Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Giełda

11 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub....

Adam Puchalski
Monografia jest pierwszą w Polsce publikacją kompleksowo omawiającą problematykę wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Instytucja ta znajduje zastosowanie do nabywania znacznych pakietów akcji emitentów notowanych na rynku regulowanym. Przy wykorzystaniu wezwań d....
116,10 zł

Prawo rynku finansowego

Eugenia Fojcik-Mastalska, Anna Jurkowska-Zeidler (redaktor naukowy), Magdalena Fedorowicz,...
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona prawu rynku finansowego, przedstawiająca jego specyfikę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku finansowego.
134,10 zł

Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych....

Marcin Liberadzki, Kamil Liberadzki
Publikacja zawiera kompleksową charakterystykę nowego instrumentu na rynkach dłużnych, jakim są papiery hybrydowe nowej generacji.
89,10 zł

Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawn....

Czesław Martysz
Czesław Bartłomiej Martysz – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej; praktyk rynku finansowego, pracownik Biura Instytucji Finansowych Banku Pekao SA; posia....
89,10 zł

Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne

Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis
Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych i rachunkowyc....
116,10 zł

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Piotr Stanisławiszyn, Grzegorz Borowski , Rafał Mroczkowski (red. nauk.), Patrycja Zawadzk...
Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ust....
179,10 zł

Usługi maklerskie

Maciej Kurzajewski
W opracowaniu zaprezentowano wiele wszechstronnych i praktycznych wyjaśnień dotyczących regulacji prawa rynku kapitałowego, związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Przedstawiono także analizę najistotniejszych zagadnień związanych z problematyką działalności firm inwestycyjnych na rynku kapita....
116,10 zł

Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu....

Alexander Elder
Dr Alexander Elder uczy strategii inwestowania giełdowego, które pozwolą czytelnikowi wejść na rynek ze spokojem i wyjść z niego z zyskiem. Ta niezwykle przydatna książka dostarcza niezbędnej wiedzy i zapewnia większe możliwości osiągnięcia sukcesu, oferuje bowiem fachowe wskazówki, opis sprawdzonyc....
80,10 zł

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Przemysław Czajor
W książce przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono: istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę światowego rynku instrumentów pochodnych (jako szczególnego rodzaju instrumentów finansowych),ewolucję regulacji rachu....
116,10 zł

Strategie inwestycyjne na każdą pogodę

Bob Froehlich
Autor analizuje wydarzenia światowe i mechanizmy rządzące gospodarką. Inwestuj lepiej niż inni!
71,10 zł

Sprzedaż i krótka sprzedaż. Realizowanie zysków cięcie strat i zarabia....

Alexander Elder
Spadki na giełdzie są znacznie szybsze niż wzrosty, a znajomość krótkiej sprzedaży podwaja nasze szansę na zysk.
89,10 zł

Giełda

Giełdą nazywa się zorganizowane w określonym miejscu i czasie spotkanie natury handlowej, podczas którego występuje możliwość przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży towarów ze ściśle określonego asortymentu i po cenach podanych w codziennych notowaniach. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy pośredniczącymi w nich członkami giełdy i wyłącznie zgodnie z obowiązującym na danej giełdzie regulaminem.

Współcześnie udzielaniem koncesji na działanie giełd oraz określaniem zasad ich nadzorowania zajmują się wyznaczone do tego organy administracji państwowej kraju, w którym dana giełda funkcjonuje. Państwo pełni wobec giełd funkcję regulującą i kontrolną.

Cele funkcjonowania giełdy, organizację jej władz, prawa i obowiązki poszczególnych jej członków oraz sposoby zawierania transakcji i rozstrzygania wszelkich sporów lub reklamacji regulowane są przez statut i regulamin tychże instytucji. Prawny status giełdy zależy od kraju, w którym działa. Obecnie na świecie dominują dwa rozwiązania określające sposób powstawania giełd, dzielące je na giełdy korporacyjny oraz giełdy państwowe.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia