Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 2
Liczba stron: 548
Więcej informacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej
-10%

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej

Opis publikacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny sk...

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
• nowe wskazówki praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej (w tym wzory dotyczące innego niż wizyjny monitoringu pracowniczego oraz ankiety kontrolnej).

Zaprezentowano też najnowsze orzeczenia sądów polskich i europejskich, rozstrzygnięcia i interpretacje organów nadzorczych, zwłaszcza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, a także tzw. dobre praktyki wydane na gruncie kluczowych aktów prawnych z zakresu omawianej tematyki.

„Nowe wydanie liczy o 218 stron tekstu więcej niż wydanie pierwsze. Śmiało można powiedzieć, że przedstawiana Czytelnikom publikacja stanowi nowe opracowanie problematyki dokumentacji ochrony danych osobowych”.
Z przedmowy do drugiego wydania

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr, zasobów ludzkich, IT, sprzedaży, marketingu i PR, menedżerów, przedsiębiorców, inspektorów ochrony danych osobowych i innych osób, które realizują obowiązki z tej dziedziny. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, zarządzania i przedsiębiorczości.

Wzory dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumentacja-ochrony-danych-osobowych.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 2
Liczba stron: 548
Rodzaj: Poradnik
Okładka: miękka
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-382-6
Kod towaru: KAM-3652 W02P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Artur Cieślik – audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor, ISO 22301, certyfikowany audytor systemów informacyjnych CISA. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady progra- mowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadcze- niem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor licznych szkoleń.

Magdalena Czaplińska [ORCID 0000-0002-1344-6779] – radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawo- dowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” – magazy- nie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Artur Cieślik – audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor, ISO 22301, certyfikowany audytor systemów informacyjnych CISA. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady progra- mowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadcze- niem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor licznych szkoleń.

Magdalena Czaplińska [ORCID 0000-0002-1344-6779] – radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawo- dowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” – magazy- nie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Mariusz Jagielski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskie- go w Katowicach. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. W latach 2011–2016 prodziekan WPiA UŚ. Prowadzi uniwersyteckie zajęcia z przedmiotów ochrona danych osobowych, GDPR in business i dokumentacja ochrony danych osobowych oraz szkolenia z tego zakresu dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, a także organów administracji rządowej i samorządowej. Autor licznych opracowań naukowych we wskazanych dzie- dzinach. Od 2018 r. pełnomocnik rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych.

Damian Karwala – doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Włas- ności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych; ekspert prawny Pol- skiej Izby Ubezpieczeń. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Cham- bers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Paulina Komorowska-Mrozik – radca prawny, counsel, kierująca praktyką IP/TMT i ochrony danych osobowych w PwC Legal Żelaźnicki sp. k. Specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z ochroną danych osobowych, a także szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawie konkurencji i konsumentów. Szczególnym obszarem jej specjalizacji są zagadnienia z pogranicza prawa ochrony danych osobowych i prawa kon- kurencji w gospodarce cyfrowej, w tym regulacje DMA i DSA. Autorka wielu publikacji branżowych i prasowych. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Prowadzi zajęcia w ramach programu Legal MBA, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach polskich i międzynarodowych.

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Ekspert Stowarzy- szenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska. Otrzymał następujące rekomen- dacje w zakresie ochronnych danych osobowych i prywatności w następujących ran- kingach prawniczych: w latach 2017–2021 rekomendację Global Law Experts, w latach 2018–2021 rekomendację Chambers and Partner, w latach 2020–2021 rekomendację Legal500 EMEA oraz w 2021 r. wskazany został jako thought leader przez WWL. Czło- nek rady naukowej Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, członek rady naukowej SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, członek rady naukowej Instytutu Compliance, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowoczesnych Technologii. Współtwórca aplikacji do analizy ryzyka wyma- ganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker (app.gdprrisktracker.pl). Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie nie- których usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych i ustawy o ochronie danych osobowych.

Marta Otto – doktor nauk prawnych (EUI, Florencja, Włochy); adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; członkini m.in.: 1. Advisory Committee sieci Labour Law Research Network LLRN; 2. Steering Committee sieci Labour Law Rese- arch Network (2021–2023); 3. Academic Board of Marco Biaggi Foundation Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation; 4. Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Coo- perante; 5. Komitetu Zarządzającego i Rady Naukowej Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (WPiA UŁ) Compass; 6. AI WORK TEAM – Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Katarzyna Palka-Bartoszek – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kan- celarii ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek; ma wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Pro- wadzi w ADP zespół do spraw ochrony danych osobowych, którym kieruje i z którym opracowuje dokumentację ochrony danych osobowych i świadczy pomoc prawną przy wdrażaniu i realizacji wymagań formalnoprawnych wynikających z RODO. Jest wice- dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Wojciech Piszewski – adwokat, senior associate w kancelarii prawnej Maruta Wachta sp. k. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobo- wych oraz handlu elektronicznego. Brał udział w licznych projektach z tego zakresu. Był również odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzór nad kompleksowym systemem zarządzania zgodnością w jednej z największych grup medialnych w Polsce. Nadzorował liczne projekty związane z wdrożeniem RODO. Jest również absolwentem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Marlena Sakowska-Baryła [ORCID 0000-0002-3982-976X] – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p.; członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Da- nych Osobowych na Uczelni Łazarskiego; redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert” oraz wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Da- nych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informa- cji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji. Redaktor naukowa komentarza do RODO, autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa informacyjnego, w tym monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania w polskim porządku prawnym”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, tworzy koncepcje merytoryczne cyklicznych forów branżowych. Wykłada w kilku uni- wersytetach i wyższych uczelniach. Podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, dostępu do informacji, otwierania danych i nowych technologii.

Paweł Tobiczyk – adwokat, partner odpowiedzialny za praktykę E-commerce & Di- gital Business w kancelarii Maruta Wachta sp. k. Laureat nagród branżowych, m.in. wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal500 jako Rising Star w obszarze „data privacy and data protection”. Specjalizuje się w prawnych aspektach e-commerce i digital marketingu, prawie konsumenckim oraz ochronie danych osobowych. Zajmuje się także kwestiami związanymi z ochroną informacji prawnie chronionych, ze sztuczną inteligen- cją i z prawem nowych technologii. Wykłada na studiach podyplomowych oferowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie i Polską Akademię Nauk. Autor artykułów naukowych publikowanych w prasie ogólnokrajowej i portalach branżowych. Prelegent na licznych konferencjach branżowych. Absolwent prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inte- ligencji w Akademii Leona Koźmińskiego.

Mariola Więckowska – ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Członek IAPP (Inter- national Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych czołowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą rubrykę „Niezbędnik IOD” w kwartalniku „ABI Expert” i jest członkiem rady programowej tego czasopisma.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę