Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 380
Więcej informacji

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie...

Pełny opis

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny.

Mniej
-10%

Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie...

Pełny opis

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny.

Mniej
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 380
Więcej informacji

Opis publikacji

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane?

Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny. Znajdziesz w niej omówienie w przystępny sposób wybranych struktur JPK, oraz podsumowanie blisko dwuletniego okresu doświadczeń autorów w procesach wdrażania i raportowania JPK.

"Jednolity Plik Kontrolny (JPK) funkcjonuje w polskim systemie prawa podatkowego już blisko dwa lata. Pomimo, początkowych kontrowersji oraz praktycznych problemów można stwierdzić, że stał się już standardem raportowania danych podatkowych do administracji skarbowej przenosząc komunikację z fiskusem w erę cyfrową".

Ze słowa wstępnego


Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane?

Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny. Znajdziesz w niej omówienie w przystępny sposób wybranych struktur JPK, oraz podsumowanie blisko dwuletniego okresu doświadczeń autorów w procesach wdrażania i raportowania JPK.

"Jednolity Plik Kontrolny (JPK) funkcjonuje w polskim systemie prawa podatkowego już blisko dwa lata. Pomimo, początkowych kontrowersji oraz praktycznych problemów można stwierdzić, że stał się już standardem raportowania danych podatkowych do administracji skarbowej przenosząc komunikację z fiskusem w erę cyfrową".

Ze słowa wstępnego


Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajdziesz:

 • praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej,
 • informacje i wyjaśnienia na temat wybranych struktur JPK poświęconych ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, faktur, ksiąg rachunkowych, magazynów oraz wyciągów bankowych,
 • obowiązki podatników związane z nowym modelem raportowania danych podatkowych w formie elektronicznej, uwzględniając aspekty procedury podatkowej - w tym nową procedurę kontroli celno-skarbowej,
 • zarys budowy wybranych struktur JPK oraz czytelne zestawienia przedstawiające, które informacje, w jakim formacie i z jakimi ograniczeniami wymagane są przez kluczowe struktury JPK.

Ico_Gray_21.gif [502 B]   Z książki dowiesz się również:

 • kto i kiedy ma obowiązek raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie,
 • jak można przekazać Jednolity Plik Kontrolny na żądanie,
 • jak i komu przekazywać dane w przypadku comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT,
 • jak administracja podatkowa korzysta z JPK_VAT,
 • jak czytać pliki XML.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajdziesz także m.in. informacje na temat:

 • zmian struktury JPK_VAT od 2018 r.,
 • struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązującej na dzień 1.02.2018 r.,
 • struktur wymaganych na żądanie,
 • głównych problemów przy wypełnianiu struktury JPK_KR,
 • prezentacji zakładowego planu kont w sekcji ZOiS JPK_KR,
 • zasad raportowania JPK_WB po 13.01.2018 r.,
 • głównych problemów przy uzupełnianiu struktury JPK_WB,
 • zmian w strukturze JPK_VAT dla rozliczeń VAT od 2018 r.,
 • głównych problemów przy wypełnianiu struktur JPK_VAT oraz JPK_FA,
 • zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów w odniesieniu do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w ramach kontroli celno-skarbowej związanych z kontrolą poprawności rozliczeń podatkowych,
 • wprowadzenia tzw. modelu mieszanego w zakresie przedstawiania ksiąg podatkowych w formie JPK,
 • zastosowania JPK na żądanie w postępowaniach podatkowych,
 • obowiązku korekty JPK_VAT,
 • narzędzi do analizy danych z JPK_VAT - JPK_ANALIZATOR,
 • danych z JPK_VAT na potrzeby analizy ryzyka,
 • wyników analiz JPK_VAT w kontekście obniżonych odsetek od zaległości podatkowych,
 • specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego, środowiska testowego i produkcyjnego, aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną,
 • najczęstszych problemów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną,
 • narzędzi JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców,
 • potencjalnych sankcji za nieprzekazanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie,
 • potencjalnych sankcji za brak JPK dla ewidencji VAT bez żądania (JPK_VAT).

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz menedżerów i przedsiębiorców zobowiązanych do raportowania JPK. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii i rachunkowości.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 2
Liczba stron: 380
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8124-726-9, epub 978-83-8124-727-6
Kod towaru: EBO-2233 W02P01, EBO-2233 W02E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Tomasz Bzymek – młodszy menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, w zespole Tax Reporting & Strategy (TRS), certyfikowany księgowy oraz licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowywania rozliczeń podatkowych. Obecnie zajmuje się podatkowo-księgową obsługą podmiotów oraz doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Maciej Dybaś - Partner i doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w CRIDO. Ekspert w zakresie podatku VAT, który świadczy usługi na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki (bankowość, ubezpieczenia, leasing, pośrednictwo finansowe, handel detaliczny, branża spożywcza, usługi medyczne, usługi budowlane). W swojej dotychczasowej karierze doradzał w szczególności firmom posiadającym ograniczone prawo do odliczenia VAT. Realizował również projekty związane z analizą poprawności stawek VAT, stosowanych przez przedsiębiorców, w szczególności w branży retail. Z powodzeniem realizował szereg zaawansowanych projektów na rzecz polskich i zagranicznych klientów, pozwalających na zwiększenie efektywności procesów podatkowych, takich jak przykładowo wdrożenie tzw. Współczynnika Struktury Sprzedaży, czy też odzyskanie podatku nadpłaconego w przeszłości. W ramach prowadzonej praktyki, łączy kompetencje doradztwa podatkowego z doradztwem regulacyjnym, a także doradztwem w zakresie VAT przy złożonych transakcjach fuzji i przejęć. Ma za sobą również doświadczenia międzynarodowe – był menedżerem odpowiedzialnym za wdrożenie obsługi procesów podatkowych dla renomowanego amerykańskiego banku w centrum usług wspólnych na Filipinach. ​Od kilkunastu lat związany z branżą doradczą, głównie z firmami z tzw. „Big 4”. Autor artykułów i komentarzy eksperckich w prasie branżowej i ogólnopolskiej. Współautor dwóch wydań monografii na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego wydanej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Prelegent podczas szkoleń i konferencji nt. podatku od towarów i usług. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. ​

Przemysław Grzanka – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań podatkowych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada również doświadczenia w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Obecnie doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz automatyzacji procesów podatkowych w przedsiębiorstwach, w szczególności projektów implementacyjnych dotyczących aplikacji wykorzystujących dane z JPK stworzonych przez zespół ITBC.

Tomasz Bzymek – młodszy menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, w zespole Tax Reporting & Strategy (TRS), certyfikowany księgowy oraz licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowywania rozliczeń podatkowych. Obecnie zajmuje się podatkowo-księgową obsługą podmiotów oraz doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Maciej Dybaś - Partner i doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w CRIDO. Ekspert w zakresie podatku VAT, który świadczy usługi na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki (bankowość, ubezpieczenia, leasing, pośrednictwo finansowe, handel detaliczny, branża spożywcza, usługi medyczne, usługi budowlane). W swojej dotychczasowej karierze doradzał w szczególności firmom posiadającym ograniczone prawo do odliczenia VAT. Realizował również projekty związane z analizą poprawności stawek VAT, stosowanych przez przedsiębiorców, w szczególności w branży retail. Z powodzeniem realizował szereg zaawansowanych projektów na rzecz polskich i zagranicznych klientów, pozwalających na zwiększenie efektywności procesów podatkowych, takich jak przykładowo wdrożenie tzw. Współczynnika Struktury Sprzedaży, czy też odzyskanie podatku nadpłaconego w przeszłości. W ramach prowadzonej praktyki, łączy kompetencje doradztwa podatkowego z doradztwem regulacyjnym, a także doradztwem w zakresie VAT przy złożonych transakcjach fuzji i przejęć. Ma za sobą również doświadczenia międzynarodowe – był menedżerem odpowiedzialnym za wdrożenie obsługi procesów podatkowych dla renomowanego amerykańskiego banku w centrum usług wspólnych na Filipinach. ​Od kilkunastu lat związany z branżą doradczą, głównie z firmami z tzw. „Big 4”. Autor artykułów i komentarzy eksperckich w prasie branżowej i ogólnopolskiej. Współautor dwóch wydań monografii na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego wydanej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Prelegent podczas szkoleń i konferencji nt. podatku od towarów i usług. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. ​

Przemysław Grzanka – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań podatkowych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada również doświadczenia w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Obecnie doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz automatyzacji procesów podatkowych w przedsiębiorstwach, w szczególności projektów implementacyjnych dotyczących aplikacji wykorzystujących dane z JPK stworzonych przez zespół ITBC.

Daniel Iwiński – młodszy menedżer Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Tax Reporting & Strategy (TRS). Ekspert PwC w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż; wsparcie audytów i kontroli podatkowych; doradztwo przy przenoszeniu procesów księgowych i podatkowych oraz zastępstwa na stanowiskach księgowych i podatkowych. Obecnie prowadzi projekty PwC i doradza w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Mateusz Korbas – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. realizację projektów: wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego (w szczególności generowanie raportów z systemu finansowo-księgowego (SAP), opracowanie wymagań do procesu ładowania danych do Aplikacji, opracowanie wymagań funkcjonalnych dla modułów rozwiązania, generowanie deklaracji podatkowych i struktur JPK) oraz wysyłanie deklaracji podatkowych i struktur JPK.

Aleksandra Michalska – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Usług Finansowych. Posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, w tym w szczególności dla podmiotów z branży finansowej, które zdobyła w trakcie pracy w międzynarodowych firmach konsultingowych z grupy tzw. Wielkiej Czwórki. Wśród jej doświadczeń należy wskazać m.in. świadczenie usług w zakresie przeglądów podatkowych, badań typu audit of tax, badań typu due diligence podmiotów finansowych oraz podmiotów z innych branż jak również w zakresie bieżącego doradztwa dla podmiotów z branży finansowej. Obecnie zajmuje się również doradztwem przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Aleksandra Plichta – doradca podatkowy i Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego w CRIDO, do którego ponownie dołączyła w 2018 r., opuszczając jedną z firm z tzw. „Big 4”.  ​Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego – specjalizuje się w bieżącym doradztwie w obszarze VAT na rzecz polskich i zagranicznych podatników.  ​Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów produkcyjnych i dystrybucyjnych, jak i z sektora real estate, w tym poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych i wsparcie transakcyjne dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Współpracuje z Klientami podczas wdrażania systemów finansowo-księgowych czy dedykowanych narzędzi podatkowych, np. do generowania JPK, analizuje poprawność funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania. Wspiera Klientów aplikujących do fazy pilotażowej Programu Współdziałania (cooperative compliance) – pod kątem przeglądu poprawności i szczelności rozliczeń i procesów podatkowych, jak i strukturyzacji ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, w tym strategii podatkowej, ndywidualizowanych pod specyfikę Klienta. ​Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i opracowań o tematyce podatkowej w prasie branżowej i ogólnopolskiej oraz współautorką 3 monografii (Jednolity Plik Kontrolny – Wolters Kluwer, 2 wydania, oraz Świadczenia pozapłacowe – Oficyna Prawa Polskiego). Jako prelegent, prowadzi szkolenia w zakresie VAT. ​Aleksandra jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Finanse i Rachunkowość – Strategie podatkowe).

Marcin Sidelnik – partner w Dziale Prawno-Podatkowym PwC odpowiedzialny za zespół Doradztwa Podatkowego IT (ITBC). W ramach realizowanych projektów nadzoruje wdrożenia rozwiązań IT wspierających rozliczenia podatkowe oparte o systemy klasy ERP oraz własne oprogramowanie stworzone przez zespół PwC. W latach 2010–2015 był zaangażowany w największy projekt IT w polskiej administracji państwowej – e-Podatki realizowany przez PwC dla Ministerstwa Finansów. Współautor koncepcji transformacji polskiej administracji podatkowej. Obecnie jest partnerem zarządzającym projektami PwC dotyczącymi wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz jest odpowiedzialny za nadzór nad projektami PwC z zakresu automatyzacji procesów podatkowych w przedsiębiorstwach.

Mateusz Szczepańczyk – starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. realizację następujących projektów: przygotowanie procesu wdrożenia systemu naliczania i poboru podatków lokalnych (opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla rozwiązań IT), wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego (w szczególności opracowanie wymagań funkcjonalnych dla modułów rozwiązania; szkolenia dla użytkowników końcowych aplikacji) oraz koordynacja testów i utrzymania wdrożonego oprogramowania.

Andrzej Zubik – radca prawny i doradca podatkowy; dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC. Jego specjalizacja obejmuje wszelkie czynności i postępowania przed organami administracji podatkowej, w tym spory z organami podatkowymi, postępowania przed sądami administracyjnymi i trybunałami, a także reprezentację przed organami postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych. Uczestniczył w licznych sprawach spornych dotyczących podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, jak również wymogów w zakresie zasad prowadzenia ksiąg podatkowych, włączając w to kontrole podatkowe, postępowania kontrolne, postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Kasia Niezweryfikowany zakup
Zadowalająca treść. Polecam (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę