności.
9,90 zł
99,00 zł
Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe

Marcin Górski
Wolters Kluwer Polska
Z ksiażki dowiesz się, czym jest wypowiedź artystyczna, gdzie leżą jej granice, jakie jest uzasadnienie jej ochrony.
12,90 zł
129,00 zł
Skutki prawne śmierci pracodawcy
Promocja!
90 %
Promocja!

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Marta Zbucka
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy.
12,90 zł
129,00 zł
Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu
Promocja!
90 %
Promocja!

Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimier....

Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu.
38,90 zł
333,00 zł
Zarządzenie zastępcze wojewody
Promocja!
90 %
Promocja!

Zarządzenie zastępcze wojewody

Katarzyna Borówka
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody.
9,90 zł
99,00 zł
Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowe....

Maciej Ślifirczyk
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego.
14,90 zł
149,00 zł
Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor....

Janusz Barta, Jakub Chwalba, Ryszard Markiewicz, Piotr Wasilewski
Wolters Kluwer Polska
Księga dedykowana Profesor dr hab. Ewie Nowińskiej.
29,90 zł
299,00 zł
Prawo administracyjne dziś i jutro
Promocja!
90 %
Promocja!

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska
Referaty, które będą przedmiotem dyskusji na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r.
18,90 zł
189,00 zł
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego
Promocja!
90 %
Promocja!

Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga p....

Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim.
25,90 zł
259,00 zł
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Promocja!
90 %
Promocja!

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Wolters Kluwer Polska
Jedyna na rynku pozycja, która kompleksowo opisuje zatrudnienie niepełnoetatowe.
15,90 zł
159,00 zł
Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia
Promocja!
90 %
Promocja!

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Paweł Lenio
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze na rynku kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
15,90 zł
159,00 zł
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Promocja!
90 %
Promocja!

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Mądrzycki Błażej, Beata Bury, Justyna C...
Wolters Kluwer Polska
Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. 
15,90 zł
159,00 zł
Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym
Promocja!
Bestseller
90 %
Promocja!
Bestseller

Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym

Anna Dziergawka, Wiesław Juchacz, Dariusz Kala, Maja Klubińska, Karolina Korkowska-Krokos,...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii, dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny.
12,90 zł
129,00 zł
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne
Promocja!
90 %
Promocja!

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty....

Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
9,90 zł
99,00 zł
Nabory i konkursy w służbie publicznej
Promocja!
90 %
Promocja!

Nabory i konkursy w służbie publicznej

Stefan Płażek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej. 
19,90 zł
199,00 zł
O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego
Promocja!
90 %
Promocja!

O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewski....

Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna...
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego.
27,90 zł
279,00 zł
Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej
Promocja!
90 %
Promocja!

Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i pra....

Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska
Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej.
25,90 zł
259,00 zł
Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka
Promocja!
90 %
Promocja!

Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Pr....

Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Zbiór opracowań przygotowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy z okazji jubileuszu Profesora Ludwika Florka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy.
25,90 zł
259,00 zł
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
Promocja!
90 %
Promocja!

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarow....

Maria Boratyńska
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu.
18,90 zł
162,00 zł
Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Promocja!
90 %
Promocja!

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa....

Anna Tarwacka
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa wydana z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
19,90 zł
170,00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi
Promocja!
90 %
Promocja!

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji.....

Dariusz Kasprzycki, Justyna Ożegalska-Trybalska
Wolters Kluwer Polska
Księga pamiątkowa będąca hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi.
23,90 zł
205,00 zł
Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego
Promocja!
90 %
Promocja!

Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga J....

Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut
Wolters Kluwer Polska
Profesor Zdzisław Galicki to wybitny prawnik internacjonalista, wieloletni dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego i kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także - w latach 1997-2011 - członek Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Naro....
22,90 zł
196,00 zł
Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu
Promocja!
90 %
Promocja!

Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Ja....

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Wolters Kluwer Polska
W roku 2012 minęło 50 lat od momentu, w którym Profesor Jan Błeszyński rozpoczął pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1957?1962 studiował. Wtedy również skierował swoje zainteresowania badawcze ku prawu autorskiemu, które, jak wszyscy wiemy, pozo....
18,90 zł
162,00 zł
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Promocja!
90 %
Promocja!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora....

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Słowo wstępne Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję ki....
22,00 zł
220,00 zł
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego
Promocja!
90 %
Promocja!

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa....

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski
Wolters Kluwer Polska
19,90 zł
170,00 zł

Wydawnictwo

Więcej Mniej wdawnictw

Dziedzina

Więcej Mniej serii

Rodzaj

Więcej Mniej rodzajów

Autor

Seria

Więcej Mniej serii

Typ produktu

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:

Zawód

Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia